Puuviljamahlad ja samalaadsed tooted

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega sätestatakse puuviljamahlade koostis, kinnistatud nimetus, tootmisnõuded ja märgistamine.

PÕHIPUNKTID

Puuviljamahlad

Seda direktiivi kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:

Kõnealuseid tooteid määratletakse nende koostise ja valmistamise alusel, et tagada kaubanduses nende mõistete kasutamine õigesti, mitte tarbijat eksitada võival viisil. Samuti määratletakse direktiivis teatavates riikides ja keeltes kasutatavad (traditsioonilised) tootenimetused.

Märgistamine

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. jaanuarist 2002 ning see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 11. juuliks 2003.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 20. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/112/EÜ inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta (EÜT L 10, 12.1.2002, lk 58–66)

Direktiivi 2001/112/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Komisjoni 25. juuli 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1040/2014, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ (toiduks ettenähtud puuvilja ja marja mahlade ning teatavate samalaadsete toodete kohta) I lisa tehnika arenguga kohandamiseks (ELT L 288, 2.10.2014, lk 1–2)

Viimati muudetud: 29.05.2020