ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 156

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
28. juuni 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 156/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 156/2

Komisjoni teatis suhkrusektori kohta

2

2005/C 156/3

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV) ( 1 )

3

2005/C 156/4

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom) ( 1 )

3

2005/C 156/5

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept) ( 1 )

4

2005/C 156/6

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV) ( 1 )

4

2005/C 156/7

Ärakuulamismenetluse eest vastutava ametniku lõpparuanne kaasuse COMP/37.152 KOHTA — Kipsplaat (vastavalt komisjoni 23. mai 2001.a otsuse 2001/462/EÜ, MSK artiklile 15, mis käsitleb ärakuulamismenetluse eest vastutava ametniku pädevust teatud konkurentsimenetlustes — EÜT L 162, 19.6.2001, lk. 21)

5

2005/C 156/8

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes ( 1 )

7

2005/C 156/9

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ( 1 )

14

 

III   Teatised

 

Komisjon

2005/C 156/0

F-Grenoble: Opereerimine regulaarsetel lennuliinidel — Tühistamine (Euroopa Liidu Teataja lisa S 119, 22.6.2005, avatud menetlus, 117015-2005)

22

2005/C 156/1

Osalemiskutse sõltumatute ekspertide valimiseks programmidesse eContentplus ja Safer Internet plus (2005–2008)

23

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/1


Euro vahetuskurss (1)

27. juuni 2005

(2005/C 156/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2164

JPY

Jaapani jeen

132,91

DKK

Taani kroon

7,4491

GBP

Inglise nael

0,66510

SEK

Rootsi kroon

9,3723

CHF

Šveitsi frank

1,5429

ISK

Islandi kroon

78,94

NOK

Norra kroon

7,9390

BGN

Bulgaaria lev

1,9560

CYP

Küprose nael

0,5737

CZK

Tšehhi kroon

29,974

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

247,72

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6962

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

4,0496

ROL

Rumeenia leu

36 055

SIT

Sloveenia talaar

239,46

SKK

Slovakkia kroon

38,328

TRY

Türgi liir

1,6440

AUD

Austraalia dollar

1,5815

CAD

Kanada dollar

1,5024

HKD

Hong Kongi dollar

9,4528

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7158

SGD

Singapuri dollar

2,0382

KRW

Korea won

1 231,42

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

8,1244

CNY

Hiina jüaan

10,0675

HRK

Horvaatia kuna

7,3250

IDR

Indoneesia ruupia

11 754,07

MYR

Malaisia ringit

4,623

PHP

Filipiini peeso

67,601

RUB

Vene rubla

34,7450

THB

Tai baht

49,976


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/2


Komisjoni teatis suhkrusektori kohta

(2005/C 156/02)

Komisjon juhib huvitatud isikute tähelepanu oma seadusandlikele ettepanekutele, mis käsitlevad

suhkruturu ühise korralduse reformi,

ajutise fondi loomist ühenduse suhkrutootmise ümberkorraldamiseks ning

suhkrupeedikasvatajatele ettenähtud otsese sissetulekutoetuse hõlmamist ühtsesse otsemaksete kavva.

Kõnealused ettepanekud on esitatud dokumendis KOM(2005) 263, mis on kättesaadav komisjoni veebisaidilt http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm.

Ettepaneku kohaselt tuleks suhkruturu ühist korraldust ja määrust ajutise ümberkorraldusfondi kohta hakata kohaldama alates turustusaastast 2006/07, mille alguseks on kavandatud 1. juuli 2006. Otsese sissetulekutoetuse osas on tehtud ettepanek hõlmata suhkrupeedikasvatajatele ettenähtud sissetulekutoetus ühtsesse otsemaksete kavva alates aastast 2006.


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/3


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.3740 — Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV)

(2005/C 156/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

2. juunil 2005 otsustas Komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud Nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 Artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid,

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32005M3740 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/3


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 156/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

10. juunil 2005 otsustas Komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud Nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 Artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid hispaania ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid,

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32005M3806 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/4


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept)

(2005/C 156/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

30. mail 2005 otsustas Komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud Nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 Artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid,

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32005M3810 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/4


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.3807 — Siemens/Hyundai/JV)

(2005/C 156/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

13. juunil 2005 otsustas Komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud Nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 Artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid,

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32005M3807 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/5


Ärakuulamismenetluse eest vastutava ametniku lõpparuanne kaasuse COMP/37.152 KOHTA — Kipsplaat

(vastavalt komisjoni 23. mai 2001.a otsuse 2001/462/EÜ, MSK artiklile 15, mis käsitleb ärakuulamismenetluse eest vastutava ametniku pädevust teatud konkurentsimenetlustes — EÜT L 162, 19.6.2001, lk. 21)

(2005/C 156/07)

Komisjon saatis vastuväidete kokkuvõtte 20. aprillil 2001.a järgmisele neljale osalejale (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA, Etex SA, Gyproc Benelux NV) ja 23. aprillil 2001.a viiendale osalejale (BPB PLC). Algselt määrati komisjoni väidetele vastamise tähtajaks kaks kuud. Vastuseks BPB 2. mai 2001.a taotlusele pikendati BPB tähtaega kahe nädala võrra, 9. juulini 2001.a, kuna toimik ei olnud piisavalt vara kättesaadav ja komisjoni määratud tähtaeg oli ettevõtte jaoks tema kaitse ettevalmistamiseks liiga lühike. Kõikide osalejate võrdse kohtlemise tagamiseks pikendas ärakuulamismenetluse eest vastutav ametnik, hr. H. Schröter, tähtaega kõikidele teistele menetluses osalejatele.

Istung ärakuulamisõiguse teostamiseks toimus 17. juulil 2001.a. Osalejatest kolm, eriti Lafarge, olid otseselt taotlenud istungi edasilükkamist hilisemale kuupäevale, kuid ärakuulamismenetluse eest vastutav ametnik lükkas oma 28. juuni 2001.a põhjendatud vastuses selle taotluse tagasi.

Istungil kordasid mõned osalejad oma vastuväiteid ärakuulamismenetluse eest vastutava ametniku keeldumisele määrata ärakuulamine hilisemale kuupäevale. Kuna üks peamistest juhtkonna esindajatest ei saanud ärakuulamisel osaleda, ei saanud ta esitada ühtegi tõendit, mis eriti Lafarge'i arvates oli kaitse õiguste rikkumine. Siinkohal andis ärakuulamismenetluse eest vastutav ametnik puuduvale tunnistajale võimaluse esitada oma märkused kaasuse kohta kirjalikult. Lafarge viitas seejärel oma 10. augusti 2001.a kirjas mitmetele kaitseõiguste rikkumisjuhtudele.

