Avamerel asuvate kasutamata nafta- ja gaasiplatvormide eemaldamine ja kõrvaldamine

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(98) 49 (lõplik)) – avamerel asuvate kasutamata nafta- ja gaasiplatvormide eemaldamine ja kõrvaldamine

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Euroopa Komisjoni eesmärk on kaitsta keskkonda, vähendades avamerel asuvate kasutamata nafta- ja gaasiplatvormide põhjustatud reostust.

PÕHIPUNKTID

Selles valdkonnas ei ole siiski konkreetset ühist õigusraamistikku. Pealegi käsitlevad need konventsioonid ainult miinimumnõudeid. Riigid võivad ise kehtestada rangemaid tingimusi.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Avamerel asuvate kasutamata nafta- ja gaasiplatvormide eemaldamine ja kõrvaldamine (KOM(98) 49 (lõplik), 18.2.1998)

Viimati muudetud: 23.02.2017