ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 126

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
25. mai 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 126/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 126/2

Teavitamiskord — tehnilised eeskirjad ( 1 )

2

2005/C 126/3

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

8

2005/C 126/4

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

9

2005/C 126/5

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

10

2005/C 126/6

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3815 — 3i Group/Carema) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

13

2005/C 126/7

Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõike 2 kohase registreerimistaotluse avaldamine

14

 

III   Teatised

 

Euroopa Parlament

2005/C 126/8

Otsus

18

 

Komisjon

2005/C 126/9

Projektikonkurss 2005 ühenduse koostöö juhusliku või tahtliku merereostuse valdkonnas

19

2005/C 126/0

Konkursikutse — e-õppeproramm — DG EAC/23/05

20

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/1


Euro vahetuskurss (1)

24. mai 2005

(2005/C 126/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2617

JPY

Jaapani jeen

135,39

DKK

Taani kroon

7,4484

GBP

Inglise nael

0,68765

SEK

Rootsi kroon

9,1812

CHF

Šveitsi frank

1,5467

ISK

Islandi kroon

81,03

NOK

Norra kroon

8,0885

BGN

Bulgaaria lev

1,9620

CYP

Küprose nael

0,5767

CZK

Tšehhi kroon

30,351

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

253,90

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6960

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

4,1808

ROL

Rumeenia leu

36 163

SIT

Sloveenia talaar

239,48

SKK

Slovakkia kroon

38,975

TRY

Türgi liir

1,7504

AUD

Austraalia dollar

1,6527

CAD

Kanada dollar

1,5893

HKD

Hong Kongi dollar

9,8146

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7662

SGD

Singapuri dollar

2,0877

KRW

Korea won

1 262,84

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

8,2052

CNY

Hiina jüaan

10,4425

HRK

Horvaatia kuna

7,3130

IDR

Indoneesia ruupia

11 948,30

MYR

Malaisia ringit

4,794

PHP

Filipiini peeso

68,794

RUB

Vene rubla

35,3360

THB

Tai baht

50,487


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/2


Teavitamiskord — tehnilised eeskirjad

(2005/C 126/02)

(EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord. (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37; EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18).

Komisjonile laekunud teatised tehniliste eeskirjade eelnõude kohta

Viide (1)

Pealkiri

Kolmekuulise ooteaja lõpp (2)

2005/0188/NL

Elamumajandus- ja keskkonnaministeeriumi riigisekretäri määrus hüvitiste maksmise reeglite kohta siseveelaevade diiselmootorite asendamise või lisaseadmete hilisema lisamise korral (siseveelaevade diiselmootorite hüvitiste määrus)

 (4)

2005/0189/SK

Slovaki Vabariigi Põllumajandus- ja Tervishoiuministeeriumi seadlus, millega antakse välja Slovaki Vabariigi toiduseadustiku vürtse käsitlev peatükk

27.7.2005

2005/0190/F

Régie Gaz-Electricité de Sallanches'i tehniliste eeskirjade eelnõu, mida kohaldatakse gaasijaotustorustike suhtes ja mis käsitleb valitsuse 15. juuni 2004. aasta määruse nr 2004—555 (mis käsitleb gaasi transpordi, jaotamise ja ladustamise seadmete torustike ja ühenduste suhtes kohaldatavaid tehnilisi eeskirju) kohaldamist

28.7.2005

2005/0191/A

Kommunaalse veevarustuse objektide ehitustööde kirjeldus (LB-SW), versioon 05

28.7.2005

2005/0192/F

Régie Gaz-Electricité de Bonneville'i tehniliste eeskirjade eelnõu, mida kohaldatakse gaasijaotustorustike suhtes ja mis käsitleb valitsuse 15. juuni 2004. aasta määruse nr 2004—555 (mis käsitleb gaasi transpordi, jaotamise ja ladustamise seadmete torustike ja ühenduste suhtes kohaldatavaid tehnilisi eeskirju) kohaldamist

28.7.2005

2005/0193/F

Régie municipale Gaz Electricité de Carmaux' tehniliste eeskirjade eelnõu, mida kohaldatakse gaasijaotustorustike suhtes ja mis käsitleb valitsuse 15. juuni 2004. aasta määruse nr 2004—555 (mis käsitleb gaasi transpordi, jaotamise ja ladustamise seadmete torustike ja ühenduste suhtes kohaldatavaid tehnilisi eeskirju) kohaldamist

28.7.2005

2005/0194/PL

Infrastruktuuriministri määruse eelnõu raudteesõidukite üldtehniliste kasutustingimuste kohta

28.7.2005

2005/0195/B

Kuningliku määruse eelnõu elektroonilise isikutunnistuse ja sotsiaalkindlustuskaardi lugemisseadmetele esitatavate nõuete ja seadmete registreerimise kohta

29.7.2005

2005/0196/UK

Mootorsõidukite (asendusosa-katalüüsjärelpõletid) määrused 2005

29.7.2005

2005/0197/D

Jäätmekäitluse järelevalve lihtsustamise seadus

29.7.2005

2005/0198/IRL

Ravimite (väljakirjutamise ja tarnekontrolli) (muudetud) määrused 2005

29.7.2005

2005/0199/D

Määrus jäätmekäitluse järelevalve lihtsustamise kohta

29.7.2005

2005/0200/CZ

Eelnõu — Ravimiseadus

3.8.2005

2005/0201/UK

IR 2036 — Ühendkuningriigi nõue liidese kohta 2036 (versioon 2.0) asukoha jälgimise teenuse jaoks mobiil-andmesides

4.8.2005

2005/0202/D

Homöopaatiline farmakopöa — HAB 2005

4.8.2005

Komisjon juhib tähelepanu 30. aprillil 1996. aasta kohtuotsusele “CIA Security” kaasuses (C-194/94 — ECR I, lk 2201), milles Euroopa Ühenduste Kohus määras, et direktiivi 98/34/EÜ (endine direktiiv 83/189/EMÜ) artikleid 8 ja 9 tuleb tõlgendada nii, et üksikisikud võivad nendele siseriiklikes kohtutes tugineda, kohtud peavad aga keelduma selliste siseriiklike tehniliste eeskirjade kohaldamises, millest ei ole teatatud vastavalt nimetatud direktiivile.

