ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 346

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

66. aastakäik
29. september 2023


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2023/C 346/01

Ühtne põllukultuuride sordileht Lisa A 2023/4 ( 1 )

1

2023/C 346/02

Ühtne köögiviljakultuuride sordileht Lisa H 2023/4 ( 1 )

171


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

29.9.2023   

ET EN

Euroopa Liidu Teataja

C 346/1


ÜHTNE PÕLLUKULTUURIDE SORDILEHT

Lisa A 2023/4

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 346/01)

1.   

Käesolevas ühtse põllukultuuride sordilehe 2022. aasta konsolideeritud versiooni (1) lisas esitatakse muudatused, mis tuleb lisada, et võtta arvesse teavet, mida komisjon on saanud liikmesriikidelt.

2.   

Käesolevas lisas kasutatakse konsolideeritud versiooni alajaotusi. Kasutada võib selle väljaande juurde kuuluvaid selgitavaid märkusi.

3.   

Käesolev lisa hõlmab ajavahemikul 21.6.2023–31.7.2023 saadud teatisi.

4.   

Konsolideeritud versioonis tehtud muudatused on esitatud järgmiselt:

(add.): ühtsesse sordilehte lisatud uue sordina,

(mod.): muudatus sordi osas, mis on varem ühtses sordilehes registreeritud. Sordi kohta konsolideeritud versioonis esitatud teave asendatakse käesolevas lisas märgitud teabega,—

(del.): sort ja temaga seotud viited kustutatakse ühtsest sordilehest.

5.   

Käesolevas lisas on esitatud sordid, millest on teatatud ja mille suhtes kehtivad nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ (2) artikli 16 lõike 1 sätted.

6.   

Kui konsolideeritud versioonis ei ole säilitaja koodi avaldatud, siis on võimalik säilitaja nime ja aadressi teada saada asjaomase ELi liikmesriigi või EFTA riigi ametiasutuse nimekirjast.


(1)   22. detsembri 2022. aasta konsolideeritud versioon: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)   EÜT L 193, 20.7.2002, lk 1.


Sisukord

I.   Beet

1

Beta vulgaris L. – Sugar beet 4

2

Beta vulgaris L. – Fodder beet 12

II.   Fodder plants

12

Dactylis glomerata L. – Cocksfoot 12

13

Festuca arundinacea Schreber – Tall fescue 12

17

Festuca rubra L. – Red fescue 14

18

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Hard fescue 16

19

Festulolium Asch. et Graebn. – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium 16

20.1

Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. alternativum 17

20.2

Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. non alternativum 17

21

Lolium perenne L. – Perennial ryegrass 19

22

Lolium x hybridum Hausskn. – Hybrid ryegrass 25

25

Phleum pratense L. – Timothy 27

29

Poa pratensis L. – Smooth-stalked meadowgrass 27

38

Lupinus angustifolius L. – Narrow leaved lupin 28

47

Medicago sativa L. – Lucerne 29

51

Onobrychis viciifolia Scop. – Sainfoin 31

54

Pisum sativum L. (partim) – Field pea 31

60

Trifolium incarnatum L. – Crimson clover 32

62

Trifolium michelianum Savi – Balansa clover 33

63

Trifolium pratense L. – Red clover 33

64

Trifolium repens L. – White clover 33

65

Trifolium resupinatum L. – Persian clover 33

68

Trifolium vesiculosum Savi – Arrow-leaf clover 34

70

Vicia benghalensis L. – Purple vetch 34

71

Vicia faba L. (partim) – Field bean 34

72

Vicia pannonica Crantz – Hungarian vetch 34

73

Vicia sativa L. – Common vetch 35

77

Phacelia tanacetifolia Benth. – California bluebell 35

78

Plantago lanceolata L. – Ribwort plantain 35

III.   Oil and fibre plants

79

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – Fodder radish 36

80

Arachis hypogea L. – Groundnut/Peanut 36

83

Brassica napus L. (partim) – Swede rape 36

85

Cannabis sativa L. – Hemp 43

88

Gossypium spp. – Cotton 45

89

Helianthus annuus L. – Sunflower 45

90

Linum usitatissimum L. – Flax, Linseed 49

92

Sinapis alba L. – White mustard 50

93

Glycine max (L.) Merr. – Soya bean 51

IV.   Cereals

95

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) – Oat and Red oat 55

96

Avena strigosa Schreb. – Black oat / Bristle oat 56

97.1

Hordeum vulgare L. >> 2-row barley 56

97.2

Hordeum vulgare L. >> 6-row barley 61

98

Oryza sativa L. – Rice 64

100

Secale cereale L. – Rye 65

101

Sorghum bicolor (L.) Moench – Sorghum 65

103

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. – Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense 68

104

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale 68

105

Triticum aestivum L. – Wheat 68

106

Triticum durum Desf. – Durum wheat 74

107

Triticum spelta L. – Spelt wheat 75

108

Zea mays L. (partim) – Maize 75

V.   Potatoes

109

Solanum tuberosum L. – Potato 168

I.   Beet

1   Beta vulgaris L. – Sugar beet

Annatina KWS

 

mod.

Annatina KWS

SE 89

(mod.)

Annatina KWS

DE 105

 


Aurelia KWS

 

mod.

Aurelia KWS

FR S14995

(mod.)


BTS 4785 N

 

mod.

BTS 4785 N

FR 95693

(mod.)


BTS 5090

 

mod.

BTS 5090

FR 95693

(mod.)


BTS 5885 N

 

mod.

BTS 5885 N

FR 95693

(mod.)


Baronika KWS

 

mod.

Baronika KWS

FR S14995

(mod.)

Baronika KWS

DE 105

 


Bettina KWS

 

mod.

Bettina KWS

IT 183

(del.)

Bettina KWS

DE 105

 

Bettina KWS

HR 737

 


Biljana KWS

 

mod.

Biljana KWS

HR 737

(add.)

Biljana KWS

HU 149293

(mod.)


Burgunda KWS

 

mod.

Burgunda KWS

DE 105

(add.)

Burgunda KWS

CZ 69

 


Cabestan

 

mod.

Cabestan

FR S15330

(mod.)


Calogera KWS

 

mod.

Calogera KWS

FR S14995

(mod.)


Cerf

 

mod.

Cerf

FR S13115

(mod.)


Chameau

 

mod.

Chameau

FR S13115

(mod.)


Christopha KWS

 

mod.

Christopha KWS

FR S14995

(mod.)


Concorde

 

mod.

Concorde

SE 86

(add.)

Concorde

DK 263

 


Coton

 

mod.

Coton

FR S13115

(mod.)


Dauphin

 

mod.

Dauphin

FR S13115

(mod.)


Dervish

 

mod.

Dervish

HU 107770

(mod.)


Dubos

 

mod.

Dubos

FR S14771

(mod.)


Egelev

 

mod.

Egelev

SE 143

(add.)

Egelev

DK 81

 


FD Footing

 

mod.

FD Footing

FR S8444

(mod.)


FD League

 

mod.

FD League

FR S8444

(mod.)


FD Oxygen

 

mod.

FD Oxygen

FR S8444

(mod.)


FD Paddel

 

mod.

FD Paddel

FR S8444

(mod.)


FD Performer

 

mod.

FD Performer

FR S8444

(mod.)


FD Pulse

 

mod.

FD Pulse

FR S8444

(mod.)


FD Squash

 

mod.

