Kahepoolsed koostöö raamlepingud Mercosuri riikidega

 

KOKKUVÕTE:

koostöö raamkokkulepe Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahel

otsus 95/445/EÜ – Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimine

koostöö raamleping Euroopa Majandusühenduse ja Paraguay Vabariigi vahel

otsus 92/509/EMÜ – Euroopa Majandusühenduse ja Paraguay Vabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimine

koostöö raamleping Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahel

otsus 92/205/EMÜ – Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimine

Euroopa Majandusühenduse ja Argentina Vabariigi vaheline kaubandus- ja majanduskoostöö raamleping

otsus 90/530/EMÜ – Euroopa Majandusühenduse ja Argentina Vabariigi vahel koostöö raamlepingu sõlmimine

MIS ON LEPINGUTE JA OTSUSTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Enamsoodustusrežiim – enamsoodustusrežiimi klausliga nõutakse, et riik tagaks kaubanduslepingus ühele riigile antavad soodustused, eesõigused või vabaduse ka teistele riikidele, kellega sõlmitud lepingus antud klausel sisaldub. See klausel kehtib tavaliselt Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmetele, kes peavad kohaldama kõigi teiste Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriikide suhtes sooduskohtlemist nende lepingutega seotud küsimustes.

PÕHIDOKUMENDID

Koostöö raamkokkulepe Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahel (EÜT L 262, 1.11.1995, lk 54–65)

Nõukogu 30. oktoobri 1995. aasta otsus 95/445/EÜ, mis käsitleb koostöö raamlepingu sõlmimist Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahel (EÜT L 262, 1.11.1995, lk 53)

Koostöö raamleping Euroopa Majandusühenduse ja Paraguai Vabariigi vahel (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 72–81)

Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta otsus 92/509/EMÜ Euroopa Majandusühenduse ja Paraguay Vabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimise kohta (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 71)

Koostöö raamleping Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahel (EÜT L 94, 8.4.1992, lk 2–12)

Nõukogu 16. märtsi 1992. aasta otsus 92/205/EMÜ Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahelise koostöö raamlepingu sõlmimise kohta (EÜT L 94, 8.4.1992, lk 1)

Euroopa Majandusühenduse ja Argentina Vabariigi vaheline kaubandus- ja majanduskoostöö raamleping (EÜT L 295, 26.10.1990, lk 67–73)

Nõukogu 8. oktoobri 1990. aasta otsus 90/530/EMÜ Euroopa Majandusühenduse ja Argentina Vabariigi vahel kaubandust ja majanduskoostööd käsitleva raamlepingu sõlmimise kohta (EÜT L 295, 26.10.1990, lk 66)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Teave Euroopa Majandusühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise koostöö raamlepingu jõustumise kohta (EÜT L 262, 1.11.1995, lk 66)

Teave 3. veebruaril 1992. aastal Brüsselis allkirjastatud Paraguay Vabariigi ja Euroopa Majandusühenduse vahelise koostöö raamlepingu jõustumise kuupäeva kohta (EÜT L 313, 30.10.1992, lk 82)

Teatis Euroopa Majandusühenduse ja Uruguay Idavabariigi vahelise koostöö raamlepingu jõustumise kohta (EÜT L 286, 5.11.1994, lk 40)

Teave ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ja teiselt poolt Argentina Vabariigi vahelise koostöö raamlepingu jõustumise kohta (EÜT L 208, 30.7.1991, lk 73)

Viimati muudetud: 06.03.2020