See kohtuotsus kinnitab komisjoni teadet 1. oktoobrist 1986 (EÜT C 245, 1.10.1986, lk 4).

Seega muudab teatamiskohustuse rikkumine asjaomase tehnilise eeskirja kehtetuks ja seeläbi üksikisikute suhtes jõustamatuks.

Kui soovite teatamismenetluse kohta lisateavet, kirjutage palun järgmisel aadressil:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Samuti saab teavet Interneti-aadressilt http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Kui vajate teatiste kohta lisateavet, võtke palun ühendust allpool loetletud siseriiklike asutustega:

DIREKTIIVI 98/34/EÜ HALDAMISE EEST VASTUTAVATE SISERIIKLIKE AMETIASUTUSTE NIMEKIRI

BELGIA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Pr Pascaline Descamps

Telefon: (32 2) 206 46 89

Faks: (32 2) 206 57 46

E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Üldelektronpostiaadress: belnotif@mineco.fgov.be

Interneti-aadress: http://www.mineco.fgov.be

TŠEHHI VABARIIK

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Pr Helena Fofonková

Telefon: (420) 224 90 71 25

Faks: (420) 224 90 71 22

E-post: fofonkova@unmz.cz

Üldelektronpostiaadress: eu9834@unmz.cz

Interneti-aadress: http://www.unmz.cz

TAANI

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (või DK-2100 Copenhagen OE)

Telefon: (45) 35 46 66 89 (otsetelefon)

Faks: (45) 35 46 62 03

E-post: Pr Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Vastastikust teatamist puudutavate sõnumite edastamise aadress: noti@ebst.dk

Interneti-aadress: http://www.ebst.dk/Notifikationer

SAKSAMAA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Pr Christina Jäckel

Telefon: (49) 30 20 14 63 53

Faks: (49) 30 20 14 53 79

E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Interneti-aadress: http://www.bmwa.bund.de

EESTI

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Hr Margus Alver

Telefon: (372) 6 25 64 05

Faks: (372) 6 31 36 60

E-post: margus.alver@mkm.ee

Üldelektronpostiaadress: el.teavitamine@mkm.ee

KREEKA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Telefon: (30) 210 696 98 63

Faks: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45

ATHENS

Telefon: (30) 210 212 03 01

Faks: (30) 210 228 62 19

E-post: 83189in@elot.gr

Interneti-aadress: http://www.elot.gr

HISPAANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Hr Angel Silván Torregrosa

Telefon: (34) 91 379 83 32

Pr Esther Pérez Peláez

Technical Advisor

E-post: esther.perez@ue.mae.es

Telefon: (34) 91 379 84 64

Faks: (34) 91 379 84 01

E-post: d83-189@ue.mae.es

PRANTSUSMAA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Pr Suzanne Piau

Telefon: (33) 1 53 44 97 04

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Pr Françoise Ouvrard

Telefon: (33) 1 53 44 97 05

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IIRIMAA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Hr Tony Losty

Telefon: (353) 1 807 38 80

Faks: (353) 1 807 38 38

E-post: tony.losty@nsai.ie

Interneti-aadress: http://www.nsai.ie

ITAALIA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 — Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Hr Vincenzo Correggia

Telefon: (39) 06 47 05 22 05

Faks: (39) 06 47 88 78 05

E-post: vincenzo.correggia@minindustria.it

Hr Enrico Castiglioni

Telefon: (39) 06 47 05 26 69

Faks: (39) 06 47 88 77 48

E-post: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-post: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Interneti-aadress: http://www.minindustria.it

KÜPROS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Telefon: (357) 22 40 93 13 või (357) 22 37 50 53

Faks: (357) 22 75 41 03

Hr Antonis Ioannou

Telefon: (357) 22 40 94 09

Faks: (357) 22 75 41 03

E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Pr Thea Andreou

Telefon: (357) 22 40 94 04

Faks: (357) 22 75 41 03

E-post: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Üldelektronpostiaadress: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Interneti-aadress: http://www.cys.mcit.gov.cy

LÄTI

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Pr Agra Loèmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-post: agra.locmele@em.gov.lv

Telefon: (371) 703 12 36

Faks: (371) 728 08 82

E-post: notification@em.gov.lv

LEEDU

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Pr Daiva Lesickiene

Telefon: (370) 5 270 93 47

Faks: (370) 5 270 93 67

E-post: dir9834@lsd.lt

Interneti-aadress: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Hr J. P. Hoffmann

Telefon: (352) 46 97 46 1

Faks: (352) 22 25 24

E-post: see.direction@eg.etat.lu

Interneti-aadress: http://www.see.lu

UNGARI

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13—15.