FD Squash

FR S8444

(mod.)


Fabienna KWS

 

mod.

Fabienna KWS

FR S14995

(mod.)

Fabienna KWS

ES 6320

 


Figuier

 

mod.

Figuier

FR S13115

(mod.)


Formula

 

mod.

Formula

HU 107770

(mod.)


Grizella KWS

 

mod.

Grizella KWS

HR 737

(add.)

Grizella KWS

SK 221

 


Hemingway

 

mod.

Hemingway

FR S14771

(mod.)

Hemingway

LT 145

 


Hetre

 

mod.

Hetre

FR S13115

(mod.)


Iroko

 

mod.

Iroko

FR S13115

(mod.)


Josephina KWS

 

mod.

Josephina KWS

FR S14995

(mod.)

Josephina KWS

DE 105

 


Kerka

 

mod.

Kerka

HU 101361

(mod.)


Laser

 

add.

Laser

FR S15330

(add.)


Lauredana KWS

 

mod.

Lauredana KWS

FR S14995

(mod.)


Mamba

 

mod.

Mamba

FR S13115

(mod.)


Mobius

 

mod.

Mobius

HU 107770

(mod.)


Nysted

 

mod.

Nysted

SE 143

(mod.)

Nysted

DK 81

 


OSO Smart

 

mod.

OSO Smart

SE 143

(mod.)


Ragna KWS

 

mod.

Ragna KWS

SE 89

(mod.)


Rebecca KWS

 

mod.

Rebecca KWS

IT 183

(del.)

Rebecca KWS

HR 737

 


Reglisse

 

mod.

Reglisse

FR S13115

(mod.)


Requin

 

mod.

Requin

FR S13115

(mod.)


Rodin

 

mod.

Rodin

FR S14771

(mod.)


ST Amsterdam

 

mod.

ST Amsterdam

HU 100418

(mod.)


ST Olympe

 

mod.

ST Olympe

HU 100418

(mod.)


Smart Evita KWS

 

add.

Smart Evita KWS

DE 105

(add.)


Smart Janninka KWS

 

mod.

Smart Janninka KWS

SE 89

(mod.)

Smart Janninka KWS

LT 73

 


Smart Lienna KWS

 

mod.

Smart Lienna KWS

DE 105

(add.)

Smart Lienna KWS

SE 89

 


Smart Pepeta KWS

 

mod.

Smart Pepeta KWS

HR 737

(add.)

Smart Pepeta KWS

HU 149293

(mod.)


Smart Rivetta KWS

 

mod.

Smart Rivetta KWS

SE 89

(mod.)


Specialista KWS

 

mod.

Specialista KWS

HU 149293

(mod.)


Spi

 

mod.

Spi

FR S15330

(mod.)


Tabarly

 

mod.

Tabarly

FR S14771

(mod.)


Tessina KWS

 

mod.

Tessina KWS

SE 89

(mod.)


Tilleul

 

mod.

Tilleul

FR S13115

(mod.)


Turbo

 

mod.

Turbo

HU 107770

(mod.)

Turbo

LT 130

 


Twain

 

mod.

Twain

FR S14771

(mod.)

Twain

ES

 


Wallis

 

mod.

Wallis

FR S14771

(mod.)


Whisky

 

mod.

Whisky

SE 143

(mod.)


Yacht

 

mod.

Yacht

FR S15330

(mod.)

2   Beta vulgaris L. – Fodder beet

Girida

 

mod.

Girida

FR S8444

(mod.)

II.   Fodder plants

12   Dactylis glomerata L. – Cocksfoot

Abondance

 

add.

Abondance

FR S12818

(add.)


Barcellin

 

add.

Barcellin

FR S8016

(add.)


Destiny

 

mod.

Destiny

FR S12818

(mod.)

13   Festuca arundinacea Schreber – Tall fescue

Acropole

 

add.

Acropole

FR S8016

(add.)


Affluence

 

add.

Affluence

FR S14431

(add.)


Atbara

 

mod.

Atbara

FR S14431

(mod.)


Barmante

 

add.

Barmante

FR S8016

(add.)


Barrific

 

mod.

Barrific

FR S8016

(mod.)


Bartayga

 

add.

Bartayga

FR S8016

(add.)


Falcon IV

 

add.

Falcon IV

IT 318

(add.)


Inia Fortuna

 

add.

Inia Fortuna

FR S12884

(add.)


Rhizing Star

 

del.

Rhizing Star

IT 304

(del.)


Tatonka

 

mod.

Tatonka

FR S8233

(mod.)

Tatonka

DE

 


Umbrella

 

del.

Umbrella

IT 304

(del.)


Walkman

 

add.

Walkman

FR S13804

(add.)

17   Festuca rubra L. – Red fescue

Baniva

 

add.

Baniva

FR S14431

(add.)


Barniblick

 

mod.

Barniblick

FR S8016

(mod.)

Barniblick

SK 8

 


Barnoustie

 

mod.

Barnoustie

FR S8016

(mod.)

Barnoustie

SK 8

 


Barpatria

 

mod.

Barpatria

FR S8016

(mod.)

Barpatria

SK 8

 


Guzla

 

add.

Guzla

FR S13804

(add.)


Lindyhop

 

mod.

Lindyhop

FR S13804

(mod.)

Lindyhop

SK 520

 


Maracas

 

mod.

Maracas

FR S13804

(add.)

Maracas

SK 520

 


Nightclub

 

mod.

Nightclub

FR S13804

(mod.)

Nightclub

SK 520

 


Sake

 

mod.

Sake

FR S14431

(add.)

Sake

DE

 


Sybille

 

add.

Sybille

FR S14431

(add.)


Torona

 

mod.

Torona

FR S14431

(add.)

Torona

NL 1036

 


Woodstock

 

mod.

Woodstock

FR S13804

(mod.)

Woodstock

SK 520

 

18   Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Hard fescue

Barlegant

 

mod.

Barlegant

FR S8016

(mod.)

Barlegant

SK 8

 

19   Festulolium Asch. et Graebn. – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

Achilles

 

mod.

Achilles

NL 1036

(add.)

Achilles

CZ 201

 

Achilles

DE 283

 

Achilles

FR 8116

 

Achilles

SK 170

 


Festilo

 

mod.

Festilo

NL 1072

(add.)

Festilo

BE 218

 


Hipast

 

mod.

Hipast

NL 1036

(add.)

Hipast

CZ 201

 

Hipast

DK 14

 

Hipast

FR S8116

 


Hostyn

 

mod.

Hostyn

NL 1036

(add.)

Hostyn

AT 579

 

Hostyn

CZ 201

 

Hostyn

PL 1163

 

Hostyn

SK 170

 


Lukida

 

mod.

Lukida

NL 1036

(add.)

Lukida

CZ 201

 


Seginus

 

mod.

Seginus

NL 1036

(add.)

Seginus

DK 14

 

20.1   Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. alternativum

Gironde

 

add.

Gironde

FR S14529

(add.)


Lariano

 

add.

Lariano

FR S14431

(add.)


Prodag

 

mod.

Prodag

FR S14183

(add.)

Prodag

CZ 147

 


Volantyl

 

add.

Volantyl

FR S13804

(add.)

20.2   Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. non alternativum

Bargent

 

add.

Bargent

FR S8016

(add.)


Dardevyl

 

add.

Dardevyl

FR S13804

(add.)


Forum

 

add.

Forum

IT 489

(add.)


Galya

 

mod.