Lafarge väitis, et teda ei koheldud võrdsetel alustel, et teda ei kuulatud korralikult ära ja et tal ei olnud võimalust kasutada võistlevat menetlust. Ärakuulamise eest vastutav ametnik vastas nendele vastuväidetele. Ta rõhutas, et ettevõtte ülesanne on esitleda oma võtmetunnistajaid kindlaksmääratud kuupäeval. Istungi kuupäev teatati kaks kuud ette; kui oluline tunnistaja puudus, oli see isiklik otsus ja ei õigustanud ärakuulamise edasilükkamist.

Ärakuulamise eest vastutav ametnik nõudis ka, et osalejad esitaksid oma tähelepanekud pärast Lafarge'i esindaja ärakuulamist tehtud märkuste kohta ja määras neile selleks tähtaja. Seetõttu järgiti menetluse antud staadiumis täielikult kaitseõigusi. Osalejad said esitada oma tähelepanekud õigeaegselt nii kirjalikult kui ärakuulamise käigus. Võistleva menetluse põhimõtet järgiti, eriti kuna ärakuulamine tegelikult tõesti toimus.

Seejärel toimus uue ärakuulamise eest vastutava ametniku ja Lafarge'i vahel kirjavahetus. 7. detsembril 2001.a vastasin ma Lafarge'i väidetele, mis ühest küljest puudutasid osalejate ligipääsu mitmesugustele toimiku dokumentidele ja teisest küljest diskrimineerivat kohtlemist, mille all Lafarge oma väidete kohaselt kannatas võrreldes teiste osalejatega. Oma põhjendatud vastuses kinnitasin ma uuesti, et mingisugust menetluskorra rikkumist ei toimunud. 13. veebruari 2002.a kirjas vastasin ma veel kord Lafarge'ile, rõhutades, et ta võib oma kaasuse osas komisjoni lõppotsuse edasi kaevata.

Kahtlemata jõuab kätte hetk, millal ei ole edasist mõtet vahetada kirju osalejate advokaatide ja ärakuulamise eest vastutava ametniku vahel, kelle ülesanne on tagada ärakuulamisõiguse tegeliku teostamise austamine, ja siis saab lahkarvamuste lahendamiseks ning kohtuotsuse saamiseks pöörduda Esimese Astme Kohtusse.

27. juunil 2002.a saatsin ma Lafarge'ile viis kassetti istungi materjalidega ja andsin neile kaks täiendavat nädalat, mida hiljem pikendati kümne tööpäeva võrra, igasuguste täiendavate tähelepanekute esitamiseks. Seda tehti seetõttu, et Lafarge'i väitel ei olnud ta kunagi saanud ei ärakuulamismenetluse protokolli ega lindistust. Toimiku läbivaatamisel ilmnes, et ta ei olnud neid kunagi taotlenud. Lafarge'ile anti rohkem aega, et ta saaks linte täpsemalt analüüsida. Seega sai Lafarge kõik vajalikud dokumendid ja tal oli võimalus esitada tema arvates asjakohaseid tähelepanekuid.

Lafarge väitis ka kahel korral oma kirjades, et direktor hr. Tradacete esitas talle oma 12. juuni 2002.a kirjaga uued vastuväited.

Väidetav vastuväide seisnes kuupäeva täpsustamises, millest alates loetakse Lafarge teiste osapoolte poolt komisjoni väidete kokkuvõttele esitatud kirjalike vastuste põhjal lepingu sõlminuks. Ma rõhutaks, et komisjoni väidete kokkuvõtte paragrahv 39 oli suhteliselt ebatäpne kuupäeva osas, millest alates Lafarge'i loetakse lepingu osapooleks, nimetades selleks kuupäevaks aja “pärast Londoni nõupidamist”, s.o BPB poolt vastulausete kokkuvõttele saadetud vastuses kasutatud väljend. Konkurentsi peadirektoraat teavitas Lafarge'i oma kavatsusest käsitleda 1992.a keskpaika tema kartelliga liitumise kuupäevana ja kutsus teda üles tegema märkusi.

Lafarge on seetõttu ekslikul seisukohal, käsitledes seda kirjavahetust kui täiendavate vastuväidete esitamist temale.

Komisjoni järjekindel tegutsemisviis monopolivastaste kaasuste korral on muuta oma teave uurimismenetluse käigus selgesõnalisemaks, eriti tuginedes osalejate poolt komisjoni väidete kokkuvõttele saadetud vastustele. Lepingu kuupäeva täpsustamine ei kujuta endast täiendavat rikkumise väidet ja kaitseõigusi ei ole rikutud, kui asjaosalisel ettevõttel on palutud esitada märkusi temaga seotud teabe kohta.

Lisaks võib märkida, et 1992.a keskpaiga võtmine võrdluskuupäevaks on tegelikult ettevõttele kasulik rikkumise kestuse hindamise seisukohalt, kuna komisjoni väidetekokkuvõtte paragrahvis 38 nimetati nõupidamise toimumise ajaks 1992. a algust.

Komisjoni otsuse eelnõu ei sisalda mingisuguseid teisi täiendavaid rikkumise väiteid ettevõtete suhtes kui need, mis on komisjoni väidete kokkuvõttes esitatud. Vastupidi, ühe ettevõtte suhtes loobuti rikkumise toimumise järeldusest.

Ülaltoodu valguses olen ma seisukohal, et osalejate ärakuulamisõigusi on käesoleval juhtumil austatud.