H-1055

Hr Zsolt Fazekas

E-post: fazekaszs@gkm.hu

Telefon: (36) 13 74 28 73

Faks: (36) 14 73 16 22

E-post: notification@gkm.hu

Interneti-aadress: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Telefon: (356) 21 24 24 20

Faks: (356) 21 24 24 06

Pr Lorna Cachia

E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Üldelektronpostiaadress: notification@msa.org.mt

Interneti-aadress: http://www.msa.org.mt

HOLLAND

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Hr Ebel van der Heide

Telefon: (31) 50 5 23 21 34

Pr Hennie Boekema

Telefon: (31) 50 5 23 21 35

Pr Tineke Elzer

Telefon: (31) 50 5 23 21 33

Faks: (31) 50 5 23 21 59

Üldelektronpostiaadress: Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Pr Brigitte Wikgolm

Telefon: (43) 1 711 00 58 96

Faks: (43) 1 715 96 51 või (43) 1 712 06 80

E-post: not9834@bmwa.gv.at

Interneti-aadress: http://www.bmwa.gv.at

POOLA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyýy 3/5

PL-00507 Warszawa

Pr Barbara Nieciak

Telefon: (48) 22 693 54 07

Faks: (48) 22 693 40 28

E-post: barnie@mg.gov.pl

Pr Agata Gàgor

Telefon: (48) 22 693 56 90

Üldelektronpostiaadress: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Pr Cândida Pires

Telefon: (351) 21 294 82 36 või 81 00

Faks: (351) 21 294 82 23

E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Üldelektronpostiaadress: not9834@mail.ipq.pt

Interneti-aadress: http://www.ipq.pt

SLOVEENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Ðmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (386) 14 78 30 41

Faks: (386) 14 78 30 98

E-post: contact@sist.si

Pr Vesna Stražišar

SLOVAKKIA

Ms Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Telefon: (421) 2 52 49 35 21

Faks: (421) 2 52 49 10 50

E-post: steinlova@normoff.gov.sk

SOOME

Kauppa- ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Külastusaadress:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

ja

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postiaadress:

P.O. Box 32

FIN-00023 Government

Hr Henri Backman

Telefon: (358) 9 16 06 36 27

Faks: (358) 9 16 06 46 22

E-post: henri.backman@ktm.fi

Pr Katri Amper

Üldelektronpostiaadress: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Interneti-aadress: http://www.ktm.fi

ROOTSI

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S–11386 Stockholm

Pr Kerstin Carlsson

Telefon: (46) 86 90 48 82 või (46) 86 90 48 00

Faks: (46) 8 690 48 40 või (46) 83 06 759

E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Üldelektronpostiaadress: 9834@kommers.se

Interneti-aadress: http://www.kommers.se

ÜHENDKUNINGRIIK

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Hr Philip Plumb

Telefon: (44) 20 72 15 14 88

Faks: (44) 20 72 15 15 29

E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Üldelektronpostiaadress: 9834@dti.gsi.gov.uk

Interneti-aadress: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Pr Adinda Batsleer

Telefon: (32) 2 286 18 61

Faks: (32) 2 286 18 00

E-post: aba@eftasurv.int

Pr Tuija Ristiluoma

Telefon: (32) 2 286 18 71

Faks: (32) 2 286 18 00

E-post: tri@eftasurv.int

Üldelektronpostiaadress: drafttechregesa@eftasurv.int

Interneti-aadress: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Pr Kathleen Byrne

Telefon: (32) 2 286 17 34

Faks: (32) 2 286 17 42

E-post: kathleen.byrne@efta.int

Üldelektronpostiaadress: drafttechregefta@efta.int

Interneti-aadress: http://www.efta.int

TÜRGI

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari nr 36

06510

Emek — Ankara

Hr Saadettin Doğan

Telefon: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Faks: (90) 312 212 87 68

E-post: dtsabbil@dtm.gov.tr

Interneti-aadress: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Aasta — registreerimisnumber — päritoluliikmesriik.

(2)  Periood, mille vältel eelnõud ei või vastu võtta.

(3)  Ooteaega ei kohaldata, kuna komisjon aktsepteerib teavitava liikmesriigi poolt esitatud kiireloomulise vastuvõtmise põhjendusi.

(4)  Ooteaega ei kohaldata, kuna meede puudutab tehnilisi spetsifikatsioone või muid eeskirju või teenuseid puudutavaid eeskirju, mis on seotud fiskaal- või finantsmeetmetega vastavalt direktiivi 98/34/EÜ artikli 1 lõike 11 teise lõigu kolmandale taandele.

(5)  Teatamismenetlus on lõpetatud.


25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/8


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2005/C 126/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

10. mail 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja RRD Inks Limited (“RRD Inks”, Ühendatud Kuningriigid), mille üle RR Donnelley & Sons Company'l (“RRD”, Ameerika Ühendriigid) on valitsev mõju, omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Astron Group Limited'i (“Astron”, Ühendatud Kuningriigid) üle aktsiate ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

RRD: rahvusvahelised trükiteenused, ajalehtede, ajakirjade, kataloogide, telefoniraamatute, raamatute, jne trükkimine Euroopas;

Astron: dokumendihalduse pakkumine, dokumendi- ja andmehoid, trükitegevus.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr +32 2 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/9


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2005/C 126/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

17. mail 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja Compagnie Générale des Eaux (“CGE” Prantsusmaa), mis kuulub Veolia Environment (“VE”, Prantsusmaa) kontserni, omandab 4. mail 2005 väljakuulutatud avalikul pakkumisel ühiskontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Societa' Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (SAP, Itaalia) üle, mis on hetkel Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A (“AMGA”, Itaalia) ja Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (“SMAT”, Itaalia) ühiskontrolli all.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

AMGA: veega seotud teenuste pakkumine, mis moodustavad nn “intergeeritud veetsükli”, elektritootmine ja müük, gaasitarnevõrgu haldamine ja telekommunikatsioon. AMGA tegutseb ainult Itaalias.

