ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
29. jaanuar 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Nõukogu

2005/C 024/1

Teave 1986. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu pikendamise kohta

1

2005/C 024/2

Nõukogu otsus, — 15. november 2004, — Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu liikmete ja asendusliikmete asendamise kohta

2

 

Komisjon

2005/C 024/3

Euro vahetuskurss

4

2005/C 024/4

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine. — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid. ( 1 )

5

2005/C 024/5

Muud KOM-dokumendid, kui komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

6

2005/C 024/6

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine. — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid. ( 1 )

7

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Komisjon

2005/C 024/7

Komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

8

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Nõukogu

29.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/1


Teave 1986. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu pikendamise kohta

(2005/C 24/01)

Rahvusvaheline oliiviõlinõukogu otsustas oma 91. istungil (Madrid, 29. november – 2. detsember 2004) rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu (1986) (1) (mida on muudetud rahvusvahelist oliiviõli- ja lauaoliivilepingut pikendava 1993. aasta protokolliga (2)) sätete kohaselt pikendada lepingut 12 kuu võrra 31. detsembrini 2005.


(1)  EÜT L 214, 4.8.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 298, 3.12.1993, lk 37.


29.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/2


NÕUKOGU OTSUS,

15. november 2004,

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu liikmete ja asendusliikmete asendamise kohta

(2005/C 24/02)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

1)

Nõukogu nimetas oma 3. juuni 2002. aasta (2) ja 29. aprilli 2004. aasta (3) otsustega ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu liikmed ja asendusliikmed 2. juunil 2005 lõppevaks ajavahemikuks.

2)

Kaks ülalnimetatud haldusnõukogu liikme kohta ja üks asendusliikme koht on vabanenud valitsuse esindajate kategoorias seoses Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZI, Tom BEEGANI ja Sylvia WOODI tagasiastumisega.

3)

Töötajate organisatsioonide ja tööandjate organisatsioonide esindajad on esitanud osade oma liikmete tagasiastumise järel vabanenud liikmete ja asendusliikmete kohtadele kandideerijate nimekirja,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu liikmeteks ja asendusliikmeteks nimetatakse kuni 2. juunini 2005:

I   VALITSUSTE ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Nimed

Asendatav

Hispaania

Liige

Javier PINILLA GARCÍA

Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Iirimaa

Liige

Daniel KELLY

Tom BEEGAN

Asendusliige

Pat DONNELLAN

Sylvia WOOD

II   TÖÖTAJATE ORGANISATSIOONIDE ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Nimed

Asendatav

Belgia

Liige

Hermann FONCK

François PHILIPS

Asendusliige

François PHILIPS

Hermann FONCK

Taani

Liige

Jan Kahr FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Asendusliige

Lone JACOBSEN

Jan Kahr FREDERIKSEN

Eesti

Liige

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Asendusliige

Peeter ROSS

Argo SOON

Kreeka

Asendusliige

Ioannis KONSTANTINIDIS

Spiros DRIVAS

Hispaania

Asendusliige

Jesus GARCIA

Angel Carlos CARCOBA ALONSO

Prantsusmaa

Liige

Giles SEITZ

Jean-Claude BODARD

Itaalia

Liige

Gabriella GALLI

Luisa BENEDETTINI

Asendusliige

Paola AGNELLO MODICA

Gabriella GALLI

Luksembug

Liige

Antoine GIARDIN

Marcel GOEREND

Asendusliige

Marcel GOEREND

Antoine GIARDIN

Slovakkia

Liige

Peter RAMPASEK

Ján KOŠOVSKÝ

Asendusliige

Jaroslav BOBELA

Peter RAMPÁŠEK

Soome

Asendusliige

Riitta TYÖLÄJÄRVI

Irma PAHLMAN

III   TÖÖANDJATE ORGANISATSIOONIDE ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Nimed

Asendatav

Saksamaa

Liige

Thomas HOLTMANN

Reiner LEHR

Asendusliige

Herbert BENDER

Thomas HOLTMANN

Eesti

Asendusliige

Kristiina KIBE

Iren VÕITRA

Hispaania

Liige

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDO CAMPAS

Asendusliige

Pere TEIXIDO CAMPAS

 

Leedu

Asendusliige

Jonas GUZAVICIUS

Vytautas TRECIOKAS

Portugal

Liige

Marcelino PENA COSTA

Costa TAVARES

Asendusliige

José COSTA TAVARES

José Luis SALGADO BARROSO

Rootsi

Asendusliige

Bodil MELLBLOM

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

Brüssel, 15. november 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

M. van der HOEVEN


(1)  EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1643/95 (EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1).