Galya

FR S13804

(mod.)

Galya

CZ 1065

 


Karmyl

 

mod.

Karmyl

FR S13804

(mod.)

Karmyl

CZ 1065

 


Kingsgreen

 

mod.

Kingsgreen

DE 2661

(mod.)


Pepsyl

 

mod.

Pepsyl

FR S13804

(mod.)


Ricordy

 

mod.

Ricordy

FR S12818

(add.)

Ricordy

PT 599

 

21   Lolium perenne L. – Perennial ryegrass

Acapulco

 

mod.

Acapulco

FR S14431

(mod.)

Acapulco

NL 444

 


Acoustik

 

mod.

Acoustik

FR S13804

(mod.)


Aggression

 

del.

Aggression

PL 1240

(del.)


Asteria

 

add.

Asteria

FR S8016

(add.)


Azolla

 

add.

Azolla

FR S13804

(add.)


Banksy

 

add.

Banksy

FR S14431

(add.)


Bardurance

 

mod.

Bardurance

FR S8016

(mod.)


Bargold

 

mod.

Bargold

PL 302

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Bargold

DE 7663

 

Bargold

DK 2

 

Bargold

SK 8

 


Barhodium

 

add.

Barhodium

FR S8016

(add.)


Barlevel

 

add.

Barlevel

NL 205

(add.)


Barpendel

 

add.

Barpendel

NL 205

(add.)


Barperior

 

add.

Barperior

FR S8016

(add.)


Barquetil

 

mod.

Barquetil

FR S8016

(add.)

Barquetil

NL 205

 


Bartui

 

add.

Bartui

NL 205

(add.)


Barwen

 

add.

Barwen

FR S8016

(add.)


Bellator

 

mod.

Bellator

FR S14324

(add.)

Bellator

CH 162

 

Bellator

DE 61

 


Coldplay

 

add.

Coldplay

FR S13804

(add.)


Cusmi

 

add.

Cusmi

FR S13804

(add.)


Dallia

 

add.

Dallia

FR S13804

(add.)


Django

 

mod.

Django

FR S13804

(mod.)


Dunvel

 

add.

Dunvel

FR S8016

(add.)


Ecologic

 

add.

Ecologic

CZ 1211

(add.)


Enora

 

mod.

Enora

FR S8016

(mod.)


Evelyn

 

mod.

Evelyn

FR S14431

(add.)

Evelyn

DE 283

 


Forever

 

del.

Forever

IT 304

(del.)


Goldwell

 

add.

Goldwell

FR S8233

(add.)


Lautrec

 

mod.

Lautrec

FR S14431

(mod.)


Mara

 

mod.

Mara

PL 302

(mod.)

Market extension date=30/06/2026


Melisandra

 

add.

Melisandra

FR S14431

(add.)


Melways

 

mod.

Melways

DE 676

(del.)

Melways

BE 218

 

Melways

LU 21002

 


Metiss

 

mod.

Metiss

FR S12818

(mod.)


Minnelli

 

add.

Minnelli

FR S14431

(add.)


Moleko

 

mod.

Moleko

FR S14431

(mod.)


Naki

 

mod.

Naki

PL 824|1049|1052|1

(mod.)


Rademary

 

add.

Rademary

FR S12818

(add.)


Ramery

 

add.

Ramery

FR S12818

(add.)


Regliss

 

mod.

Regliss

FR S12818

(mod.)


Restore

 

del.

Restore

CZ 1370

(del.)


Roseanne

 

mod.

Roseanne

FR S14431

(mod.)


Rouzic

 

add.

Rouzic

FR S8233

(add.)


SD Plus

 

add.

SD Plus

CZ 1637

(add.)


Talpal

 

mod.

Talpal

FR S8233

(mod.)


Tammy

 

mod.

Tammy

FR S14431

(mod.)


Tavani

 

mod.

Tavani

FR S13804

(mod.)


Tetrasun

 

mod.

Tetrasun

FR S8233

(mod.)


Topical

 

mod.

Topical

FR S13804

(mod.)


Tratado

 

add.

Tratado

FR S8233

(add.)

22   Lolium x hybridum Hausskn. – Hybrid ryegrass

Calimera

 

mod.

Calimera

FR S13804

(mod.)


Divinial

 

mod.

Divinial

FR S13804

(mod.)


Gemdor

 

mod.

Gemdor

FR S9426

(mod.)


Melcamry

 

add.

Melcamry

FR S13278

(add.)


Merulaxe

 

add.

Merulaxe

FR S12818

(add.)


Oleta

 

mod.

Oleta

FR S13804

(mod.)


Rhampy

 

add.

Rhampy

FR S12818

(add.)


Rhea

 

mod.

Rhea

FR S11444

(mod.)


Rhetory

 

mod.

Rhetory

FR S12818

(mod.)


Salaria

 

mod.

Salaria

FR S11444

(mod.)

Salaria

CH 162

 


Sumatra

 

mod.

Sumatra

FR S12818

(mod.)


Utopial

 

mod.

Utopial

FR S13804

(mod.)

25   Phleum pratense L. – Timothy

Barfleo

 

mod.

Barfleo

PL 302

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Barfleo

BE 1401

 

Barfleo

FR 8016

 

Barfleo

HR 152

 

Barfleo

SK 8

 

Barfleo

LU 21002

 


Erecta

 

add.

Erecta

LU 2001

(add.)

29   Poa pratensis L. – Smooth-stalked meadowgrass

Barclaren

 

mod.

Barclaren

FR S8016

(add.)

Barclaren

NL 205

 


Barntley

 

add.

Barntley

NL 205

(add.)


Baron

 

mod.

Baron

PL 302

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Baron

EE 3

 

Baron

NL 205

 

Baron

NO 8

 

Baron

DE 9

 


Equinox

 

del.

Equinox

CZ 1370

(del.)


Kyenna

 

add.

Kyenna

FR S14431

(add.)


Nino

 

mod.

Nino

FR S8233

(mod.)

Nino

DE 39

 


Velocity

 

del.

Velocity

CZ 1370

(del.)

38   Lupinus angustifolius L. – Narrow leaved lupin

Boruta

 

mod.

Boruta

DK 176

(add.)

Boruta

DE 185

 

Boruta

LT 124

 

Boruta

PL 568

 


Lila Baer

 

mod.

Lila Baer

PL 496

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Lila Baer

DE 44

 

47   Medicago sativa L. – Lucerne

Alexis

 

mod.

Alexis

PL 302

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Alexis

FR 8016

 

Alexis

HR 152

 


Algria

 

add.

Algria

FR S12818

(add.)


Alpha

 

mod.

Alpha

PL 302

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Alpha

AT 581

 

Alpha

CZ 497

 

Alpha

DE 7663

 


Arlesienne

 

mod.

Arlesienne

FR S14431

(mod.)


Barnor

 

mod.

Barnor

FR S8016

(mod.)


Celsius

 

mod.

Celsius

FR 45435

(add.)

Celsius

IT 1324

 


Farandole

 

mod.

Farandole

FR S14431

(mod.)


IFK Dara

 

add.

IFK Dara

BG 11

(add.)


Ida

 

mod.

Ida

HU 199946

(mod.)


Kopirnyó

 

mod.

Kopirnyó

HU 155342

(mod.)


Limory

 

add.

Limory

FR S12818

(add.)


Maestro

 

add.

Maestro.

BG 41

(add.)


Ozalee

 

add.