SMAT: Itaalias veega seotud teenuste pakkumine, mis moodustavad nn “intergeeritud veetsükli”;

CGE: tegutseb veesektoris; energiateenused; jäätmete haldus, töötlemine ja ümbertöötamine; reisitransporditeenused;

SAP: Itaalias veega seotud teenuste pakkumine, mis moodustavad nn “intergeeritud veetsükli”.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr +32 2 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/10


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2005/C 126/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik/Piirkond: Prantsusmaa

Abi nr: E 46/2001

Nimetus: Tervisekindlustuslepingute maksuvabastus

Eesmärk: Sotsiaalabi

Õiguslik alus: article 995-15o du code général des impôts

Kestus: Piiramata

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse tegemise kuupäev:

Liikmesriik: Soome

Abi laad: N 70/2004

Nimetus: Tulumaksuvabastus ja sotsiaalmaksete kompenseerimine meremeestele

Eesmärk: EMP meremeestele töökohtade tagamine Soome reisilaevadel ja ühenduse merendusalase oskusteabe säilitamine

Õiguslik alus: Laki n:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki n:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004

Eelarve: umbes 50 miljonit eurot aastas

Kestus: 5 aastat (2005—2009)

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Austria

Abi nr: N 140/2004

Nimetus: Maanteed, raudteed ja veeteed pidi toimuvate kombineeritud vedude abiprogramm

Eesmärk: Arendada kombineeritud vedusid, et suunata kaubavedu maanteelt muudesse transpordiharudesse. Kavandatavad meetmed aitavad saavutada siseriiklikke ja ELi Kyoto protokolli eesmärke.

Õiguslik alus: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Eelarve: 18 miljonit eurot

Kestus: 2003–2008

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Belgia

Abi nr: N 142/00

Nimetus: Abi meretranspordiettevõtetele ning süvendus- ja pukseerimistöödeks

Eesmärk: Palgafondimaksust vabastamise kaudu soovivad Belgia ametiasutused toetada meretranspordi-, meresüvendus- ja pukseerimisettevõtteid ja võidelda ühendusevälise konkurentsiga.

Õiguslik alus: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24 december 1999

Eelarve: Abi meretranspordiettevõtetele ja süvendustöödega tegelevatele ettevõtetele 151 miljonit Belgia franki (3,7 miljonit eurot) aastas.

Abi pukseerimistöödega tegelevatele ettevõtetele 120 miljonit Belgia franki (3 miljonit eurot) aastas.

Abi osatähtsus või summa: Palgafondimaksust vabastamine selliste meremeeste osas, kes maksavad tulumaksu Belgias ja on tööle võetud registreemistunnistusega laevadele, mis sõidavad mõne liikmesriigi lipu all.

Kestus: Tähtajatu

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Ühendkuningriik — Šotimaa

Abi nr: N 307/2004

Nimetus: lairiba sidekanalid Šotimaal — maapiirkonnad ja äärealad

Eesmärk: toetada taskukohaste telekommunikatsiooniteenuste osutamist Šotimaa maapiirkondades ja äärealadel (telekommunikatsiooni sektor).

Õiguslik alus: Section 53 of the Scotland Act 1998

Eelarve: riigiabi 12 -17 miljonit naelsterlingut

Abi osatähtsus või summa: määratlemata, sõltub tagasimakse mehhanismist.

Kestus: 3 kuni 5 aastat.

Muu teave: väljavalitud teenusepakkujad on kohustatud võimaldama kolmandast osapoolest pakkujatele vaba mitte-diskrimineerivat juurdepääsu.

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Prantsusmaa

Abi nr: N 421/2003

Nimetus: Riigiabi Prantsuse söetööstusele, millega kaetakse kaevanduste sulgemistega 2003. aastal tekitatud kulud

Eesmärk: Kõikide maa-aluste kivisöe kaevandamisega seotud tegevuste lõpetamisega kaasnevate kulude katmine Prantsusmaal, võttes arvesse sotsiaalseid ja piirkondlikke tagajärgi

Õiguslik alus: nõukogu määrus (EÜ) nr 1407/2002, 23. juuli 2002, mis käsitleb söetööstusele antavat riigiabi

Eelarve: 916,4 miljonit eurot

Kestus: 2003

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Belgia

Abi nr: N 496/04

Nimi: abi Belgia flaami kogukonnale filmi- ja audiovisuaalse toodangu jaoks — Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Eesmärk: filmitööstus

Õiguslik alus: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds.

Eelarve: 12 000 000 eurot + 500 000 eurot 2004. aastal

Abi osatähtsus: muutuv, alati alla 50 %

Kestus: kuni 2005. a lõpuni

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Prantsusmaa

Abi number: N 593/2000

Nimetus: ettevõtlusmaksu meresõiduosa (kohalik maks) tagastamine

Eesmärk: ettevõtlusmaksu meresõiduosa tagastamisega reederitele soovitakse edendada Prantsuse laevanduse konkurentsivõimet Euroopa Liidust väljaspool asuvate konkurentide suhtes.

Õiguslik alus: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier 1999.

Eelarve: aastaks 2001: 100 000 000 Prantsuse franki (15,2 miljonit eurot); alates aastast 2003: 92 000 000 Prantsuse franki (14,02 miljonit eurot).

