Vahetuskursi mehhanism euro ja teiste osalevate riikide valuutade vahel

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Ülemkogu resolutsioon, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanism

Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste ELi riikide keskpankade vaheline leping, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidus

MIS ON RESOLUTSIOONI JA LEPINGU EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST RESOLUTSIOONI JA LEPINGUT KOHALDATAKSE?

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Ülemkogu resolutsioon vahetuskursimehhanismi loomise kohta vahetuskursimehhanismi majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, Amsterdam, 16. juuni 1997 (ELT C 236, 2.8.1997, lk 5 ja 6)

16. märtsi 2006. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 73, 25.3.2006, lk 21–27)

SEONDUVAD DOKUMENDID

21. detsembri 2006. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 14, 20.1.2007, lk 6–8)

14. detsembri 2007. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 319, 29.12.2007, lk 7–9)

13. detsembri 2010. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 5, 8.1.2011, lk 3–6)

21. juuni 2013. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 187, 29.6.2013, lk 1–4)

13. novembri 2014. aasta leping Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (ELT C 64, 21.2.2015, lk 1–4)

Viimati muudetud: 11.04.2017