(2)  EÜT C 161, 5.7.2002, lk 5.

(3)  ELT C 116, 30.4.2004, lk 16.


Komisjon

29.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/4


Euro vahetuskurss (1)

28. jaanuar 2005

(2005/C 24/03)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3035

JPY

Jaapani jeen

134,69

DKK

Taani kroon

7,4419

GBP

Inglise nael

0,69255

SEK

Rootsi kroon

9,0875

CHF

Šveitsi frank

1,5461

ISK

Islandi kroon

80,77

NOK

Norra kroon

8,2500

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5832

CZK

Tšehhi kroon

30,223

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

245,13

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6962

MTL

Malta liir

0,4313

PLN

Poola zlott

4,0530

ROL

Rumeenia leu

37 705

SIT

Sloveenia talaar

239,78

SKK

Slovakkia kroon

38,338

TRY

Türgi liir

1,7377

AUD

Austraalia dollar

1,6847

CAD

Kanada dollar

1,6167

HKD

Hong Kongi dollar

10,1663

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,8312

SGD

Singapuri dollar

2,1315

KRW

Korea won

1 334,52

ZAR

Lõuna- Aafrika rand

7,7643


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


29.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/5


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine.

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid.

(2005/C 24/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Kreeka

Abi nr: N 617/2003

Nimetus: piirkondlik abi Lamda laevatehasele

Eesmärk: investeeringutoetus laevatehasele, mis asub artikli 87 lõike 3 punkti a kohases piirkonnas

Õiguslik alus:

Toetusmäär: 10 349 269 eurot, mis vastab 22,5 % investeeringu kogumaksumusest, mille suurus on 45 996 750 eurot.

Otsuse autentne tekst (autentsed tekstid), millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav(ad) aadressil:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


29.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/6


Muud KOM-dokumendid, kui komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

(2005/C 24/05)

Dokument

Osa

Kuupäev

Pealkiri

KOM(2004) 429

 

16.6.2004

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile õiguskaitseorganite teabele juurdepääsu parandamise kohta

KOM(2004) 453

 

2.7.2004

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele merelühisõidu kohta

KOM(2004) 487

 

14.7.2004

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Finantsperspektiivid 2007–2013

KOM(2004) 519

 

19.7.2004

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa koolide süsteemi arendamise võimaluste arutelu

KOM(2004) 668

 

13.10.2004

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja regioonide komiteele: tekstiili- ja rõivatööstus pärast 2005. aastat – tekstiili- ja rõivatööstuse kõrgetasemelise kogu soovitused

KOM(2004) 690

 

20.10.2004

Komisjoni aruanne: 2004. aasta lähenemisaruanne

KOM(2004) 693

 

25.10.2004

Komisjoni teatis: Põhiõiguste amet avalik dokument

KOM(2004) 702

 

20.10.2004

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile kriitilise infrastruktuuri kaitse terrorismivastases võitluses

KOM(2004) 726

 

26.10.2004

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Euroopa ühtne poliitika raamistik välistegevusteks HIV/AIDSi, malaaria ja tuberkuloosi vastu võitlemisel

KOM(2004) 772

1

6.12.2004

Komisjoni aruanne nõukogule seoses kartulitärklise tootmise kvoodisüsteemiga

KOM(2004) 823

 

21.12.2004

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule tavapärastele AKV banaanitarnijatele antava toetuse eriraamistik (Nõukogu määrus (EÜ) nr 856/1999) Komisjoni aruanne kahe aasta kohta 2004

Need tekstid on kättesaadavad EUR-Lexist: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


29.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/7


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine.

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid.

