Euroopa Keskpank (EKP)

 

KOKKUVÕTE:

Protokoll (nr 4) – Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta

MIS ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU PROTOKOLLI (NR 4) EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikiri.

PÕHIPUNKTID

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta (ELT C 202, 7.6.2016, lk 230–250)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, peatükk 1, institutsioonid, 6. jagu, Euroopa Keskpank, artikkel 282 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 167)

Viimati muudetud: 14.03.2017