Ozalee

FR S12818

(add.)


Pandera

 

add.

Pandera

FR S14431

(add.)


Ritournelle

 

add.

Ritournelle

FR S14431

(add.)


Szarvasi Annaliza

 

mod.

Szarvasi Annaliza

HU 143433

(mod.)


Szarvasi Róza

 

mod.

Szarvasi Róza

HU 143433

(mod.)

51   Onobrychis viciifolia Scop. – Sainfoin

Aac Montainview

 

add.

Aac Montainview

FR S13426

(add.)

54   Pisum sativum L. (partim) – Field pea

Achille

 

del.

Achille

PL 1048

(del.)

Market extension date=30/06/2026


Bolero

 

add.

Bolero

BG 41

(add.)


Eribel

 

mod.

Eribel

PT 2

(mod.)


Guinorme

 

mod.

Guinorme

PT 361

(mod.)


Hexago

 

add.

Hexago

FR S9504

(add.)


Navarro

 

mod.

Navarro

DE 147

(del.)

Navarro

FR S13804

 


Regős

 

del.

Regős

HU 151508

(del.)


Rueda

 

mod.

Rueda

PT 361

(mod.)


Spot

 

del.

Spot

PL 1048

(del.)

Market extension date=30/06/2026

60   Trifolium incarnatum L. – Crimson clover

Casanova

 

mod.

Casanova

FR S13804

(mod.)


Vasco

 

mod.

Vasco

FR 96281

(mod.)

Vasco

PT 596

 

62   Trifolium michelianum Savi – Balansa clover

Vista

 

mod.

Vista

FR S15375

(mod.)

63   Trifolium pratense L. – Red clover

Beskyd

 

mod.

Beskyd

IT 918

(del.)

Beskyd

CZ 201

 

Beskyd

SK 170

 

64   Trifolium repens L. – White clover

Dolbby

 

mod.

Dolbby

FR S13804

(mod.)


Jumbo

 

del.

Jumbo

IT 304

(del.)

65   Trifolium resupinatum L. – Persian clover

Accadia

 

mod.

Accadia

PL 465

(del.)

Accadia

IT 1360

 

68   Trifolium vesiculosum Savi – Arrow-leaf clover

Zulu II

 

mod.

Zulu II

FR S15375

(mod.)

70   Vicia benghalensis L. – Purple vetch

Ponferrada

 

mod.

Ponferrada

PT 361

(mod.)

71   Vicia faba L. (partim) – Field bean

Genius

 

mod.

Genius

FR S8632

(add.)

Genius

DE 147

 

Genius

EE 31

 


Julia

 

mod.

Julia

PL 1056

(mod.)

Market extension date=30/06/2026


LG Bronto

 

add.

LG Bronto

FR S13491

(add.)

72   Vicia pannonica Crantz – Hungarian vetch

Ponferrada

 

mod.

Ponferrada

PT 361

(mod.)

73   Vicia sativa L. – Common vetch

Benefit

 

mod.

Benefit

FR S13804

(mod.)


Fantasia

 

mod.

Fantasia

FR S13804

(mod.)


Jaga

 

mod.

Jaga

PL 1247|153

(mod.)


Rueda

 

mod.

Rueda

PT 361

(mod.)


Vesuvy

 

mod.

Vesuvy

FR 96281

(mod.)

77   Phacelia tanacetifolia Benth. – California bluebell

Stala

 

mod.

Stala

PL 824|1247|1

(mod.)

Stala

CZ 1368

 

78   Plantago lanceolata L. – Ribwort plantain

Agritonic

 

add.

Agritonic

FR S11394

(add.)

III.   Oil and fibre plants

79   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – Fodder radish

Atlas.

 

del.

Atlas.

HU 106311

(del.)

Market extension date=30/06/2026


Granada

 

add.

Granada

DE 2418

(add.)

80   Arachis hypogea L. – Groundnut/Peanut

Adata

 

add.

Adata

BG 141

(add.)

83   Brassica napus L. (partim) – Swede rape

Admiral

 

mod.

Admiral

HU 106674

(mod.)

Admiral

SK 406

 


Attila

 

mod.

Attila

HU 100452

(mod.)


Bessito

 

mod.

Bessito

FR S15312

(add.)

Bessito

SK 858

 


Blackjack

 

add.

Blackjack

FR S13804

(add.)


Blackjazz

 

add.

Blackjazz

FR S13804

(add.)


Bysance CL

 

mod.

Bysance CL

HU 132949

(mod.)


Catmandu CL

 

mod.

Catmandu CL

DE

(add.)

Catmandu CL

LT 44

 


Ceos

 

add.

Ceos

FR S13804

(add.)


Cocoon CL

 

mod.

Cocoon CL

HU 132949

(mod.)


Colibri CL

 

mod.

Colibri CL

DE

(add.)

Colibri CL

LT 44

 


Crateo

 

add.

Crateo

FR S15312

(add.)


Crocus

 

mod.

Crocus

FR S8233

(mod.)


DK Exstorm

 

mod.

DK Exstorm

CZ 3

(del.)

DK Exstorm

FR S15169

 

DK Exstorm

PL 788

 

DK Exstorm

RO 2199

 


DK Impression CL

 

mod.

DK Impression CL

CZ 25

(del.)

DK Impression CL

EE 11

 

DK Impression CL

LT 51

 

DK Impression CL

PL 788

 

DK Impression CL

HU 100452

 


DK Sensei

 

del.

DK Sensei

CZ 3

(del.)


Danger

 

add.

Danger

FR S8233

(add.)


Dante

 

add.

Dante

HU 106542

(add.)


Debussy

 

add.

Debussy

FR 44360

(add.)


Diego

 

del.

Diego

CZ 1489

(del.)


Drifter

 

add.

Drifter

FR S8233

(add.)


Duffy

 

add.

Duffy

FR S8233

(add.)


Exavance

 

add.

Exavance

FR 45485

(add.)


Factor KWS

 

mod.

Factor KWS

HU 149293

(add.)

Factor KWS

CZ 69

 

Factor KWS

LT 73

 

Factor KWS

SK 221

 


Firenzze

 

mod.

Firenzze

FR S13804

(add.)

Firenzze

IT

 


Generoso

 

mod.

Generoso

FR S15312

(add.)

Generoso

SK 858

 


Goleador

 

add.

Goleador

FR 45485

(add.)


Hastury

 

mod.

Hastury

FR S14472

(add.)

Hastury

DK 184

 


Hirene

 

del.

Hirene

BG 16

(del.)


Janosh

 

add.

Janosh

FR S14808

(add.)


KWS Demos

 

add.

KWS Demos

SK 221

(add.)


KWS Filios

 

add.

KWS Filios

FR S14995

(add.)


KWS Mikados

 

mod.

KWS Mikados

HU 149293

(mod.)


KWS Sauros CL

 

mod.

KWS Sauros CL

BG 16

(add.)

KWS Sauros CL

HU 157951

(mod.)


Kicker

 

mod.

Kicker

PL 159

(del.)

Kicker

LT 44

 

Kicker

SK 63

 


Kyrielle

 

mod.

Kyrielle

FR 45485

(add.)

Kyrielle

HU 108843

 


LG Academic

 

add.

LG Academic

FR 44360

(add.)


LG Adeline

 

mod.

LG Adeline

FR 44360

(add.)

LG Adeline

DK 223

 


LG Aphrodite

 

add.