(2005/C 24/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Itaalia (Friuli-Venezia Giulia)

Abi nr: N 335/2003

Nimetus: Abi mootorsõidukiveoteenuste käivitamiseks

Eesmärk: Kava eesmärk on toetada kaubavedude üleminekut maanteetranspordilt raudteetranspordile toetades logistikaettevõtteid, mis teostavad selliseid mootorsõidukiveoteenuseid, mille alg- või lõpppunkt on Friuli-Venezia Giulia piirkonnas asuvas raudteejaamas või ühendvedude keskuses.

Õiguslik alus:

“interventi per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia”

Eelarve: 2003. aastaks on eraldatud 1 600 000 eurot, mis kantakse üle 2004. aastasse. 2005. aastaks on kavandatud uus eraldis suurusega 2 000 000 eurot.

Kestus: Kolm aastat

Otsuse tekst autentses keeles (välja arvatud kõik konfidentsiaalsed andmed) on kättesaadav veebiaadressil

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


II Ettevalmistavad aktid

Komisjon

29.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/8


Komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

(2005/C 24/07)

Dokument

Osa

Kuupäev

Pealkiri

KOM(2004) 448

 

30.6.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahandussüsteemi rahapesuks, sealhulgas terrorismi rahastamiseks, kasutamise vältimise kohta

KOM(2004) 454

 

29.6.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2001/131/EÜ, millega lõpetatakse AKV-EÜ partnerluslepingu artikli 96 kohased konsultatsioonid Haitiga

KOM(2004) 469

 

14.7.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis paneb paika programmi Kultuur 2007 (2007-2013)

KOM(2004) 488

 

14.7.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm Progress

KOM(2004) 538

 

4.8.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, seoses Euroopa Majandusühenduse ja Komoori Islamiliitvabariigi vahel sõlmitud kokkuleppes ettenähtud merekalapüügi võimalusi ja rahalist hüvitist kindlaksmäärava pro- tokolli tähtaja pikendamist perioodiks 28. veebruarist 2004 kuni 31. detsembrini 2004 puudutava kokkuleppe esialgse rakendamisega kirjade vahetamise teel ja allkirjastamisega Euroopa Ühenduse nimel

KOM(2004) 540

 

4.8.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, kirjavahetuse vormis sõlmitud kokkuleppe kohta, millega pikendatakse ajavahemikuks 28. veebruar kuni 31. detsember 2004 protokolli, milles sätestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Komoori Islamiliitvabariigi vahelise Komooride rannikuvetes kalastamise kokkuleppe kohaselt ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline hüvitis

KOM(2004) 546

 

10.8.2004

Ettepanek: nõukogu otsuse kohta, Ühenduse seisukohast ühendkomitees Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu “päritolustaatusega toodete” mõiste määratlemist ja halduskoostöö meetodeid käsitleva 3. lisaprotokolli kohandamise küsimuses seoses Euroopa Liidu laienemisega

KOM(2004) 553

 

11.8.2004

Ettepanek: Nõukogu otsus, millega lubatakse Itaalial kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, artikli 2 lõikest 1

KOM(2004) 566

1

20.8.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi assotsiatsioonilepingu lisaprotokolli teatud sätete allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2004) 566

2

20.8.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi assotsiatsioonilepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2004) 570

 

26.8.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

KOM(2004) 576

 

31.8.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, millega lõpetatakse nõustamismenetlus Togo Vabariigiga vastavalt Cotonou lepingu artiklile 96

KOM(2004) 625

 

4.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahel

KOM(2004) 634

 

7.10.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ

KOM(2004) 638

 

7.10.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 29. korda nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe (kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks klassifitseeritud ained – k/m/r) turustamise ja kasutamise piirangutega

KOM(2004) 639

 

7.10.2004

Ettepanek: nõukogu määrus teatavate Venemaa Föderatsioonist pärit terasetoodete impordi kohta

KOM(2004) 650

 

11.10.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta ning direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta

KOM(2004) 654

 

13.10.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv turulepääsu kohta sadamateenuste valdkonnas

KOM(2004) 660

 

