ELi majanduspoliitika komitee

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 2000/604/EÜ – majanduspoliitika komitee koosseis ja põhikiri

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Komitee töö

Koosseis ja tegevus

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 12. oktoobrist 2000.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsus 2000/604/EÜ majanduspoliitika komitee koosseisu ja põhikirja kohta (ELT L 257, 11.10.2000, lk 28–31)

Otsuse 2000/604/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 11.04.2017