LG Aphrodite

FR 44360

(add.)


LG Armada

 

add.

LG Armada

FR 45125

(add.)


LG Atacama

 

add.

LG Atacama

FR 45125

(add.)


Lava

 

mod.

Lava

DE

(add.)

Lava

LT 44

 

Lava

PL 159

 


Magelan

 

add.

Magelan

FR 44360

(add.)


Mainstar

 

mod.

Mainstar

FR S11394

(mod.)


PT312

 

mod.

PT312

FR S10858

(add.)

PT312

DK 87

 


PT314

 

add.

PT314

FR S10858

(add.)


RGT Kanzzas

 

add.

RGT Kanzzas

FR S13804

(add.)


RGT Pozznan

 

add.

RGT Pozznan

FR S13804

(add.)


RGT Swazzi

 

add.

RGT Swazzi

FR S13804

(add.)


Replay

 

mod.

Replay

FR 96133

(mod.)


SY Robot CL

 

add.

SY Robot CL

BG 32

(add.)


Sammy

 

mod.

Sammy

HU 106630

(add.)

Sammy

AT 124

 

Sammy

SK 508

 


Zeus

 

mod.

Zeus

SK 224

(add.)

Zeus

PL 788

 


Zidane

 

add.

Zidane

FR S14808

(add.)

85   Cannabis sativa L. – Hemp

AMX

 

mod.

AMX

BG 9

(mod.)


Djumbo 20

 

mod.

Djumbo 20

FR S15085

(mod.)


Felina 34

 

add.

Felina 34

FR S15085

(add.)


Fibrimon 56

 

add.

Fibrimon 56

FR S15085

(add.)


Mona 16

 

mod.

Mona 16

FR S15085

(mod.)


Nashinoïde 15

 

mod.

Nashinoïde 15

FR S15085

(mod.)


OGK

 

add.

OGK

BG 9

(add.)


Ostara 9

 

mod.

Ostara 9

FR S15085

(mod.)


Pain killer

 

add.

Pain killer

BG 9

(add.)


Rodnik

 

add.

Rodnik

LV 208

(add.)


Strawberry H

 

add.

Strawberry H

BG 9

(add.)


Strawberry K

 

add.

Strawberry K

BG 9

(add.)

88   Gossypium spp. – Cotton

Viki IPTP

 

add.

Viki IPTP

BG 33

(add.)

89   Helianthus annuus L. – Sunflower

1021L CLP

 

add.

1021L CLP

BG 22

(add.)


1043L CLP

 

add.

1043L CLP

BG 22

(add.)


1047L CLP

 

add.

1047L CLP

BG 22

(add.)


12MS275

 

add.

12MS275, Coral

BG 41

(add.)


5053L SU

 

add.

5053L SU

BG 22

(add.)


AGR05

 

add.

AGR05

BG 26

(add.)


ES Adelis CL

 

del.

ES Adelis CL

IT 1171

(del.)


ES Aromatic SU

 

mod.

ES Aromatic SU

BG 22

(add.)

ES Aromatic SU

SK 507

 


ES Milena

 

del.

ES Milena

BG 22

(del.)


ES Oceanis CL

 

del.

ES Oceanis CL

IT 1171

(del.)


ES Poetic

 

del.

ES Poetic

IT 1171

(del.)


ES Polaris CL

 

mod.

ES Polaris CL

IT 1171

(del.)

ES Polaris CL

ES 2022

 


ES Thematic

 

del.

ES Thematic

IT 1171

(del.)


Kerosene HO

 

del.

Kerosene HO

IT 370

(del.)


LG50276

 

add.

LG50276

FR S13724

(add.)


LG50485

 

mod.

LG50485

BG 21

(mod.)

LG50485

IT 837

 


LG50557 CLP

 

mod.

LG50557 CLP

IT 837

(mod.)


LG50789 SX

 

mod.

LG50789 SX

IT 837

(mod.)


LG5417

 

del.

LG5417

IT 837

(del.)


LID1056H

 

add.

LID1056H

FR S15312

(add.)


LS Kiwy

 

mod.

LS Kiwy

FR S12882

(mod.)


LlD1028L

 

add.

LlD1028L

BG 22

(add.)


Majeur

 

del.

Majeur

IT 468

(del.)


P64LL264

 

mod.

P64LL264

FR S10858

(add.)

P64LL264

RO 2097

 


Pacific

 

del.

Pacific

IT 468

(del.)


SY FENOMENO

 

mod.

SY FENOMENO

FR S15434

(add.)

SY FENOMENO

PT 586

 

90   Linum usitatissimum L. – Flax, Linseed

Auréo

 

mod.

Auréo

FR S12606

(mod.)


Cléo

 

mod.

Cléo

FR S12606

(mod.)


Delta

 

mod.

Delta

FR S10772

(mod.)


Divine

 

mod.

Divine

FR S15295

(mod.)


Harmonia

 

mod.

Harmonia

FR S15295

(mod.)


Hibern

 

mod.

Hibern

FR S15295

(mod.)


Lumina

 

mod.

Lumina

FR S12606

(mod.)


Montdor

 

mod.

Montdor

FR S12606

(mod.)


Onyx

 

mod.

Onyx

FR S15295

(mod.)


Richess

 

mod.

Richess

FR S12606

(mod.)


Sideral

 

add.

Sideral

FR 12339

(add.)


Tango

 

mod.

Tango

FR S10772

(mod.)


Valotech

 

mod.

Valotech

FR S12606

(mod.)


WPB Iris

 

mod.

WPB Iris

FR S13694

(mod.)


WPB Jacky

 

mod.

WPB Jacky

FR S13694

(mod.)

92   Sinapis alba L. – White mustard

Borowska

 

mod.

Borowska

PL 1247|321

(mod.)


Nakielska

 

mod.

Nakielska

PL 1248|44

(mod.)

93   Glycine max (L.) Merr. – Soya bean

Ankor

 

del.

Ankor

IT 468

(del.)


Annabella

 

mod.

Annabella

FR S13646

(add.)

Annabella

AT 124

 


Annushka

 

mod.

Annushka

PL 1246

(mod.)


Befine

 

mod.

Befine

FR S14166

(mod.)


Calgary

 

add.

Calgary

BG 35

(add.)


Combinator

 

mod.

Combinator

FR S15312

(mod.)

Combinator

RO 2205

 


Dame Hanae

 

mod.

Dame Hanae

FR S15350

(mod.)


Dame Junko

 

mod.

Dame Junko

FR S15350

(mod.)


Erie

 

add.

Erie

BG 35

(add.)


GL Creme

 

mod.

GL Creme

FR S10792

(mod.)


GL Lilas

 

mod.

GL Lilas

FR S10792

(mod.)


LID Armator

 

add.

LID Armator

HR 179

(add.)


LID Constructor

 

mod.

LID Constructor

FR S15312

(add.)

LID Constructor

HR 737

(add.)

LID Constructor

AT 761

 


LID Diamantor

 

add.

LID Diamantor

FR S15312

(add.)


LID Goleador

 

add.

LID Goleador

HR 179

(add.)


LID Survivor

 

add.

LID Survivor

HR 179

(add.)


Maestro

 

add.

Maestro

BG 7

(add.)


Maja

 

add.

Maja

PL 1246

(add.)


Mavka

 

mod.

Mavka

PL 1246

(mod.)


Newport

 

add.

Newport

BG 35

(add.)


Nova

 

add.