13.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb ühenduse seisukohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Rumeenia vahel sõlmitud Euroopa lepinguga asutatud assotsiatsiooninõukogus seoses Rumeenia osalemisega RAPEXi süsteemis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivile 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta

KOM(2004) 671

 

14.10.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega võetakse vastu ühepoolsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärinevatele põllumajandustoodetele

KOM(2004) 673

 

15.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb ühenduse seisukohta ELi-Mehhiko ühisnõukogus seoses ühisnõukogu otsuse 2/2001 muudatustega

KOM(2004) 677

 

18.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, ühenduse seisukoha kohta seoses ühise nõuandekomitee asutamisega, mille suhtes teeb otsuse Euroopa Ühenduste ja Rumeenia vahelise Euroopa lepinguga asutatud assotsiatsiooninõukogu

KOM(2004) 728

1

29.10.2004

Ettepanek: nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ käibemaksukohustuse lihtsustamiseks

KOM(2004) 728

2

29.10.2004

Ettepanek: nõukogu direktiivi kohta, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 77/388/EMÜ maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht ei ole riigi territooriumil, vaid teises liikmesriigis

KOM(2004) 728

3

29.10.2004

Ettepanek: nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1798/2003 halduskoostöö korra kehtestamise osas seoses koondsüsteemiga ja käibemaksu tagastamise korraga

KOM(2004) 729

1

27.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Albaania vahelise raamlepingu allkirjastamist, millega sätestatakse üldpõhimõtted Albaania osalemiseks ühenduse programmides

KOM(2004) 729

2

27.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise raamlepingu allkirjastamist, millega sätestatakse üldpõhimõtted Bosnia ja Hertsegoviina osalemiseks ühenduse programmides

KOM(2004) 729

3

27.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Horvaatia Vabariigi vahelise raamlepingu allkirjastamist, millega sätestatakse üldpõhimõtted Horvaatia Vabariigi osalemiseks ühenduse programmides

KOM(2004) 729

4

27.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingule lisatava Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu protokolli allkirjastamise kohta

KOM(2004) 729

5

27.10.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingule lisatava Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu protokolli allkirjastamise kohta

KOM(2004) 730

 

29.10.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmise osas

KOM(2004) 732

 

29.10.2004

Ettepanek: nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3906/1989, määrust (EÜ) nr 1267/1999, määrust (EÜ) nr 1268/1999 ja määrust (EÜ) nr 2666/2000, et võtta arvesse Horvaatia kandidaadistaatust

KOM(2004) 739

 

26.10.2004

Ettepanek: nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes, muudetakse määrust (EÜ) nr 2820/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1763/1999 ja (EÜ) nr 6/2000

KOM(2004) 741

 

9.11.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes

KOM(2004) 754

1

18.11.2004

Ettepanek: nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli riigi vahel sõlmitud Euroopa—Vahemere piirkonna lepingu protokolli allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta, arvestades Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2004) 754

2

18.11.2004

Ettepanek: nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli riigi vahel sõlmitud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimise kohta, arvestades Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2004) 761

 

16.11.2004

Ettepanek: nõukogu määrus (EÜ, EURATOM), millega kohandatakse alates 1. juulist 2004 Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

KOM(2004) 764

 

29.11.2004

Ettepanek: nõukogu otsus, mille kohaselt Euroopa Ühendus sõlmib rahvusvahelist delfiinikaitseprogrammi käsitleva lepingu

KOM(2004) 772

2

6.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem

KOM(2004) 804

 

10.12.2004

Ettepanek: nõukogu otsus Guinea Vabariigiga peetud nõupidamiste lõpetamise kohta vastavalt Cotonou lepingu artiklile 96

KOM(2004) 830

 

23.12.2004

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende pereliikmete suhtes ja nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega sätestatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord

KOM(2004) 842

 

23.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud seoses olukorraga Cōte d'Ivoire'is

KOM(2004) 844

 

28.12.2004

Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse piirangud sõjategevusega seotud abi osutamise suhtes Côte d'Ivoire'ile

KOM(2005) 2

 

12.1.2005

Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määruses (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

Need tekstid on kättesaadavad EUR-Lexist: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/