Euroopa-Vahemere piirkonna lepingud

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2006/356/EÜ Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel, sõlmimise kohta

Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel

otsus 2005/690/EÜ Euroopa-Vahemere piirkonna kokkuleppe sõlmimise kohta, millega kehtestatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline assotsiatsioon

Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel

otsus 2004/635/EÜ Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel

Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel

otsus 2002/357/EÜ, ESTÜ Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel

Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel

otsus 2000/384/EÜ, ESTÜ Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel

Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahe

otsus 2000/204/EÜ Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel

Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahe

otsus 98/238/EÜ, ESTÜ Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel

Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahe

otsus 97/430/EÜ Euroopa Ühenduse ning Jordani läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta

Euroopa–Vahemere piirkonna ajutine assotsiatsioonileping Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel kaubanduse ja koostöö kohta

MIS ON LEPINGUTE JA OTSUSTE EESMÄRK?

Lepingute eesmärk on edendada:

Otsustega kinnitatakse lepingute sõlmimist ELi nimel.

PÕHIPUNKTID

Euroopa–Vahemere piirkonna partnerlus

Partnerlus asendati 2008. aastal Vahemere Liiduga.

Kohaldamisala

Iga lepingut kohandatakse vastavalt asjaomase kolmanda riigi eripäradele. Kuid nende kõigi põhistruktuur on põhimõtteliselt sama, mis hõlmab järgmist:

Eesmärgid

Kõigil kahepoolsetel lepingutel on mitu eesmärki, eelkõige:

Vabakaubanduspiirkonna loomine

Institutsiooniline kord

Lepingutega luuakse institutsiooniline struktuur, mis hõlmab:

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Assotsieerimislepingud jõustusid järgmistel kuupäevadel:

TAUST

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 14. veebruari 2006. aasta otsus 2006/356/EÜ Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel, sõlmimise kohta (ELT L 143, 30.5.2006, lk 1)

Euroopa-Vahemere piirkonna leping assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel – Protokoll nr 1 Liibanonist pärit põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 1 – Protokoll nr 2 ühendusest pärit põllumajandustoodete Liibanoni importimisel kohaldatava korra kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 2 – Protokoll nr 3 Liibanoni ja ühenduse vahelise töödeldud põllumajandustoodete kaubanduse kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 3 – Protokoll nr 4 mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta – Protokoll nr 5 vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes (ELT L 143, 30.5.2006, lk 2–188)

Lepingu järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 18. juuli 2005. aasta otsus 2005/690/EÜ Euroopa-Vahemere piirkonna kokkuleppe sõlmimise kohta, millega kehtestatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline assotsiatsioon (ELT L 265, 10.10.2005, lk 1)

Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel – Lisad – Protokollid – Lõppakt – Deklaratsioonid (ELT L 265, 10.10.2005, lk 2–228)

Nõukogu 21. aprilli 2004. aasta otsus 2004/635/EÜ Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel (ELT L 304, 30.9.2004, lk 38)

Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel – Protokollid – Lõppakt – Deklaratsioonid – Omavahelise kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb ühise tollitariifistiku alamrubriiki 0603 10 kuuluvate värskete lõikelillede ja lillede ja lillepungade ühendusse importimist (ELT L 304, 30.9.2004, lk 39–208)

nõukogu ja komisjoni 26. märtsi 2002. aasta otsus 2002/357/EÜ, ESTÜ Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel (EÜT L 129, 15.5.2002, lk 1–2)

Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel – Protokoll nr 1 Jordaaniast pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimise korra kohta – Protokoll nr 2 ühendusest pärinevate põllumajandustoodete Jordaaniasse importimise korra kohta – Protokoll nr 3 päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta – Protokoll nr 4 haldusasutuste vastastikuse abi kohta tolliküsimustes – Ühisdeklaratsioonid – Lõppakt (EÜT L 129, 15.5.2002, lk 3–176)

Vt konsolideeritud versiooni.

Nõukogu ja komisjoni 19. aprilli 2000. aasta otsus 2000/384/EÜ, ESTÜ Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel (EÜT L 147, 21.6.2000, lk 1–2)

Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel – Protokoll nr 1 Iisraelist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimise korra kohta – Protokoll nr 2 ühendusest pärinevate põllumajandustoodete Iisraeli importimise korra kohta – Protokoll nr 3 taimekaitseküsimuste kohta – Protokoll nr 4 päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta – Protokoll nr 5 haldusasutuste vastastikuse abi kohta tolliküsimustes – Ühisdeklaratsioonid – Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe lahendamata kahepoolsete küsimuste kohta – Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis on seotud protokolliga nr 1 ja käsitleb ühise tollitariifistiku alamrubriigi 060310 alla kuuluvate värskete lõikelillede ja lillepungade importimist ühendusse – Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe Uruguay vooru kokkulepete rakendamise kohta – Euroopa Ühenduse deklaratsioonid – Iisraeli deklaratsioon (EÜT L 147, 21.6.2000, lk 3–172)

Vt konsolideeritud versiooni.

Nõukogu ja komisjoni 26. jaanuari 2000. aasta otsus 2000/204/EÜ, ESTÜ Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel (EÜT L 70, 18.3.2000, lk 1)

Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel – Protokoll nr 1 Marokost pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta – Protokoll nr 2 Marokost päriinevate kalandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta – Protokoll nr 3 ühendusest pärinevate põllumajandustoodete Marokosse importimisel kohaldatava korra kohta – Protokoll nr 4 mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta – Protokoll nr 5 haldusasutuste vastastikuse abi kohta tolliküsimustes – Lõppakt – Ühisdeklaratsioonid – Kirjavahetuse vormis sõlmitavad lepingud – Ühenduse deklaratsioon – Maroko deklaratsioonid (EÜT L 70, 18.3.2000, lk 2–204)

Nõukogu ja komisjoni 26. jaanuari 1998. aasta otsus 98/238/EÜ, ESTÜ Euroopa –Vahemere piirkonna lepingu sõlmimise kohta assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel (EÜT L 97, 30.3.1998, lk 1)

Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel – Protokoll nr 1 Tuneesiast pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta – Protokoll nr 2 Tuneesiast päriinevate kalandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta – Protokoll nr 3 ühendusest pärinevate põllumajandustoodete Tuneesiasse importimisel kohaldatava korra kohta – Protokoll nr 4 mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta – Protokoll nr 5 haldusasutuste vastastikuse abi kohta tolliküsimustes – Ühisdeklaratsioonid – Deklaratsioonid (EÜT L 97, 30.3.1998, lk 2–183)

Vt konsolideeritud versiooni.

nõukogu 2. juuni 1997. aasta otsus 97/430/EÜ Euroopa Ühenduse ning Jordani läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta (EÜT L 187, 16.7.1997, lk 1–2)

Euroopa Vahemere piirkonna ajutine assotsiatsioonileping Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel kaubanduse ja koostöö kohta – Protokoll nr 1 korra kohta, mida kohaldatakse Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimisel – Protokoll nr 2 korra kohta, mida kohaldatakse ühendusest pärinevate põllumajandustoodete importimisel Jordani Läänekaldale ja Gaza sektorisse – Protokoll nr 3 päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta – Lõppakt – Ühisdeklaratsioonid – Euroopa Ühenduse deklaratsioon (EÜT L 187, 16.7.1997, lk 3–135)

Vt konsolideeritud versiooni.


* Kõnealust nimetust ei tohiks tõlgendada Palestiina riigi tunnustamisena ja see ei mõjuta liikmesriikide individuaalseid seisukohti selles küsimuses.

Viimati muudetud: 27.03.2020