Maastrichti leping ehk Euroopa Liidu leping

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu leping

MIS ON LEPINGU EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Euroopa ühendused (esimene sammas)

See koondab kolme algse ELi organisatsiooni tavapärast tegevust, töökorda ja otsustamismenetlusi:

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (teine sammas)

Selle eesmärgid on:

Koostöö justiits- ja siseküsimustes (kolmas sammas)

Selle eesmärk on tagada üldsusele kõrgetasemeline kaitse:

Majandus- ja rahaliit

ELi riigid peavad:

Ühisraha (euro)

See:

Uued poliitikavaldkonnad

ELi vastutuse alla kuuluvad:

Sotsiaalprotokoll

Euroopa kodakondsus

Sellega antakse igale ELi riigi kodanikule õigus:

Institutsioonilised muudatused

Siia hulka kuuluvad:

MIS AJAST LEPINGUT KOHALDATAKSE?

Leping allkirjastati 7. veebruaril 1992 ja see jõustus 1. novembril 1993.

TAUST

Maastrichti leping, ametlikult tuntud kui Euroopa Liidu leping, tähistas „a uut etappi Euroopa rahvaste üha tihedama liidu loomises“, andes eelmistele ühendustele poliitilise mõõtme.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu leping (EÜT C 191, 29.7.1992, lk 1–112)

Viimati muudetud: 21.03.2018(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).