Abi määr või summa: 100 % ettevõtlusmaksu meresõiduosa summast, mille iga toetatav ettevõte on maksnud eelnenud majandusaasta jooksul

Kestus: piiramata

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Saksamaa

Abi nr: N 644i/2002

Nimetus: Munitsipaalinfrastruktuuri arendamine liitvabariigi valitsuse “Piirkondlike majandusstruktuuride edendamise” plaani II osa 7. jao kohaselt

Eesmärk: Piirkondlike lennujaamade infrastruktuuri edendamine, et luua tööstusele piisavad tingimused majandustegevuseks ja investeeringuteks

Õiguslik alus: Gemeinschaftsaufgabe (GA) “Verbesserung der regionalen Wirftschaftsstruktur vom 6 Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II Nummer 7 des jeweils geltenden Rahmenplans der GA”.

Eelarve: Kogu abi ühiskava kohaselt on umbes 5 miljardit eurot, millest ainult osa on ette nähtud käesoleva meetme jaoks (hinnanguliselt 10 miljonit eurot aastas)

Kestus: 2004—2006

Muu teave: Abi liik: kapitalitoetused

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Prantsusmaa

Abi nr: nr 766/2000

Nimetus: Tagasimaksed meretranspordiettevõtetele tööandja kohustuslike sotsiaalmaksete eest

Eesmärk: Edendada prantsuse laevanduse konkurentsivõimet väljaspool Euroopa Liitu

Õiguslik alus: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999

Eelarve: 215 miljonit Prantsuse franki (32,7 miljonit eurot) aastas

Abi osatähtsus või summa: Muutuv, võib olla kuni 100 % ettevõtte poolt eelmisel aastal tasutud sotsiaalmaksetest.

Kestus: Tähtajatu

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/13


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3815 — 3i Group/Carema)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2005/C 126/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

17. mail 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja 3i Group plc (“3i Group”, Ühendatud Kuningriigid), omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Carema Vård och Omsorg AB (“Carema”, Rootsi) üle aktsiate ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

3i Group: riskikapitalist;

Carema: tervishoiu- ja hooldusteenuste pakkuja.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr +32 2 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3815 — 3i Group/Carema):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/14


Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõike 2 kohase registreerimistaotluse avaldamine

(2005/C 126/07)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid kooskõlas nimetatud määruse artiklitega 7 ja 12d. Kõik vastuväited taotlusega seotud vastuväited tuleb edastada liikmesriigi, Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigi või kolmanda riigi pädeva asutuse vahendusel kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamisest. Dokumendi avaldamise tingisid järgmised, eelkõige punktis 4.6 esitatud üksikasjad, mis võimaldavad lugeda taotluse põhjendatuks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2081/92.

KOKKUVÕTE

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ ) NR 2081/92

“SALAME CREMONA”

EÜ nr: IT/00265/27.12.2002

KPN ( ) KGT ( X )

Käesolev kokkuvõte on koostatud üksnes informatiivse eesmärgiga. Täieliku informatsiooni saamiseks palutakse asjast huvitatutel ja eriti asjaomase kaitstud päritolunimetusega toote tootjatel tutvuda tehnospetsifikaadi täieliku versiooniga riiklikul tasandil või Euroopa Komisjoni pädevate talituste juures. (1)

1.   Liikmesriigi vastav asutus

Nimetus:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Aadress:

Via XX Settembre n. 20 — 00187 ROMA

Tel.:

06 — 4819968

Faks:

06 — 42013126

E-post:

qualita@politicheagricole.it

2.   Taotlejate rühm

2.1

Nimetus:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2

Aadress:

Piazza Zelioli Lanzini,1 — 26100 CREMONA

Tel. /Faks:

0372/598251

2.3

Koosseis:

tootjad/töötlejad (X) muu ( )

3.   Toote liik

Klass 1.2.: Liha baasil valmistatud tooted

4.   Spetsifikaat

(Artikli 4 lõikes 2 sätestatud nõuete kokkuvõte):

4.1   Nimi: “Salame Cremona”

4.2   Kirjeldus: Salame Cremona on soolde pressitud ja laagerdatud toores vorstitoode, mis on tarbijani jõudes järgmiste omadustega:

Füüsikalis-morfoloogilised omadused

Kaal laagerdusperioodi lõpuks mitte vähem kui 500 g

Diameeter valmistamisperioodil mitte vähem kui 65 mm

Pikkus valmistamisperioodil mitte vähem kui 150 mm

Keemilised ja keemilis-füüsikalised omadused

Mikrobioloogilised omadused

Mesofiilne mikroobiline tase: > 1x 10 osakest moodustavat koloonia grammi kohta, ülekaalus on piimhappebakterid (lactobacillus) ja kokid (coccus).

Organoleptilised omadused

Väliskuju: silindriline, mõneti ebaregulaarne vorm.

Konsistents: tootel peab olema tihke pehme konsistents.

Välimus lõikamisel: lõigatud viil on tihke ja ühtlane, seda iseloomustab tunnuslik lihas- ja rasvosade sidusus, mis ei tõsta esile kummagi piirjooni (nn hajutatud välimus). Märgata pole kilekõõluse nähtavaid osasid.

Värvus: tumepunane

Lõhn: tunnuslik vürtsikas lõhn

4.3   Geograafiline ala: Salame Cremona valmistamispiirkonda kuuluvad Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte ja Veneto maakonnad.

4.4   Päritolutõendid: Peamised ajaloolised dokumendid, mis tõendavad selgelt ja täpselt toote päritolu ja seost territooriumiga, pärinevad aastast 1231. Dokumente säilitatakse Cremona riigiarhiivis ja need annavad tunnistust Cremona territooriumi ja seda ümbritsevate riikide vahelisest sea- ja lihatoodete kaubandusest. “Litterarum'is” ja “Fragmentorum'is” sisalduvates renessansiaegsetes dokumentides mainitakse salame't selgesõnaliselt ning räägitakse selle tähtsusest spetsifikaadis märgitud tootmispiirkonnale. Piiskop Cesare Speciano külastuse ajal piirkonna nunnakloostritesse (1599—1606) kirja pandud ülestähenduste “argielu kirjelduste” osast selgub, et “neil päevil, mil söödi lihatoite” kaunistasid söögilauda ka salaamivorstid.

