Euroopa Ühenduse ja Mercosuri vaheline piirkondadevahelise koostöö raamleping

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 1999/279/EÜ – Euroopa Ühenduse nimel piirkondadevahelise koostöö raamlepingu sõlmimine Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel

piirkondadevahelise koostöö raamleping Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel

MIS ON LEPINGU JA OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Rahastamine

Institutsiooniline toetus

Piirkondadevaheline ühendus

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Leping jõustus 1. juulil 1999 ja kehtib tähtajatult.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta otsus 1999/279/EÜ Euroopa Ühenduse nimel piirkondadevahelise koostöö raamlepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel (EÜT L 112, 29.4.1999, lk 65–84)

Piirkondadevahelise koostöö raamleping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahel – ühisdeklaratsioon poliitilise dialoogi kohta Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel (EÜT L 69, 19.3.1996, lk 4–22)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Teave ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturu ja selle lepinguosaliste vahelise piirkondadevahelise koostöö raamlepingu jõustumise kuupäeva kohta (EÜT L 175, 10.7.1999, lk 62)

Viimati muudetud: 06.03.2020