Ühtne Euroopa akt

 

KOKKUVÕTE:

Ühtne Euroopa akt

MIS ON ÕIGUSAKTI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

Struktuur

Institutsioonilised muudatused

Poliitikavaldkonnad

MIS AJAST ÕIGUSAKTI KOHALDATAKSE?

Ühtset Euroopa akti kohaldatakse 1. juulist 1987.

TAUST

Euroopa Liidu ajalugu – 1980–1989 (Europa)

PÕHIDOKUMENT

Ühtne Euroopa akt (ELT L 169, 29.6.1987, lk 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

SEONDUVAD DOKUMENDID

Siseturu väljakujundamine – valge raamat komisjonilt Euroopa Ülemkogule (Milano, 28.–29. juuni 1985) (KOM(85) 310 (lõplik), 14.6.1985)

Viimati muudetud: 04.04.2018