Rooma leping (EMÜ)

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Majandusühenduse asutamise leping (EMÜ leping)

MIS ON LEPINGU EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

Konkreetsed eesmärgid

Allakirjutanud leppisid kokku järgmises:

Ühisturg

Kõnealuse lepinguga

Tolliliit

Ühised poliitikavaldkonnad

Institutsioonid

MIS AJAST LEPINGUT KOHALDATAKSE?

25. märtsil 1957 allkirjastatud lepingut kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1958.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Leping, millega asutati Euroopa Majandusühendus (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Lepingu järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 14.03.2017