Brüssel, 19. november 2002

Serge DURANDE


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/7


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes

(2005/C 156/08)

(EMPs kohaldatav tekst)

Abi number

 XT 9/04

Liikmesriik

 Ühendkuningriik

Piirkond

 West Midlands

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham ja kohalik turustusahel

Õiguslik alus

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

 

Garanteeritud laenud

 

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

169 764 GBP

Garanteeritud laenud

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2 kuni 6.

jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates 4.4.2004

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31. detsembrini 2004

Abi eesmärk

Üldine koolitus

jah

Erikoolitus

jah

Asjaomased majandusharud

Kõik koolitusabikõlblikud majandusharud

ei

Ainult teatud majandusharudele

jah

Põllumajandus

 

Kalandus ja akvakultuur

 

Söe kaevandamine

 

Kogu tööstustootmine

 

või

 

Terasetööstus

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiud

 

Mootorsõidukite varustusahel

 jah

Muu töötlev tööstus

 

Kõik teenused

 

 või

 

 Mereveoteenused

 

 Muud veoteenused

 

 Finantsteenused

 

 Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Aadress:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 5

Meede välistab abi andmise või nõuab komisjoni eelnevat teavitamist abi andmisest, kui ühe äriühingu ühele koolitusprojektile antava abi suurus ületab 1 000 000 eurot.

jah

 


Abi number

XT 13/04

Liikmesriik:

 Ühendkuningriik

Piirkond

 West Midlands

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

LDV Training Pilot

Õiguslik alus

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

 

Garanteeritud laenud

 

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

600 000 GBP

Garanteeritud laenud

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2 kuni 6.

jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates 01.4.2004

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 30.9.2005

Abi eesmärk

Üldine koolitus

jah

Erikoolitus

ei

Asjaomased majandusharud

Kõik koolitusabikõlblikud majandusharud

ei

Ainult kindlatele majandusharudele

jah

Põllumajandus

 

Kalandus ja akvakultuur

 

Söe kaevandamine

 

Kogu tööstustootmine

 

või

 

Terasetööstus

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiutööstus

 

Mootorsõidukid

jah

muu töötlev tööstus

 

Kõik teenused

 

või

 

Mereveoteenused

 

Muud veoteenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Aadress:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 5

Meede välistab abi andmise või nõuab komisjoni eelnevat teavitamist abi andmisest, kui ühe äriühingu ühele koolitusprojektile antava abi suurus ületab 1 000 000 eurot.

 jah

 


Abi number

XT 15/04

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

Kirde-Inglismaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Melinar Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Õiguslik alus

Regional Development Act 1998

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

 

Garanteeritud laenud

 

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

394 000 GBP

Garanteeritud laenud

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2 kuni 6.

jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates 30.3.2004

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.3.2005

Abi eesmärk

Üldine koolitus

jah

Erikoolitus

jah

Asjaomased majandusharud

Kõik koolitusabikõlblikud majandusharud

 

Ainult teatud majandusharudele

jah

Põllumajandus

 

Kalandus ja akvakultuur

 

Söe kaevandamine

 

Kogu tööstustootmine

 

või

 

Terasetööstus

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiutööstus

 

Mootorsõidukid

 

muu töötlev tööstus

 

Kõik teenused

 

või

 

Mereveoteenused

 

Muud veoteenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused/kemikaalid

jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

ONE NorthEast

Aadress:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 5

Meede välistab abi andmise või nõuab komisjoni eelnevat teavitamist abi andmisest, kui ühe äriühingu ühele koolitusprojektile antava abi suurus ületab 1 000 000 eurot.

jah

 


Abi number

XT 16/04

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

Kirde-Inglismaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

ÜLDJUHTIMINE — Dupont SA (Ühendkuningriik) Ltd

Õiguslik alus

Regional Development Act 1998

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

 

Garanteeritud laenud

 

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

667 000 GBP

Garanteeritud laenud

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2 kuni 6

jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates 30.03.2004

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.03.2005

Abi eesmärk

Üldine koolitus

jah

Erikoolitus

 

Asjaomased majandusharud

Kõik koolitusabikõlblikud majandusharud

 

Ainult teatud majandusharudele

jah

Põllumajandus

 

Kalandus ja akvakultuur

 

Söe kaevandamine

 

Kogu tööstustootmine

 

või

 

Terasetööstus

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiud

 

Mootorsõidukid

 

Muu töötlev tööstus

 

Kõik teenused

 

või

 

Mereveoteenused

 

Muud veoteenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused/kemikaalid

jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

ONE NorthEast

Aadress:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 5

Meede välistab abi andmise või nõuab komisjoni eelnevat teavitamist abi andmisest, Kui ühe äriühingu ühele koolitusprojektile antava abi suurus ületab 1 000 000 eurot.

jah

 


Abi number

XT 22/04

Liikmesriik

Belgia

Piirkond

Flandria

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Pauwels Trafo Belgium NV

Antwerpsesteenweg 167

2800 Mechelen

Õiguslik alus

Besluit van de vlaamse regering van 02/04/2004

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

0,8 mln eurot

Tagatud laenusumma

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6

Jah

 

Rakendamise kuupäev

2.4.2004

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2004

Abi eesmärk

Üldkoolitus

Jah

Erikoolitus

Jah

Asjaomased majandusharud

Kõik koolitusabi suhtes abikõlblikud majandusharud

Ei

Piiratud konkreetsete majandusharudega

Ad hoc olukorras

Põllumajandus

 

Kalandus ja vesiviljelus

 

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

terasetööstus

 

laevaehitus

 

sünteeskiutööstus

 

mootorsõidukid

 

muu töötlev tööstus

Trafode ehitus

Igasugused teenused

 

või

 

mereveoteenused

 

muud veoteenused

 

finantsteenused

 

muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Aadress:

Markiesstraat 1

1000 Brussels

Suured üksiktoetused

Kooskõlas määruse artikliga 5

Meede välistab abi andmise või nõuab komisjoni eelnevat teavitamist abi andmisest, kui ühele ettevõttele üheks koolitusmeetmeks antav abi on suurem kui 1 miljon eurot.

Jah

 


Abi nr

XT 43/04

Liikmesriik

UK

Piirkond

UK

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Automotive Academy

Õiguslik alus

Section 5, Science and Technology Act 1965

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

2.4 miljonit GBP

Garanteeritud laenud

 

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

 

Garanteeritud laenud

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2 kuni 7.

jah

 

Rakendamise kuupäev

24.5.2004

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 30.6.2007

Abi eesmärk

Üldine koolitus

jah

Erikoolitus

ei

Asjaomased majandusharud

Kõik koolitusabikõlblikud majandusharud

ei

Ainult teatud majandusharudele

jah

Põllumajandus

 

Kalandus ja akvakultuur

 

Söe kaevandamine

 

Kogu tööstustootmine

 

või

 

Terasetööstus

 

Laevaehitus.