Veel tänapäevalgi on Salame Cremona traditsioonilisel esindatusel oluline kaal Lombardia ja Po jõe oru suurematel toidumessidel. Sotsiaal-majanduslikud uurimused annavad tunnistust sealihatoodete valmistajate suurest arvust Po jõe tasandikel ning sellest, kui otstarbekalt nende tegevus on seotud piima- ja juustutööstuse ning teravilja (eriti maisi) kasvatamisega.

4.5   Valmistamismeetod: Tootmismeetod on kokkuvõtlikult järgmine: KGT toote tootmiseks vajalik lähteaine peab olema pärit Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio ja Molise maakondades sündinud, kasvatatud ja tapetud sigadelt. Vastavalt Itaalia tõuraamatule võib kasutada traditsioonilisi Itaalia Large White ja Itaalia Landrace tõugu sigu või sama tõugu kultide järeltulijad, Itaalia Duroc tõugu kultide järeltulijaid, teist tõugu kultide ehk hübriidkultide järeltulijaid, kui need vastavad selektsiooni- ja ristamismudelitele, mille eesmärgid ei ole vastuolus Itaalia tõuraamatu ettekirjutustega lihasea tootmise kohta.

Sead saadetakse tapamajja mitte varem kui üheksanda ja mitte hiljem kui viieteistkümnenda elukuu täitumisel. Tapamajja saadetud seapartii keskmine kaal peab jääma 144-176 kg vahele.

Seguks kasutatav sealiha saadakse rümba lihaskoest ning vöötlihastest ja rasvkoest.

Koostisained: taignasse segatud sool, vürtsid, pipraterad või suuremad pipratükid, purustatud küüslauk.

Muud võimalikud koostisained: valge või punane gaasita vein, suhkur ja/või glükoos a/või puuviljasuhkur ja/või laktoos, fermendid, nitrit ja/või kaalium, askorbiinhape ja selle naatriumsool.

Lubamatu on kasutada mehaaniliselt eemaldatud liha.

Valmistamine: lihas- ja rasvosad puhastatakse hoolikalt eemaldades neilt suuremad idekoe osad ja pehme rasvkoe, lümfisõlmed ja suuremad närvitüved. Liha hakitakse 6 mm avaustega hakklihamasinaga. Peenestamise ajal peab liha temperatuur olema kõrgem kui 0oC; liha maitsestatakse soolaga selle hakkimise ajal; hakitud lihamassile lisatakse ülejäänud koostisosad ja aroomid. Segamine toimub vaakummasinatega või surve all pikema aja kestel. Salame Cremona on pressitud sea, veise, hobuse või lamba naturaalsoolde, mille esialgne läbimõõt on suurem kui 65 mm. Sidumine nööriga toimub käsitsi või mehaaniliselt. Toote maksimaalne lubatud ladustamisaeg laoruumis on 1 päev temperatuuril 2 kuni 10oC. Kuivatamine toimub soojas, temperatuuril 15 kuni 25oC.

Laagerdumine toimub piisava õhuringlusega ruumis mitte vähem kui 5 nädalat temperatuuril 11 kuni 16oC. Laagerdamisperioodi pikkus sõltub soolika algmõõtmetest.

KGT toode jõuab tarbijani üksiktootena, see on vaakum- või survepakendis, tervena, tükina või viiludena.

Isikud, kes kavatsevad hakata tootma KGT toodet Salame Cremona peavad täpselt lähtuma ELi juures registreeritud spetsifikaadist.

Kindlustamaks kontrolli ja kaubaringlusprotsessi läbipaistvust, säilitades ühtlasi toote kvalitatiivsed omadused peavad tootmine, pakkimine või portsjoniteks jagamine toimuma spetsifikaadi artiklis 7 käsitletud kontrolliasutuse järelvalve all ning üksnes spetsifikaadi artiklis 3 märgitud tootmispiirkonnas.

4.6   Seos piirkonnaga: Salaamivorsti tootmine on tugevalt seotud kohaliku seakasvatusega, mille juured ulatuvad Rooma ajastusse. Salame Cremona on tihedates sidemetes oma keskkonnaga, kuna piimatootmise ja maisikasvatusega seotud seakasvatus hakkas õitsema kõigepealt Cremona piirkonnas ja hiljem Po jõe tasandikul.

Lehma- ja seakasvatuse ning teraviljakasvatuse tõhusale koostoimele on suurepäraseks liitlaseks kohalik sombune ja tuulevaikne kliima, mis võimaldab teatud toodetele, nagu näiteks salaamivorstile, laagerdumispaiku, mis annavad talle erilise pehme, sametise koostise ja tugeva aroomi. Salame Cremona tootmispiirkonda, mida iseloomustavad algselt alluviaalse piirkonnale omased tüüpilised jooned, on sajandeid kasutatud seakasvatuseks, kõigepealt peremajapidamise ja edaspidi üha professionaalsemal tasemel. Toote huvipiirkonda kuuluvate territooriumite kliimale on iseloomulik pidev udu, kõrge niiskusaste ja tuuletus, mis pakuvad tootele Salame Cremona optimaalseid laagerdumistingimusi. Po jõe tasandikule jääv tootmispiirkonna maastik ei ole mitmekesine, see on lauskjas, kaetud jõgede ja kanalitega, niitude ja maisitaimedega.

