Veiste somatotropiin – ELi turustamis- ja kasutuseeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 1999/879/EÜ, mis käsitleb veiste somatotropiini turuleviimist ja manustamist

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 17. detsembri 1999. aasta otsus 1999/879/EÜ, mis käsitleb veiste somatotropiini turuleviimist ja manustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 90/218/EMÜ (EÜT L 331, 23.12.1999, lk 71–72)

Viimati muudetud: 11.08.2016