 

Sünteeskiutööstus

 

Mootorsõidukid

kaasa arvatud varuosad

muu töötlev tööstus;

 

Kõik teenused

 

või

 

Mereveoteenused,

 

Muud veoteenused,

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Department of Trade & Industry

Aadress:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 5

jah

 


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/14


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(2005/C 156/09)

(EMPs kohaldatav tekst)

Abi nr: XS 57/2002

Liikmesriik: Saksamaa

Piirkond: Brandenburg

Abikava nimetus: Töö-, sotsiaal-, tervishoiu- ja naisküsimuste ministeeriumi direktiiv, mis käsitleb töökohtade ja tehnoloogia turvalise arendamise uuenduslike lahenduste kavandamiseks ja rakendamiseks antavaid toetusi (SiGAT-Teil A (EFRE): Inimsõbraliku tehnoloogia arendamisse investeerimise edendamine)

Õiguslik alus: Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Kavas ettenähtud aastased kulutused: Abi ülemmäär on maksimaalselt 50 % (Berliini tööturupiirkonnas maksimaalselt 30 %) abikõlblikest kulutustest ja mitte rohkem kui 200 000 eurot. See kehtib ka juhul, kui abi kombineeritakse muude avaliku sektori meetmetega.

Kulutused:

2001–2005 (aastas):

920 321 eurot ERFist

920 320 eurot liidumaa vahenditest

2006:

1 380 488 eurot ERFist

1 380 488 eurot liidumaa vahenditest

Abi ülemmäär: 200 000 eurot

Rakendamise kuupäev: Direktiiv avaldati 8. mai 2002. aasta Brandenburgi Ametlikus Teatajas nr 19 (lk 506).

Kava kestus: Kuni 30. aprillini 2006

Eesmärk: VKEdel on töökohtade loomisel keskne roll, mistõttu need moodustavad sotsiaalse stabiilsuse ning majandusdünaamika ühe alustala. Nendel põhjustel tuleks VKEdele abi anda. Ressursside vähesuse tõttu ei ole mõnede VKEde käsutuses teavet selliste oluliste asjade kohta nagu uued tehnoloogiad, uute turgude areng ja töökoha preventiivne kaitse.

Abi eesmärk on parandada majanduslikku efektiivsust ja kaitsta stabiilset pikaajalist tööhõivet, luues Brandenburgi VKEdele turvalised ja tervislikud töötingimused. Tootlikkuse tõstmise jaoks vajalike tingimuste loomiseks investeeritakse meetmetesse, millega säilitada ja luua konkurentsivõimelisi töökohti, ja arendatakse samal ajal inimsõbralikke töövorme. Need tingimused johtuvad tõhusast töökorrast, puudumiste vähendamisest, sujuvast tootmisprotsessist ning motiveeritumast ja tõhusamast tööjõust.

Abi antakse üksnes nendele meetmetele, mis lähevad kaugemale kui uued töökaitsealased õigusaktid ja mille puhul võetakse progressiivselt arvesse küsimusi, mis on seotud selliste töövahendite, töökohtade ja tööprotsesside arendamisega, mis soodustavad tööjõu tervist. Kõnealused meetmed võib allutada 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 70/2001 artikli 2 punktides c ja d sätestatud kontseptsioonidele.

Asjaomased majandusharud: Kõik majandusharud

Välistatud on ettevõtete toetamine, mis toodavad, töötlevad ja turustavad EÜ asutamislepingu I lisas nimetatud kaupu, abi andmine ekspordiga seotud tegevuse toetamiseks kui ka abi, mille tingimuseks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104 — 106

D-14480 Potsdam

Abi nr: XS 66/04

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Lombardia

Abikava nimetus: Abi Brescia transpordiettevõtetele seesuguste nõuande ja/või eriteenuste kasutamisest tekkinud kulude katmiseks, mis on tekkinud jäätmehooldusettevõtete registrisse kandmisel.

Õiguslik alus: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Kavas ette nähtud aastased kulud: 20 000,00 eurot

Abi ülemmäär: Nõuande ja eriteenuste kasutamisest ja jäätmehooldusettevõtete registrisse kandmise avalduse tehnilise osa koostamisest tekkinud kulutused:

minimaalsed abikõlblikud kulutused: 1 400,00 eurot (ilma käibemaksuta)

toetuse suurus: 50 % kulutustest, maksimaalselt 1 500 eurot ettevõtte kohta

Rakendamise kuupäev:

Kava kestus: Kuni 28.2.2005

Abi eesmärk: Aidata transpordiettevõtteid kulutuste osas, mis tekivad jäätmehooldusettevõtete registrisse kandmisel (art. 30 D. lgs. 22/1997 e art. 8 D.M. dell'Ambiente 406/1998)

Asjaomased majandusharud: Transport

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Brescia

Via Orzinuovi N. 3

25125 Brescia, Italia

Tel: 0303514335

E- mail: buriani@bs.camcom.it

Abi nr: XS 67/04

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Lombardia

Abikava nimetus: Abi Brescia transpordiettevõtetele ühenduste loomiseks IT logistikakeskustega transpordivahendite täieliku rakendamise julgustamiseks — 2004/2005

Õiguslik alus: Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241, Deliberazione camerali n. 236 del 18.11.2003 e n. 9 del 9.2.2004 — Determinazione dirigenziale n. 15/AV del 25.2.2004

Kavas ette nähtud aastased kulud: 50 000,00 eurot

Abi ülemmäär: Spetsiaalsete IT-vahendite (riist- ja/või tarkvara) ostmine ja paigaldamist, millega luuakse arvutiühendused logistikakeskuste ja eriliste andmebaasidega, et julgustada lastivedude täielikku rakendamist, kaasa arvatud tagasivedude korral:

minimaalsed abikõlblikud kulutused: 2 500,00 (ilma käibemaksuta)

abi suurus: 15 % kulutustest, maksimaalselt 800 eurot ettevõtte kohta

Rakendamise kuupäev:

Kava kestus: Kuni 28.2.2005

Abi eesmärk: Edendada spetsiaalsete IT-vahendite (riist- ja/või tarkvara) ostmist ja paigaldamist, millega luuakse arvutiühendused logistikakeskuste ja eriliste andmebaasidega, et julgustada lastivedude täielikku rakendamist, kaasa arvatud tagasivedude korral

Asjaomased majandusharud: Transport

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Brescia

Via Orzinuovi N. 3

25125 Brescia, Italia

Tel: 0303514335

E- mail: buriani@bs.camcom.it

Abi nr: XS 69/04

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Sardiinia

Abikava nimetus: Toetus päikeseenergia seadmete ehitamiseks Sardiinias osana “Tetti Fotovoltaici” rakenduskavast.