Nova

BG 41

(add.)


Orpheus

 

mod.

Orpheus

PL 1246

(mod.)


RGT Sicilia

 

mod.

RGT Sicilia

FR S13804

(mod.)

RGT Sicilia

HU 103716

 


Riverton

 

add.

Riverton

BG 35

(add.)


SU Ademira

 

add.

SU Ademira

FR S13496

(add.)


Sankara

 

add.

Sankara

FR S13804

(add.)


Sheraza

 

mod.

Sheraza

FR S13804

(mod.)


Siflora

 

add.

Siflora

FR S13804

(add.)


Simpol

 

mod.

Simpol

FR S11444

(mod.)


Stapelia

 

add.

Stapelia

FR S13804

(add.)


Stappla

 

add.

Stappla

FR S13804

(add.)


Supernova

 

mod.

Supernova

FR S13804

(add.)

Supernova

AT 775

 


Suza

 

add.

Suza

FR S13804

(add.)

IV.   Cereals

95   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) – Oat and Red oat

KWS Croquant

 

add.

KWS Croquant

FR S14472

(add.)


KWS Titant

 

add.

KWS Titant

FR S14472

(add.)


Mv Fuvallat

 

mod.

Mv Fuvallat

HU 143257

(mod.)


Mv Sugallat

 

mod.

Mv Sugallat

HU 143257

(mod.)


RGT Black Star

 

add.

RGT Black Star

FR S13804

(add.)


RGT Vaughan

 

add.

RGT Vaughan

FR S13804

(add.)

96   Avena strigosa Schreb. – Black oat / Bristle oat

Activy

 

add.

Activy

FR 96281

(add.)

97.1   Hordeum vulgare L. >> 2-row barley

Chairman

 

mod.

Chairman

FR S13496

(mod.)


Comtesse

 

mod.

Comtesse

FR S8520

(mod.)


Gesine

 

mod.

Gesine

HU 107747

(mod.)

Gesine

FI 6205

 

Gesine

LT 60

 

Gesine

SK 295

 


Gingko

 

mod.

Gingko

FR 45185

(mod.)


Greta

 

mod.

Greta

FR S8520

(mod.)


KH Tarna

 

add.

KH Tarna

HU 151322

(add.)


KWS Amadora

 

mod.

KWS Amadora

AT

(del.)

Market extension date=30/06/2025

KWS Amadora

CZ 31

 

KWS Amadora

SK 591

 


KWS Faburis

 

del.

KWS Faburis

AT

(del.)

Market extension date=30/06/2025


KWS Fleuris

 

add.

KWS Fleuris

FR S13467

(add.)


KWS Lennis

 

add.

KWS Lennis

FR S13467

(add.)


KWS Ovnis

 

mod.

KWS Ovnis

FR S14472

(add.)

KWS Ovnis

IT

 


KWS Premis

 

mod.

KWS Premis

FR S13467

(mod.)


KWS Scala

 

mod.

KWS Scala

HU 148098

(del.)

KWS Scala

AT 504

 

KWS Scala

DE 129

 


KWS Teegis

 

add.

KWS Teegis

FR S13467

(add.)


LG Bartoli

 

mod.

LG Bartoli

FR S13491

(mod.)


LG Bolero

 

mod.

LG Bolero

FR S13491

(mod.)


LG Rhapsody

 

mod.

LG Rhapsody

FR S13491

(mod.)


Louanne

 

mod.

Louanne

FR S13496

(mod.)


Magnitude

 

add.

Magnitude

FR S12599

(add.)


Novalis

 

mod.

Novalis

FR S14202

(mod.)


Orcade

 

mod.

Orcade

FR S13483

(add.)

Orcade

DK 220

 


Paula

 

mod.

Paula

AT 124

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Paula

BE 212

 


RGT Pesquet

 

mod.

RGT Pesquet

FR S13804

(mod.)


RGT Planet

 

mod.

RGT Planet

AT

(del.)

Market extension date=30/06/2025

RGT Planet

DE 7352

 

RGT Planet

DK 208

 

RGT Planet

EE 79

 

RGT Planet

EL 348

 

RGT Planet

FI 6214

 

RGT Planet

FR S13804

 

RGT Planet

IE 7

 

RGT Planet

LT 86

 

RGT Planet

LU 12022

 

RGT Planet

PL 631

 


SU Laubella

 

mod.

SU Laubella

HU 107747

(mod.)

SU Laubella

AT 500

 

SU Laubella

CZ 77

 

SU Laubella

DE 9056

 

SU Laubella

FR 45185

 

SU Laubella

PL 306

 


SY Chaska

 

mod.

SY Chaska

FR 14564

(mod.)


Saveliya

 

add.

Saveliya

BG 3

(add.)


Soldo

 

mod.

Soldo

HU 107747

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Soldo

EE 33

 

Soldo

IE 115

 

Soldo

LT 60

 

Soldo

PL 306

 

Soldo

SK 295

 


Sonja

 

mod.

Sonja

HU 106630

(add.)

Sonja

AT 124

 

Sonja

HR 678

 


Sting

 

mod.

Sting

FR 45185

(add.)

Sting

DE 9056

 


Tatum

 

mod.

Tatum

HU 107747

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Tatum

SK 295

 


Wildfire

 

add.

Wildfire

FR S13496

(add.)

97.2   Hordeum vulgare L. >> 6-row barley

Constel

 

mod.

Constel

FR S8520

(mod.)


Eternel

 

mod.

Eternel

FR S8520

(mod.)


FM133504

 

add.

FM133504

FR S14123

(add.)

Component Variety=Yes


Fascination

 

mod.

Fascination

FR S8233

(mod.)


Ivoirel

 

mod.

Ivoirel

FR S8520

(mod.)


KH Kárpátia

 

add.

KH Kárpátia

HU 151322

(add.)


KH Rudolf

 

add.

KH Rudolf

HU 151322

(add.)


KH Zsombor

 

add.

KH Zsombor

HU 151322

(add.)


KWS Delis

 

add.

KWS Delis

FR S14472

(add.)


KWS Opalis

 

mod.

KWS Opalis

FR S14472

(add.)

KWS Opalis

IT

 


KWS Propis

 

mod.

KWS Propis

FR S14472

(mod.)


KWS Splendis

 

add.

KWS Splendis

FR S14472

(add.)


LG Zorica

 

add.

LG Zorica

FR 44360

(add.)


MT137504

 

add.

MT137504

FR S14123

(add.)

Component Variety=Yes


Michaela

 

del.

Michaela

AT

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Pagane

 

add.

Pagane

BG 1

(add.)


RE46

 

add.

RE46

FR S14123

(add.)

Component Variety=Yes


RE47

 

add.

RE47

FR S14123

(add.)

Component Variety=Yes


SU Griffin

 

mod.

SU Griffin

HU 100870

(mod.)


SU Melania

 

del.

SU Melania

HU 107747

(del.)

Market extension date=30/06/2026


SY Bluetooth

 

add.

SY Bluetooth

HR 772

(add.)


SY Harrier

 

add.

SY Harrier

HR 772

(add.)


SY Moovy

 

add.

SY Moovy

HR 772

(add.)


Skiptar

 

add.

Skiptar

BG 1

(add.)


Torrentiel

 

add.

Torrentiel

FR S8520

(add.)

98   Oryza sativa L. – Rice

Agachon

 

add.

Agachon

FR S12680

(add.)


