Euro kaitse võltsimise eest – Europol

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2005/511/JSK, millega määratakse Europol eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega määratakse Europol eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks, et kohaldada tõhusalt 1929. aasta Genfi rahvusvahelist rahavõltsimise vastu võitlemise konventsiooni (Genfi konventsioon) ja suurendada Euroopa Liidu (EL) riikide omavahelist ning Europoli ja ELi mittekuuluvate riikidega tehtavat koostööd.

PÕHIPUNKTID

EL suurendab ELi riikide omavahelist ja Europoliga tehtavat koostööd, et kaitsta eurot rahvusvahelisel tasandil võltsimise eest. ELi mittekuuluvad riigid vajavad võltseurosid puudutava teabe saamiseks keskset kontaktasutust. Kogu kõnealune teave tuleb koondada analüüsimiseks Europoli, kes tegutseb Genfi konventsiooni alusel eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutusena.

Europoli roll

1929. aasta Genfi konventsiooni tõhus kohaldamine

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 16. juulist 2005.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsus 2005/511/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest määrates Europoli eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks (ELT L 185, 16.7.2005, lk 35–36)

Viimati muudetud: 23.03.2017