Õiguslik alus: Delibera di Giunta. 7/30 del 26.02.2004

Decreti Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003

Kavas ette nähtud aastased kulud: 1 406 877,46 eurot

Abi ülemmäär: toetuse brutoekvivalent (15 %) + toetuse netoekvivalent (<35 %)

(toetuse brutoekvivalent + netoekvivalent) <50 % investeeringu maksumusest

Rakendamise kuupäev:

Kava kestus: Kuni 17.10.2004

Abi eesmärk: Ühendada piirkonna keskkonna reostamist piiravate taastuvate energiaallikate arendamine (eriti arvestades Kyoto protokollis sätestatud üldiseid eesmärke ja Euroopa Liidu sätteid) ja sotsiaalmajandusliku arenduspoliitika rakendamine abiga hõlmatud piirkondades (erilise rõhuga tööhõivel, tööstuse kasvul ja konkurentsivõimel) kohalike ressursside kasutamise ja edendamisega seotud erinevate võimalustega.

Asjaomased majandusharud: Kõik majandusharud, välja arvatud asutamislepingu I lisas loetletud toodete valmistamise, töötlemise ja turustamisega seotud tegevused.

Märkused: Abi antakse ainult komisjoni soovituses 96/280/EC määratletud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, nende konsortsiumitele ja äriühingutele.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria — Servizio Energia

Viale Trento n. 69 — 09123 Cagliari

Abi nr: XS 89/03

Liikmesriik: Kreeka

Piirkond: Kogu riik

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Abi VKEdele ( nagu on määratletud komisjoni 3. aprilli 1996. aasta soovituses) jäätmete käitlemise ja/või taaskasutamisseadmete rajamiseks/ täiustamiseks

Õiguslik alus: ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) “Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας”, “έρευνας και τεχνολογίας”

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: Kogueelarve (avaliku- ja erasektori kulud) on 25 385 179 kuni aastani 2006. Kõnealune meede kuulutati esmakordselt välja 2003. aastal ja selle eelarveks (avaliku- ja erasektori kulud) oli 11 miljonit eurot ning eeldatavasti kuulutatakse meede taas välja 2004. aastal.

Abi ülemmäär: Abi ülemmääraks on 40 % (kõnealune protsent ei ületa Kreeka poolt heaks kiidetud piirkondliku abi kaardile vastavaid ülemmäärasid, millele VKEde puhul lisandub 15 %)

Rakendamise kuupäev: Esimene üleskutse projektide esitamiseks: 2003. aasta juuli

Kava või üksiktoetuse kestus: 2003-2006

Abi eesmärk: Meetme eesmärk on edendada ettevõtlust jäätmete käitlus/taaskasutussektoris, et lahendada suurenevaid keskkonnaprobleeme kohalikul tasandil ning katta riigis tööstuslikke ja muid jäätmeid käsitlevate rajatiste puudujääk.

Asjakohased majandusharud: Jäätmekäitlus, tööstusjäätmete töötlemine ja taaskasutus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Arenguministeerium

Tööstuse Peasekretariaat

Tööstusalade ja Keskkonna direktoraat

Direktor: Ioannis Patiris

Tel: 210 6969268

Faks: 210 6969243

Muu teave: Abi hõlmab konkurentsivõimet käsitleva rakenduskava meedet 2.9.4, mida rahastatakse ühiselt struktuurifondidega

Abi nr: XS 90/03

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Kirde-Inglismaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Hoults Estates Ltd

Õiguslik alus: Section 2 Local Government Act 2000

Kavas ettenähtud aastased kulud või äriühingule antud üksiktoetuse kogusumma:

RAHALISTE VAHENDITE PÄRITOLU

Avalik sektor

Newcastle'i linnavolikogu- TWEDCO

2003

33 252 GBP

2004

9 657 GBP

Kokku

42 909 GBP

Avalik sektor

Newcastle'i linnavolikogu (vähese tähtsusega abi rahastamine)

2003

60 000 GBP

2004

0

Kokku

60 000 GBP

Erasektor

Hoults Estates

2003

405 523 GBP

2004

135 196 GBP

Kokku

540 719 GBP

ERF:

Kapital

2003

166 258 GBP

2004

48 284 GBP

Kokku

214 542 GBP

Kokku

2003

665 033 GBP

2004

193 137 GBP

Kokku

858 170 GBP

Kogusumma

858 170 GBP

Abi ülemmäär: Abi ülemmäär on 30 % (toetatava piirkonna 20 % artikli 87 lõike 3 punkti c alusel Newcastle upon Tyne'ile + 10 %, et saavutada 30 % abi ülemmäär)

Rakendamise kuupäev:

Kava või üksiktoetuse kestus:

Abi eesmärk: Projekt käsitleb 19. sajandist pärineva hoone ümberkohandamist. Hoonet praegu ei kasutata. Sellega kaasneb uute modernsete üksuste loomine üle 36 kuu vanustele VKEdele. Projekt ei ole seotud nende üksuste loomisega seotud madala rakendustasemega.

Projekt teeb kindlaks selliste inkubaatorite vajaduse piirkonnas, kus praegused nõudlusmudelid näitavad turuprobleemide olemasolu. Investeering Houltsis on põhitegevuseks, loomaks VKE äriüksusi.

Asjaomased majandusharu(d): Kõik abikõlblikud tööstusharud (Ilma et see piiraks teatud sektorite riigiabi käsitlevaid erieeskirju — VKE grupierandi määruste artikli 1 lõige 2)

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

ERFi kontaktandmed:

Ann Beavers

European Programme Secretariat

Government Office North East

Wellbar House

Gallowgate

Newcastle Upon Tyne

NE1 4TD

Sponsori kontaktandmed:

Mr Fred Hoult

Hoults (Cumberland) Limited

Ford Depositories

Walker Road

Newcastle Upon Tyne

NE6 2HL

Abi nr: XS 99/03

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Wales

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Nurturing Competitive Enterprises

Õiguslik alus:: Local Government Act 2000

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma Abikava puhul: Märkige kavandatava toetuse aastane üldsumma aastate kaupa: Kokku 125 000 GBP iga-aastaste väiketoetustena

2003: 60 000 GBP

2004: 125 000 GBP

2005: 125 000 GBP

2006: 65 000 GBP

Kokku: 375 000 GBP

Abi ülemmäär: Toetuse ülemmäär on 50 %, kuni 5 000 Suurbritannia naelsterlingini. Toetus antakse kahes vormis:

teostustoetus konsultantide palkamiseks

turustamistoetus firmadele esimest korda messidel ja näitustel osalemiseks

Rakendamise kuupäev:

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni detsembrini 2006.

Abi eesmärk:

1.

