Euroopa Ülemkogu resolutsioon majanduspoliitika kooskõlastamise kohta

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Ülemkogu resolutsioon majanduspoliitika kooskõlastamise kohta majandus- ja rahaliidus

MIS ON RESOLUTSIOONI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Ülemkogu 13. detsembri 1997. aasta resolutsioon majanduspoliitika koordineerimise kohta majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis ning EÜ asutamislepingu artiklite 109 ja 109b kohta (EÜT C 35, 2.2.1998, lk 1–4)

Viimati muudetud: 21.02.2017(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).