Tootmisterritooriumi kliimat iseloomustavad suhteliselt karmid, väga niisked ja udused sügised ja talved, jahedavõitu ja vihmased kevaded, samas kui suvine õhutemperatuur on üsna kõrge ning sellele on iseloomulikud sagedased ja tihti ülitugevad vihmahood. Siga on läbi aegade olnud sobiv loom Po jõe tasandikul ja seda piiravatel orgudel kasvavate maisitaimede ning kohaliku piimatööstuse jäätmete optimaalseks ärakasutamiseks.

Samamoodi on tootmispiirkond läbi aegade olnud ideaalne nii lähtematerjalide (mais ja vadak), kui ka sealiha, eriti Salame Cremona töötlemise ja säilitamise tingimuste poolest, kuna nimetatud tootele selle kõrgkvaliteediliste omaduste kindlustamiseks on vaja väga niisket ja tuulevaikset kliimat.

Selliseid Salame Cremona kvaliteetseid omadusi olnuks aga võimatu saavutada inimese vahelesekkumiseta, kes oskas aegade jooksul tootmispiirkonnas ellu viia selle nii omapärase salaamivorsti valmistamise ja laagerdamise tehnikad.

Veel tänapäevalgi järgitakse Salame Cremona valmistamisel traditsioonilisi meetodeid, millele liidetakse tootmisprotsessi uued tehnoloogiad.

Seega on kliimast tingitud keskkonnafaktor ning inimfaktor pluss asjatundjate head tehnilised oskused Salame Cremona valmistamisel endiselt nendeks asendamatuteks põhielementideks, mis kindlustavad tootele selle erilisuse ja maine.

Salame Cremona traditsiooniline kohalolu Po jõe oru toidumessidel ja tema tugev kohalolu põhilistel riiklikel ja rahvusvahelistel turgudel on tõestuseks toote kõrgele mainele ja tuntusele nii minevikus kui tänapäeval.

Sama tõendab ka asjaolu, et Salame Cremona on registreeritud Itaalia päritoluga põllumajandustoodete peamistesse nimestikesse, millele aastatel 1950—1970 panid aluse Itaalia ja teiste Euroopa riikide (Saksamaa, Prantsusmaa, Austria ja Hispaania) vahel geograafilise päritoluga nimetuste kaitseks sõlmitud kahepoolsed kokkulepped.

4.7   Kontrolliasutus:

Nimetus:

Istituto Parma Qualità — I.P.Q.

Aadress:

Via Roma, 82/c — 43013 LANGHIRANO (PR)

4.8   Märgistus: Etiketile peab olema kirjutatud selgete kustutamatute ja teistest pealdisest suuremate kirjutatud tähtedega sõnad “Salame Cremona” ja “Indicazione Geografica Protetta” (Kaitstud geograafiline tähis) ja/või lühend “IGP” (KGT). Viimasena toodud pealdis peab olema tõlgitud keelde, milles toode turustatakse.

Keelatud on igasuguse muu, spetsiaalselt ette kirjutamata tunnuse lisamine.

Samas on lubatud tunnuste kasutamine, mis viitavad ärinimedele või erakaubamärgile, eeldusel et need ei kanna ülistavat tähendust ega peta ostjat.

Vastavalt Komisjoni määruse (EÜ) nr 1276/98 artiklile 1 peab etiketile olema märgitud ka ühenduse sümbol.

4.9   Siseriiklikud nõuded: —


(1)  Euroopa Komisjon, Põllumajanduse peadirektoraat – Põllumajandustoodete kvaliteedi poliitika, B-1049 Brüssel


III Teatised

Euroopa Parlament

25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/18


OTSUS

(2005/C 126/08)

EUROOPA PARLAMENDI PEASEKRETÄR

VÕTTES ARVESSE nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 kehtestatud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mida viimati on muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 ja eriti eeskirjade artiklit 30;

VÕTTES ARVESSE juhatuse 12. detsembri 1962. a otsust ametisse nimetava asutuse või ametiisiku määramise kohta, mida viimati on muudetud 26. oktoobril 2004;

VÕTTES ARVESSE üldkonkursi teadaannet EUR/C/135;

VÕTTES ARVESSE ühiskomisjoni 13. aprilli 2005. a. koosolekul esitatud arvamust;

OTSUSTAB:

Artikkel 1

Üldkonkursi reservnimekirja nr EUR/C/135 kehtivust pikendatakse kuni 31. detsembrini 2005.

Luxembourg, 10. mai 2005

Julian PRIESTLEY


Komisjon

25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/19


Projektikonkurss 2005 ühenduse koostöö juhusliku või tahtliku merereostuse valdkonnas

(2005/C 126/09)

I.1.

Projektikonkursi eesmärk on välja selgitada meetmed, mis võiksid saada rahalist toetust Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadilt. Kõnealust abi antaks kaasrahastamise vormis.

I.2.

Asjaomased valdkonnad ning meetmete laad ja sisu (samuti toetuse tingimused ja taotluse vormid) on kindlaks määratud projektikonkursiga seotud dokumentides. Nende dokumentidega saab tutvuda Europa veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Projektide esitamise ja läbivaatamise kord:

Projekte saab esitada kuni 31. juuli 2005.

Projekti hindamise menetlus koos soovitusliku ajakavaga on järgmine:

vastuvõtmine, registreerimine ja kättesaamise kinnitamine komisjoni poolt;

läbivaatamine komisjoni talituste poolt;

lõpliku otsuse tegemine ja tulemuste teatamine taotlejale.