Aidata VKEdel rakendada turustusstrateegiaid ja uusi strateegilisi toiminguid, et elavdada müüki Ühendkuningriigis.

2.

Aidata VKEdel saada professionaalset välist abi tulevaste laienemisprojektide või uute projektide teostamisuuringute jaoks rahastamise leidmisel.

3.

Teostustoetus konsultantide palkamiseks.

Asjaomased majandusharud: Kõik abikõlblikud majandusharud, ilma et see piiraks teatud sektorite riigiabi käsitlevaid erieeskirju — VKE grupierandi määruste artikli 1 lõige 2

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Pr Rachel Moxey

Business Services

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA

United Kingdom

Abi nr: XS 104/03

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond: Põhja-Madalmaad (Friisimaa, Groningen ja Drenthe)

Üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Stichting Industrie- en handelsgebouwen Groningen (SIG Real Estate)

Õiguslik alus: Besluitvorming dd 19 juni 2003 van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, zijnde een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De subsidieverleningsbeschikking is nog niet naar de indiener verstuurd, aangezien deze nog aanvullende informatie aan dient te leveren alvorens een subsidieverleningsbeschikking naar de indiener verstuurd kan worden.

Äriühingule antava üksiktoetuse kogusumma: Põhja-Madalmaade Koostööassotsiatsiooni juhtkonna otsus hõlmab EZ/Kompas'i fondist 233 690 euro andmist projekti investeeringuteks (umbes 3,1 % 7 631 176 eurosest abikõlblikust kogumaksumusest) ja 996 262 eurot EFRO/Kompasi fondist (umbes 13,1 abikõlblikust kogumaksumusest). Otsus võeti vastu Põhja-Madalmaade piirkondliku majanduse arendamise programmi “Põhja Kompass” (2000-2006) raames. Valitsuse kogupanus projekti investeerimiskuludesse on 1 229 952 eurot (umbes 16,1 % abikõlblikust kogumaksumusest).

Abi ülemmäär: 16,1 %

Rakendamise kuupäev: Rakendamise kuupäev tuleb veel määrata. Toetuse andmise otsust ei ole veel toetuse taotlejale edastatud, kuna talt nõutakse lisainformatsiooni (toetuse taotleja kohustub otsima rentnikke Helpmancentrale ruumidesse uue meedia ja sidetehnoloogia alal tegutsevate (noorte) dünaamiliste äri VKEde hulgast.

Kava kestus: Kuupäev, millal makstakse viimane osamakse: veebruar 2005.

Abi eesmärk: Abiandmine investeeringuteks SIG Real Estate'ile endise elektrijaama (“Helpmancentrale”) muutmiseks mitmeotstarbeliseks meedia- ja lairibateenuseid pakkuvate ettevõte keskuseks. Toetuse andmise otsuse standardtingimuste kohaselt peab ruumide kasutusotstarve säilima viie aasta jooksul alates toetuse lõplikust kinnitamisest.

Asjaomased majandusharud: Kõik majandusharud

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

c/o Postbus 779

9700 AT Groningen

Muu teave: Kõnealune abi on ajutine abi komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, I lisas määratletud iseseisvate väikeettevõtete investeeringutele põhivarasse.

Abi nr: XS 109/02

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Lombardia

Abikava nimetus: 1. prioriteet “Lombardia majandussüsteemide konkurentsivõime täiustamine”

Meede 1.3 “Stiimulid majutusteenuste ajakohastamiseks ja täiustamiseks”

Õiguslik alus:

Docup ob. 2 2000/2006 Lombardia

Decisione 2001 (CE) 2878 del 10.12.2001

Regolamento 70/2001

Kavas ettenähtud aastased kulutused:

 

Eesmärk 2

Järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine

2002

EUR 1 000 000,00

EUR 125 000,00

2003

EUR 1 400 000,00

EUR 125 602,00

2004

EUR 2 200 000,00

EUR 375 000,00

2005

EUR 2 400 000,00

EUR 300 000,00

2006

EUR 1 000 000,00

 

Abi ülemmäär: Abisummade maksimummäärad on järgmised: investeeringute puhul

väikeettevõtete puhul 15 % brutoekvivalendist (8 % netoekvivalendist + 10 % brutoekvivalendist piirkondades, mille suhtes kohaldatakse artikli 87 lõike 3 punktis c sätestatud erandit)

keskmise suurusega ettevõtete puhul 7,5 % brutoekvivalendist (8 % netoekvivalendist + 6 % brutoekvivalendist piirkondades, mille suhtes kohaldatakse artikli 87 lõike 3 punktis c sätestatud erandit)

muude abikõlblike kulutuste puhul (määruse (EÜ) nr 70/2001 artikkel 5):

50 % brutoekvivalendist.

Igal juhul ei või abi ületada 30 % abikõlblikest kulutustest.

Rakendamise kuupäev:

Kava kestus:

Abi eesmärk: Meetme eesmärk on täiustada, parandada ja mitmekesistada majutusteenuseid, kusjuures eelis antakse integreeritud piirkondlikele arenguprogrammidele, mille eesmärk on kasutada paremini ära kõnealuse piirkonna turismipotentsiaali. Meetmega antakse toetust programmidele, mis on seotud järgmiste valdkondadega: hotellide ja muude rajatiste ehitamine ja ümberehitamine, laiendamine, moderniseerimine ja täiustamine ning seadmete ja lisateenuste väljaarendamine turismi, sidetehnoloogiate kasutamise ning keskkonnaohutuse sertifitseerimise juurutamise toetamiseks ja integreerimiseks.

Majandusharud: Turism

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Regione Lombardia

Abi nr: XS 110/03

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: West Wales and the Valleys eesmärgile 1 vastav piirkond

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Creating Lean Enterprises

Õiguslik alus: Industrial Development Act 1982, Sections 7 & 11.

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma:

2003

:

84 000 GBP

2004

:

335 000 GBP

2005

:

302 000 GBP

2006

:

77 000 GBP

Abi ülemmäär: Maksimaalselt 50 % ühekordsete konsultatsioonide maksumusest

Rakendamise kuupäev:

Kava või üksiktoetuse kestus: 3 aastat

Abi eesmärk: Paljud eesmärgi 1 piirkondades asuvad VKEd ei rakenda oma tootmisprotsessis parimaid meetodeid. Asjassepuutuvast ekspertiisist tulenevad kulutused võivad olla takistuseks ning piirata arengut. Abikava abil antakse konsultatsioone paindliku majandusmudeli kohta ning parandatakse VKEde tõhusust, jõudlust ja jätkusuutlikkust.

