Bologna protsess: Euroopa kõrgharidusruumi rajamine

Bologna protsessi eesmärk on muuta Euroopa kõrgharidussüsteem paremini võrreldavaks, ühilduvaks ja sidusamaks. See protsess algatati Bologna deklaratsiooniga (1999) ja seda hinnatakse iga kolme aasta tagant ministrite konverentsil.

ÕIGUSAKT

19. juuni 1999. aasta Bologna deklaratsioon - Euroopa haridusministrite ühisdeklaratsioon (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

KOKKUVÕTE

Bologna protsessi eesmärk on muuta Euroopa kõrgharidussüsteem paremini võrreldavaks, ühilduvaks ja sidusamaks. See protsess algatati Bologna deklaratsiooniga (1999) ja seda hinnatakse iga kolme aasta tagant ministrite konverentsil.

PÕHIPUNKTID

TAUST

Euroopa kõrgharidusruumiga võivad liituda Euroopa kultuurikonventsiooni (1954) osalisriigid, tingimusel et nad teatavad kavatsusest kaasata Bologna protsessi eesmärgid oma kõrgharidussüsteemi. Samuti peaksid nad esitama teavet selle kohta, kuidas neid põhimõtteid ja eesmärke rakendatakse.

Bologna protsess on kooskõlas ELi haridus- ja koolitusraamistiku ning majanduskasvu ja tööhõive strateegia „ Euroopa 2020 ” eesmärkidega.

Lisateavet leiate EHEA veebilehelt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Kõrgharidusruum 2015: Bologna protsessi rakendusaruanne.

Nõukogu järeldused Euroopa kõrghariduse globaalse mõõtme kohta (ELT C 28, 31.1.2014, lk 2-5).

Viimati muudetud: 23.07.2015