Toetuse saajad valitakse kõnealuse projektikonkursi dokumentides sätestatud kriteeriumide alusel ja olemasoleva eelarve piires.

Kogu menetlus on rangelt salajane. Komisjoni heakskiidu korral sõlmitakse komisjoni ja projekti esitanud isiku vahel leping (summad esitatakse eurodes).

Komisjoni otsus on lõplik.


25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/20


KONKURSIKUTSE — E-ÕPPEPRORAMM — DG EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Reguleerimisala:

Käesolev konkursikutse hõlmab kolme neljast e-õppe programmi sekkumisvaldkonnast:

(a)   Digitaalse kirjaoskuse edendamine

Digitaalse kirjaoskuse edendamise heade tavade määratlemine, hindamine, levitamine ja aruandlus, mis hõlmab nii põhimõttelisi kui praktilisi küsimusi alates digitaalse kirjaoskuse mõistmisest kuni konkreetsetele sihtrühmadele suunatud heastavate meetmeteni. Näiteks võib tuua online ja offline digitaalsete teabeallikate kättesaadavaks tegemise neile, kellel on raskendatud juurdepääs info- ja sidetehnoloogiale, või digitaalse kirjaoskuse edendamise elukestva õppimise kontekstis. Lisaks võivad ettepanekud käsitleda headel tavadel põhinevate digitaalse kirjaoskuse edendamise meetmete rakendamist.

Teadlikkuse suurendamise meetmete kujundamine ja rakendamine kõnealuses valdkonnas toimivate Euroopa võrgustike kaudu. Programm toetab Euroopa võrgustike, ühenduste, riigiasutuste, avaliku ja erasektori partnerluse jms. poolt ellu viidavaid meetmeid, millega toetatakse omavahelisi kontakte ja heade tavade edendamist.

(b)   Euroopa virtuaalkõrgharidus

Tähtsaimaks prioriteediks on kogemuste ja õpitu jagamine, heade tavade määratlemine, arendamine ja kindel levitamine. Tähelepanu keskpunktis on mudelid ja kasutusalad, mis võimaldavad info- ja sidetehnoloogia tõhusat integreerimist haridus- ja koolitussüsteemidesse ja riikidevahelisse virtuaalkõrgharidusse.

Teiseks prioriteediks on toetus Euroopa virtuaalse liikuvuse projektidele, mis põhinevad kõrgemate õppeasutuste koostöölepetel (ja laiendavad neid) ning institutsionaalsetel, temaatilistel või teistel võrgustikel, millel on oluline roll virtuaalkõrghariduse laiendamisel. Need ettepanekud peaksid lihtsustama Bologna protsessi ja selle töövahendite (Euroopa ainepunktide ülekande süsteem, kvaliteedikontroll jne.) tõhusat ja säästvat rakendamist ning toetama pikaajalist partnerlust, mis põhineb asjakohasel organisatsioonilisel ja majanduslikul mudelil.

(c)   Transversaalsed meetmed

Seda konkursikutse osa puudutavad ettepanekud pakuvad e-õppe lõpptarbijatele — õpetajatele, koolitajatele, juhendajatele ja õppijatele endile — integreeritud, ühtset ja praktilist teenust tegelemaks õppimise digitaalse infosisuga (e-õppe sisuga). Ettepanekud peavad sisaldama teabeteenust või õpet toetavat teenust või mõlemaid:

Lõpptarbijatele suunatud teabeteenus, mis tegeleb e-õppe sisu praktiliste aspektidegaja annab juhiseid edasise informatsiooni, nõu ja abi leidmiseks.

Lõpptarbijatele suunatud õpet toetav teenus, mis tegeleb e-õppe sisuga.

Neljandas sekkumisvaldkonnas — Euroopa e-sõpruskoolid ja õpetajate koolituse edendamine — korraldatakse eraldi piiratud konkurss.

2.   Taotlejate abikõlblikkus:

Projekti koordineeriv või juhtiv asutus ja teised osalevad organisatsioonid peavad olema juriidilised isikud. Nii koordineeriv/juhtiv asutus kui partnerorganisatsioonid peavad asuma ühes järgmistest riikidest: ühes 25st EL'i liikmesriigist, Islandis, Liechtensteinis, Norras või Bulgaarias.

EMP riikide ja Bulgaaria programmis osalemist puudutavad tingimused ja üksikasjalikud eeskirjad kehtestatakse kooskõlas ühenduse ja nende riikide vahelisi suhteid reguleerivate õigusaktide sätetega.

3.   Ettepanekute eelarve ja kestus:

Nimetus

Tegevuseks eraldatav eelarve

Abikõlbliku kogumaksumuse rahastamise %

Ühenduse keskmine rahaline toetus

Ühenduse maksimaalne rahaline toetus

Digitaalne kirjaoskus

1,3 miljonit eurot

Maksimaalselt

80 %

170 000 eurot

300 000 eurot

Euroopa virtuaalkõrgharidus

4,1 miljonit eurot

500 000 eurot

1 000 000 eurot

Transversaalsed meetmed

1 miljon eurot

250 000 eurot

500 000 eurot

Ettepanekus esitatud meetme kestus peab olema 12—24 kuud. Komisjoni toetust võib kasutada pärast 1. jaanuari 2006 tekkinud kulutuste rahastamiseks.

Ettepanekute esitamise tähtaeg:

5.   Taotluse esitamine:

Kogu ettepanekute esitamiseks vajaliku dokumentatsiooni ja täiendavad üksikasjad leiate järgmiselt Internetiaadressilt:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html