Elukestev õpe – võtmepädevused

 

KOKKUVÕTE:

soovitus 2006/962/EÜ võtmepädevuste kohta elukestvas õppes

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Selles nõutakse tungivalt, et ELi riikide valitsused kaasaksid võtmepädevuste õpetamise ja õppimise oma elukestva õppe strateegiatesse. Soovitustes on määratletud kaheksa võtmepädevust, mis on põhjapaneva tähtsusega igale teadmisteühiskonna liikmele.

PÕHIPUNKTID

TAUST

Üha enam globaliseerunud maailmas vajavad inimesed väga erinevaid oskusi, et kiiresti muutuvate oludega kohaneda ja toime tulla. Elukestva õppe esialgse programmi eesmärk oli pakkuda inimestele õppimisvõimalusi igas eluetapis.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta soovitus 2006/962/EÜ võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (ELT L 394, 30.12.2006, lk 10–18)

Viimati muudetud: 10.10.2016