Euroopa panganduskomitee

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2004/10/EÜ Euroopa panganduskomitee loomise kohta

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse Euroopa panganduskomitee – nõuandekomitee, mis toetab ja nõustab Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu (EL) panganduspoliitikaga seotud küsimustes. Euroopa panganduskomitee kuulub otseselt komisjoni juurde ning abistab komisjoni ELi direktiivide ja määruste rakendusmeetmete vastuvõtmisel.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

Koosseis

Kodukord

2014. aastal muutis Euroopa panganduskomitee oma kodukorda, mis käsitleb järgmisi aspekte:

Euroopa panganduskomitee asendab varasemat panganduse nõuandekomiteed.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 13. aprillist 2005 (sel kuupäeval jõustus direktiiv 2005/1/EÜ, millega muuhulgas asendati panganduse nõuandekomitee Euroopa panganduskomiteega).

TAUST

Lisateave Euroopa panganduskomitee töö kohta:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 5. novembri 2003. aasta otsus 2004/10/EÜ Euroopa panganduskomitee loomise kohta (ELT L 3, 7.1.2004, lk 36–37)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta direktiiv 2005/1/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 85/611/EMÜ, 91/675/EMÜ, 92/49/EMÜ ja 93/6/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/19/EÜ, 98/78/EÜ, 2000/12/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/83/EÜ ja 2002/87/EÜ ning luuakse finantsteenuste komiteede uus organisatsiooniline struktuur (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9–17)

Viimati muudetud: 04.10.2016