Asjaomased majandusharud: Kõik abikõlblikud majandusharud, ilma et see piiraks teatud valdkondade riigiabi käsitlevaid erieeskirju. VKE grupierandi määruste artikkel 1 lõige 2.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Helen Usher

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash

CF45 4ER

Abi nr: XS 112/03

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Loode-Inglismaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: West Lancashire “Investing in Business” regeneration programme

Õiguslik alus: Section 33, Local Government and Housing Act 1989

Section 2, Local Government Act

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma:

2003/04

:

233 370 GBP

2004/05

:

786 774 GBP

2005/06

:

2 323 548 GBP

2006/07

:

3 483 548 GBP

2007/08

:

1 023 548 GBP

2008/09

:

149 212 GBP

Kokku

:

8 000 000 GBP

Tegelikud summad võivad aastate kaupa erineda, kuid kogusumma on kindlaks määratud.

Abi ülemmäär: West Lancashire on artikli 87 lõike 3 punkti c alla kuuluv piirkond, mis kvalifitseerub 20 %lise piirkondliku investeeringuabi alla. VKEd võivad saada lisaks 10 %, seega on võimalik abi ülemmäär 30 %.

Rakendamise kuupäev:

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni juunini 2007 kooskõlas praeguste määrustega. Pärast seda viiakse kava ellu vastaval ajal kehtivate määruste kohaselt.

Abi eesmärk: Abi antakse VKEdele, mille projektid aitavad saavutada NWDA 2003. aasta piirkondliku majandusstrateegia ja West Lancashire Local Strategic Partnership's Community Strategy eesmärke. See hõlmab ettevõtluse kasvupotentsiaali ärakasutamist, äriühingute konkurentsivõime ja tootlikkuse parandamist, toimiva tööturu loomist ning majandusliku integratsiooni kindlustamist.

Abi eesmärgiks on tõsta West Lancashire VKEde konkurentsivõimet, tootlikkust ja uute töökohtade loomise suutlikkust uute toodete, uute ja laiendatud äriühingute väljaarendamise ning äritoimingute parandamise kaudu. Eesmärgid saavutatakse läbi investeeringute maasse, hoonetesse, masinatesse ja varustusse ning läbi tehnoloogiasiirde olemasolevate äriühingute laiendamiseks või uute äriühingute loomiseks.

Asjaomased majandusharud: Kõik abikõlblikud majandusharud, ilma et see piiraks teatud sektorite riigiabi käsitlevaid erieeskirju — VKE grupierandi määruste artikli 1 lõige 2.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Toetav ametiasutus on West Lancashire Local Strategic Partnership, kava haldab ametiasutuse eest West Lancashire District Council. Mõlema kontaktandmed on:

Gary S. Jones

Regeneration Manager, West Lancashire District Council

Technology Management Centre

White Moss Business Park, Moss Lane View

Skelmersdale, Lancs. WN8 9TN

Abi nr: XS 127/03

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Calabria

Abikava nimetus: Abi uue kvaliteetse majutusmahutavuse saavutamiseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete pakutavates turismivõrgustikes ja — süsteemides — Aastaid 2000-2006 käsitleva Calabria piirkondliku rakenduskava meetme 4.4. meede (b).

Õiguslik alus:

L.R. 7/2001 art. 31 quater

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 n. 2345

D.G.R. n. 398 del 14.5.2002

Kavas ette nähtud aastased kulud: Kogusumma 83 000 000 eurot on jagatud:

liik 4.4.b.1 (uued liigitatud hotellid ja muud majutusettevõtted): 80 000 000 eurot

liik 4.4.b.2 (erilise ajaloolise ja kunstilise väärtusega hoonete muutmine kõrge kvaliteediga majutusettevõteteks): 3 000 000 eurot.

Kavandatud kulutused aastaks 2003: 16 600 000 eurot

Kavandatud kulutused aastaks 2004: 22 200 000 eurot

Kavandatud kulutused aastaks 2005: 22 200 000 eurot

Kavandatud kulutused aastaks 2006: 22 000 000 eurot

Abi ülemmäär: Kapitalimahutus 50 % abikõlblikest kulutustest maksimaalse toetusega kuni 75 % investeeringu netoväärtusest.

Rakendamise kuupäev:

Kava kestus:

Abi eesmärk: Abi eesmärk on parandada Calabria piirkonna turismirajatisi uute kvaliteetsete majutusettevõtete loomisega, rõhutades kohalikku arhitektuuripärandit.

Rahastatavad algatused viiakse läbi kohalikes võrgustikes ja süsteemides, milles eksisteerib reaalne nõudlus, mida ei ole rahuldatud koguse ja/või kvaliteedi osas.

Abikõlblikud meetmed peavad olema terviklikud ja oma tegevuses sõltumatud programmid, mis on suutelised saavutama püstitatud tootmis-, majanduslikud ja tööhõive eesmärgid.

Asjaomased majandusharud: Turism, välja arvatud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastatavad talu- ja maaturismi meetmed.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

88100 Catanzaro

Abi nr: XS 128/03

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Calabria

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Abi VKEde investeeringutele infotehnoloogia, telemaatika, tekstiili-, naha- ja muude sarnaste toodete valdkondadesse — Aastate 2000-2006 Calabria piirkondliku rakenduskava meede 4.2 toiming c (“Piirkondliku arengu ja piirkondadevahelise tootmiskoostöö arendamisele suunatud strateegiliste ettevõtlusalgatuste ligimeelitamine”)

Õiguslik alus:

Legge regionale n. 7/2001 art. 31 quarter

Decisione C.E. dell'8 agosto 2000 no2345

Deliberazioni di Giunta regionale 23.05.2001, n. 439 e 31.05.2001, n. 470, integrate con Deliberazioni 08.01.2002, n. 14 e 29.01.2002, n. 63.

Kavas ette nähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: Eelarve: 54 932 200 eurot

Aastaks 2003 kavandatud kulud: 10 000 000 eurot

Aastaks 2004 kavandatud kulud: 13 000 000 eurot

Aastaks 2005 kavandatud kulud: 13 000 000 eurot

Aastaks 2006 kavandatud kulud: 18 932 000 eurot

Abi ülemmäär: Kapitalimahutus, maksimaalse abi ülemmääraga 50 % toetuse netoekvivalendist + 15 % investeeringu väärtuse brutoekvivalendist.