Cumbia

 

mod.

Cumbia

FR S12680

(mod.)


Iberico CL

 

mod.

Iberico CL

PT 848

(mod.)


Keshan

 

add.

Keshan

BG 26

(add.)


Shimshek

 

add.

Shimshek

BG 26

(add.)

100   Secale cereale L. – Rye

Elect

 

add.

Elect

AT 177

(add.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=Austria


KWS Gatano

 

mod.

KWS Gatano

AT

(del.)

Market extension date=30/06/2025

KWS Gatano

DE 129

 

101   Sorghum bicolor (L.) Moench – Sorghum

Argenta

 

add.

Argenta

FR 45499

(add.)


Aria

 

mod.

Aria

FR S13860

(mod.)


Arwen

 

add.

Arwen

FR 45499

(add.)


Forum

 

mod.

Forum

FR S13804

(mod.)


Gibson

 

mod.

Gibson

FR S13860

(mod.)


Iris

 

mod.

Iris

FR S13860

(mod.)


KWS Flavius

 

add.

KWS Flavius

FR S14995

(add.)


Lompoul

 

mod.

Lompoul

FR S13860

(mod.)


Margo

 

mod.

Margo

FR S13860

(mod.)

Margo

RO 2194

 


Maxibel

 

add.

Maxibel

BG 14

(add.)


Pandore

 

add.

Pandore

FR 45499

(add.)


RGT Ggalactic BMR

 

add.

RGT Ggalactic BMR

FR S13804

(add.)


RGT Ggolf

 

mod.

RGT Ggolf

FR S13804

(mod.)


RGT Leggend

 

add.

RGT Leggend

FR S13804

(add.)


Rutile

 

mod.

Rutile

FR S13860

(mod.)


Shumensko sladko

 

add.

Shumensko sladko

BG 14

(add.)


Sinai

 

mod.

Sinai

FR S13860

(mod.)


Tanami

 

add.

Tanami

FR 45499

(add.)

103   Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. – Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense

Bovital

 

mod.

Bovital

HU 199946

(mod.)


Crea

 

mod.

Crea

HU 199946

(mod.)

104   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

Bicross

 

add.

Bicross

FR S8128

(add.)


Bonjour

 

add.

Bonjour

FR S8128

(add.)


RGT Quaterbac

 

add.

RGT Quaterbac

FR S13804

(add.)


RGT Zigzac

 

add.

RGT Zigzac

FR S13804

(add.)

105   Triticum aestivum L. – Wheat

Andorre

 

add.

Andorre

FR S8128

(add.)


BC Vedrana

 

add.

BC Vedrana

HR 10

(add.)


BG Tenzia

 

add.

BG Tenzia

BG 159

(add.)


Bolton

 

add.

Bolton

BG 35

(add.)


Django

 

add.

Django

FR 45332

(add.)


Faustus

 

mod.

Faustus

HU 100418

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Faustus

DE 214

 

Faustus

FR S13489

 

Faustus

LT 204

 


Franz

 

mod.

Franz

HU 107747

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Franz

LT 60

 

Franz

PL 306

 


Galloway

 

add.

Galloway

FR S9504

(add.)


Gandom

 

add.

Gandom

FR S11444

(add.)


Gerald

 

del.

Gerald

AT

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Glaz

 

add.

Glaz

FR S9504

(add.)


Glenan

 

add.

Glenan

FR S9504

(add.)


Hemingway

 

add.

Hemingway

FR S8520

(add.)


Intensity

 

add.

Intensity

FR S8444

(add.)


Jeriko

 

add.

Jeriko

FR 14567

(add.)


KWS Astrum

 

add.

KWS Astrum

FR S14472

(add.)


KWS Constellum

 

add.

KWS Constellum

FR S14472

(add.)


KWS Erruptium

 

add.

KWS Erruptium

FR S14472

(add.)


KWS Eternel

 

mod.

KWS Eternel

FR S14472

(add.)

KWS Eternel

HR 745

 

KWS Eternel

SK 583

 


KWS Teorum

 

add.

KWS Teorum

FR S14472

(add.)


Karoque

 

add.

Karoque

FR 45332

(add.)


LD Cape

 

add.

LD Cape

FR S8128

(add.)


LG Abrazo

 

add.

LG Abrazo

FR 44360

(add.)


LG Aikido

 

add.

LG Aikido

FR 44360

(add.)


LG Akathon

 

add.

LG Akathon

FR 44360

(add.)


LG Armattan

 

add.

LG Armattan

FR 44360

(add.)


LID Gatinel

 

mod.

LID Gatinel

FR S15312

(add.)

LID Gatinel

IT

 


Mladen

 

add.

Mladen

BG 28

(add.)


Mv Virradat

 

mod.

Mv Virradat

HU 143257

(mod.)


Ninti

 

add.

Ninti

BG 41

(add.)


Nove

 

add.

Nove

BG 28

(add.)


Pondor

 

add.

Pondor

FR S14288

(add.)


RGT Luxeo

 

add.

RGT Luxeo

FR S13804

(add.)


RGT Marstrand

 

add.

RGT Marstrand

SE 142

(add.)


RGT Propulso

 

mod.

RGT Propulso

FR S13804

(add.)

RGT Propulso

IT

 


RGT Windo

 

add.

RGT Windo

FR S13804

(add.)


Reality

 

add.

Reality

FR S8444

(add.)


Rockefeller

 

mod.

Rockefeller

DE 6918

(del.)

Rockefeller

LT 105

 


Roki 2

 

add.

Roki 2

BG 28

(add.)


STRU M 310

 

del.

STRU M 310

DE 9537

(del.)

Component Variety=Yes


SU Blason

 

add.

SU Blason

FR S14807

(add.)


SU Hymany

 

add.

SU Hymany

FR S14807

(add.)


SU Hyntact

 

mod.

SU Hyntact

FR S14807

(mod.)


SU Hytawa

 

mod.

SU Hytawa

FR S14807

(mod.)


SY Transition

 

add.

SY Transition

FR S14123

(add.)


Spectral

 

add.

Spectral

DE 6918

(add.)


Tillexus

 

add.

Tillexus

AT 124

(add.)


Tsveta

 

add.

Tsveta

BG 1

(add.)


Turbon

 

add.

Turbon

ES 9

(add.)

106   Triticum durum Desf. – Durum wheat

Alessandro

 

mod.

Alessandro

IT 91

(mod.)


Alfio

 

mod.

Alfio

IT 91

(mod.)


Deyche

 

add.

Deyche

BG 33

(add.)


Doridur

 

del.

Doridur

AT

(del.)

Market extension date=30/06/2025


RGT Oxitur

 

add.

RGT Oxitur

FR S13804

(add.)


Rocaillou

 

add.

Rocaillou

FR S8444

(add.)

107   Triticum spelta L. – Spelt wheat

Convoitise

 

mod.

Convoitise

CZ 1164

(add.)

Convoitise

BE 816

 

108   Zea mays L. (partim) – Maize

4111C

 

mod.

4111C

FR 45483

(mod.)


448G

 

mod.

448G

FR 45483

(mod.)


524 A

 

mod.

524 A

FR 45483

(mod.)


Alabama

 

add.

Alabama

IT 1764

(add.)


Almondo

 

mod.

Almondo

CZ 69

(add.)

Almondo

FR S14995

 

Almondo

PL 52

 

Almondo

SK 221

 


Already

 

mod.

Already

CZ 1684

(add.)

