Berni konventsioon

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse konventsioon

otsus 82/72/EMÜ – Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse konventsiooni sõlmimine

MIS ON KONVENTSIOONI JA OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Berni konventsioon jõustus 6. juunil 1982.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa looduslike liikide ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon (EÜT L 38, 10.2.1982, lk 3–32)

Nõukogu 3. detsembri 1981. aasta otsus 82/72/EMÜ Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse konventsiooni sõlmimise kohta (EÜT L 38, 10.2.1982, lk 1–2)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 21. detsembri 1998. aasta otsus 98/746/EÜ, millega ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa floora ja fauna ning nende kasvu- ja elupaikade kaitse Berni konventsiooni II ja III lisa muudatused, mis on vastu võetud konventsiooni alalise komitee 17. istungil (EÜT L 358, 31.12.1998, lk 114)

Viimati muudetud: 15.05.2020