Rakendamise kuupäev:

Kava või üksiktoetuse kestus:

Abi eesmärk: Abi eesmärk on ligi meelitada piirkondlikuks arenguks vajalikke strateegilisi ettevõtlusalgatusi ja arendada piirkondadevahelist tootmiskoostööd, toetades projekte asjakohastes valdkondades.

Abi jaguneb kaheks; esiteks meelitada ligi regionaalset arengut soodustavaid ettevõtlusalgatusi, mis on suunatud keskmise suurusega ettevõtetele, ja teiseks toetada tootmiskoostööprojekte üksikute ettevõtete või ettevõtlussüsteemide vahel, mis on suunatud väikeettevõtetele.

Asjaomased majandusharud: Infotehnoloogia ja telemaatika, tekstiilid, naha- ja muud sarnased tooted.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Regione Calabria (sede legale)

Via Massara, n. 2

88100 Catanzaro

Abi nr: XS 129/03

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli — Venezia Giulia

Abikava nimetus: Käsitööettevõtete teadustegevuse, arendustöö ja tehnosiirde rahastamine.

Õiguslik alus: Decreto del Presidente della Regione n. 0362/Pres. Del 10/10/2003

Kavas ette nähtud aastased kulud: 2004: 800 000 eurot

2005: 800 000 eurot

2006: 800 000 eurot

Abi ülemmäär: Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antavat abi käsitlevates EÜ eeskirjades ja piirkondliku abi kaardis sätestatud ülemmääradeni:

patentide, kaubamärkide, tootmistsüklis kasutatavate uute tehnoloogiate kasutamislubade omandamiseks ja toodete kvaliteedi parandamiseks, turustamiseks ja keskkonnakaitseks: 15 % toetuse brutoekvivalendist väikeettevõtete puhul ja 7,5 % toetuse brutoekvivalendist keskmise suurusega ettevõtete puhul; investeeringutele EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c erandi kohastes piirkondades: 8 % toetuse netoekvivalendist + 10 % toetuse brutoekvivalendist väikeettevõtete puhul ja 8 % toetuse netoekvivalendist + 6 % toetuse brutoekvivalendist keskmise suurusega ettevõtete puhul;

riigile või Euroopa Liidule esitatavate teostatavusuuringute ja teadusprojektide koostamine, et taotleda teadus- ja arendustöö toetust: 50 % äriühingu väliste konsultantide teenuste maksumusest, maksimaalselt kuni 5 000 eurot.

Rakendamise kuupäev: Määruse jõustumine: 5. november 2003

Kava kestus: Kava lõpeb 31. detsembril 2006, millele järgneb kuni kuuekuuline kohanemisaeg nagu sätestatakse komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes, artiklis 10.

Abi eesmärk: Abi käsitöö VKEdele tehnoloogilise innovatsiooni ja teadustöö julgustamiseks, toetused investeeringutele immateriaalsetesse varadesse ja väliskonsultantide pakutavate teenuste ostmiseks.

Abisaajad: komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes, I lisas sätestatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlusele vastavad tootmistegevuse ja tootmisteenustega tegelevad käsitööettevõtted, nende konsortsiumid ja nende konsortsiumite asutatud firmad, kaasa arvatud ühistud. 1. jaanuarist 2005 kohaldatakse uut mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust, mis sätestati komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitusega, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 124, 20. mail 2003.

Asjaomased majandusharud: Kõik majandusharud välja arvatud äriühingud, mis tegelevad Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete tootmise, töötlemise või turustamisega, samuti tundlikes majandusharudes tegutsevad äriühingud.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione — Servizio per lo sviluppo dell'artigianato

Via Giulia 75/1

34100 Trieste

Telefon: 040-3774822

Faks: 040-3774810

e-mail: dir.art.coop@regione.fvg.it

Täiendav teave: Kava vastab 12. jaanuari 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 70/2001.

Piirkondlikud ametiasutused kohustuvad muutma VKEde mõistet alates 1. jaanuarist 2005, nagu on sätestatud komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses, mis käsitleb mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete mõistet (ELT L 124, 20.5.2003).


III Teatised

Komisjon

28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/22


F-Grenoble: Opereerimine regulaarsetel lennuliinidel

Tühistamine

(“Euroopa Liidu Teataja lisa” S 119, 22.6.2005, avatud menetlus, 117015-2005)

(2005/C 156/10)

Conseil général de l'Isère, direction des transports, service grands projets, BP 1096, F-38022 Grenoble Cedex. Tel (33-4) 76 00 60 30. Faks (33-4) 76 00 30 36.

Antud teade on tühistatud.


28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/23


Osalemiskutse sõltumatute ekspertide valimiseks programmidesse eContentplus ja Safer Internet plus (2005–2008)

(2005/C 156/11)

Kirjeldus

Komisjon kutsub isikuid, kes soovivad osutada eksperdiabi seoses programmidega eContentplus ja Safer Internet plus, üles esitama taotlusi. Ülesannete hulka kuuluvad komisjoni nõustamine projektikonkursile esitatud taotluste hindamisel, programme eContentplus ja Safer Internet plus käsitlevate üksikute projektide ning programmide eContent ja Safer Internet raames varem rahastatud projektide läbivaatamisel, komisjoni ametnike tehniline abistamine seoses programmide hindamisega ja muud ülesanded seoses programmidega, kus võidakse vajada erialateadmisi.

Programmi eContentplus eesmärk on edendada digitaalse infosisu kättesaadavust, kasutatavust ja kasutamist, soodustades üldsusele huvipakkuva teabe loomist ja levitamist ühenduse tasandil, samas kui programmi Safer Internet plus eesmärk on edendada uute võrgutehnoloogiate ja Interneti turvalisemat kasutust eelkõige lapsi silmas pidades ning võidelda illegaalse ja lõppkasutaja jaoks soovimatu infosisuga.

Lisateavet programmide kohta on võimalik saada vastavate programmide veebilehtedelt:

Programmi eContentplus kohta veebilehelt:

europa.eu.int/econtentplus

Programmi Safer Internet Plus kohta veebilehelt:

europa.eu.int/saferinternet

Nõuded

Kõik taotlused peavad vastama üksikasjalikele kirjeldustele ja tingimustele, mis on inglise keeles kättesaadavad komisjoni ülalnimetatud veebilehtedel.

Need sisaldavad nõudeid kodakondsuse, kvalifikatsiooni, kogemuste ja keeleoskuse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg

Kutse kehtib avaldamise kuupäevast kuni 30. juunini 2009. Ekspertide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2009.