Reisijate meritsi vedajate vastutus õnnetusjuhtumite korral

Laevaõnnetusse sattunud reisijad peavad saama neile tekitatud kahju eest sobiva suurusega hüvitise. Selleks kehtivad laevaomanikele kindlustusnõuded.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral

KOKKUVÕTE

Laevaõnnetusse sattunud reisijad peavad saama neile tekitatud kahju eest sobiva suurusega hüvitise. Selleks kehtivad laevaomanikele kindlustusnõuded.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse ühtne vastutuse ja kindlustuse kord reisijaid meritsi vedavatele laevandusettevõtjatele. Sellega võetakse ELi õigusesse üle reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni sätted ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni suunised.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

29. maist 2009.

Lisateavet leiate reisijate õiguste lehelt Euroopa Komisjoni veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 392/2009

29.5.2009

-

ELT L 131, 28.5.2009, lk 24-46

Viimati muudetud: 30.09.2015