Already

SI 400

 


B3316C

 

mod.

B3316C

CZ 776

(add.)

B3316C

ES 116

 

B3316C

IT 53

 


BRV2604D

 

mod.

BRV2604D

CZ 776

(add.)

BRV2604D

AT 77

 

BRV2604D

IT 53

 


Babylon

 

add.

Babylon

IT 1764

(add.)


Bachelor

 

mod.

Bachelor

FR 45483

(mod.)


Barkley

 

mod.

Barkley

FR S13724

(mod.)


Bella TC

 

mod.

Bella TC

HU 149567

(mod.)


Benedictio KWS

 

mod.

Benedictio KWS

PL 52

(del.)

Market extension date=30/06/2026

Benedictio KWS

BE 713

 

Benedictio KWS

DE 105

 

Benedictio KWS

NL 301

 


Blandeen

 

add.

Blandeen

CZ 1405

(add.)


Brinks

 

add.

Brinks

FR 45483

(add.)


Burzee

 

mod.

Burzee

FR S15312

(mod.)


CS Adjani

 

mod.

CS Adjani

FR S15312

(mod.)

CS Adjani

IT 345

 

CS Adjani

SK 858

 


CS Alchimi

 

mod.

CS Alchimi

FR S15312

(mod.)

CS Alchimi

IT 345

 

CS Alchimi

SK 858

 


Caddie

 

mod.

Caddie

FR S15312

(mod.)


Calixto

 

mod.

Calixto

CZ 69

(add.)

Calixto

FR S14995

(mod.)

Calixto

SK 221

(add.)


Cedeal

 

add.

Cedeal

SK 164

(add.)


Celerina

 

add.

Celerina

BG 22

(add.)


Celipka

 

add.

Celipka

SK 164

(add.)


Cenobia

 

add.

Cenobia

CZ 1684

(add.)


Ceranka

 

add.

Ceranka

SK 164

(add.)


Confetti CS

 

mod.

Confetti CS

HR 179

(mod.)


Cumulo

 

add.

Cumulo

NL 1085

(add.)


DKC3117

 

mod.

DKC3117

FR 45483

(mod.)

DKC3117

CZ 1114

 


DKC3323

 

add.

DKC3323

FR 45483

(add.)


DKC3924

 

mod.

DKC3924

FR 45483

(add.)

DKC3924

IT

 


DKC3938

 

del.

DKC3938

HU 108843

(del.)

Market extension date=30/06/2026


DKC4031

 

add.

DKC4031

FR 45483

(add.)


DKC4320

 

mod.

DKC4320

FR 45483

(add.)

DKC4320

AT 930

 


DKC4428

 

mod.

DKC4428

FR 45483

(add.)

DKC4428

IT

 


DKC4728

 

mod.

DKC4728

FR 45483

(mod.)


DKC4792

 

mod.

DKC4792

HU 108843

(mod.)

DKC4792

FR 45483

 


DKC4897

 

mod.

DKC4897

HU 108843

(mod.)

DKC4897

FR 45483

 


DKC4943

 

mod.

DKC4943

HU 108843

(mod.)

DKC4943

AT 930

 

DKC4943

IT

 


DKC4964

 

mod.

DKC4964

HU 132949

(mod.)

DKC4964

AT 930

 


DKC5001

 

mod.

DKC5001

HU 108843

(mod.)

DKC5001

AT 930

 

DKC5001

IT

 


DKC5007

 

mod.

DKC5007

HU 132949

(mod.)

DKC5007

AT 930

 

DKC5007

HR 797

 

DKC5007

ES

 


DKC5016

 

mod.

DKC5016

HU 108843

(mod.)

DKC5016

FR 45483

 


DKC5068

 

mod.

DKC5068

HU 108843

(mod.)

DKC5068

AT 930

 

DKC5068

IT

 


DKC5142

 

mod.

DKC5142

HU 108843

(mod.)

DKC5142

ES

 

DKC5142

IT

 


DKC5143

 

mod.

DKC5143

HU 132949

(mod.)


DKC5166

 

mod.

DKC5166

HU 132949

(mod.)


DKC5196

 

mod.

DKC5196

HU 108843

(mod.)

DKC5196

IT

 


DKC5206

 

mod.

DKC5206

HU 108843

(mod.)

DKC5206

AT 930

 


DKC5215

 

mod.

DKC5215

HU 108843

(mod.)


DKC5401

 

mod.

DKC5401

HU 132949

(mod.)

DKC5401

HR 797

 


DKC5432

 

add.

DKC5432

FR 45483

(add.)


DKC5526

 

mod.

DKC5526

FR 45483

(mod.)


DS0306

 

mod.

DS0306

HU 165356

(mod.)

Market extension date=30/06/2024


Determino

 

add.

Determino

FR S14995

(add.)


Dexter

 

add.

Dexter

FR 45483

(add.)


Domingo

 

mod.

Domingo

HU 149293

(mod.)


Dorissa

 

mod.

Dorissa

HU 149293

(mod.)


Duboxx

 

mod.

Duboxx

HU 108227

(mod.)

Market extension date=30/06/2024


Dueling

 

mod.

Dueling

HU 108843

(mod.)

Dueling

IT

 


Duplo

 

mod.

Duplo

HU 149293

(mod.)


Durban

 

mod.

Durban

HU 149293

(mod.)


Dylano

 

mod.

Dylano

FR S14995

(mod.)


EM3916

 

mod.

EM3916

HU 108843

(mod.)


EM4017

 

mod.

EM4017

HU 108843

(mod.)


EP4223

 

mod.

EP4223

HU 108843

(mod.)


EQ4639

 

mod.

EQ4639

HU 108843

(mod.)


ER4536

 

mod.

ER4536

HU 108843

(mod.)


ER4641

 

mod.

ER4641

HU 108843

(mod.)

Market extension date=30/06/2024


ES Antonetti

 

mod.

ES Antonetti

HU 104164

(mod.)

ES Antonetti

IT 1171

 


ES Bigday

 

mod.

ES Bigday

HU 102786

(mod.)

ES Bigday

PL 1273

 

ES Bigday

SK 507

 


ES Blason Duo

 

mod.

ES Blason Duo

HU 103716

(mod.)


ES Bocuse Duo

 

mod.

ES Bocuse Duo

HU 103716

(mod.)


ES Dimension

 

mod.

ES Dimension

HU 104164

(mod.)


ES Etani

 

del.

ES Etani

IT 1171

(del.)


ES Faraday

 

mod.

ES Faraday

HU 104164

(mod.)

ES Faraday

FR S15312

 

ES Faraday

PL 1273

 

ES Faraday

SK 507

 


ES Flato

 

mod.

ES Flato

HU 132949

(mod.)


ES Franklin

 

mod.

ES Franklin

HU 104164

(mod.)


ES Hawaii

 

mod.

ES Hawaii

HU 104164

(mod.)

ES Hawaii

SK 507

 


ES Marakesh

 

mod.

ES Marakesh

HU 102786

(mod.)

ES Marakesh

CZ 1684

 


ES Mylady

 

mod.

ES Mylady

HU 102786

(mod.)

ES Mylady

BG 22

 

ES Mylady

SK 507

 


ES Mylord

 

mod.

ES Mylord

HU 104164

(mod.)

ES Mylord

BG 22

 

ES Mylord

SK 507

 


ES Noche

 

del.

ES Noche

IT 1171

(del.)