Euroopa Liidu Nõukogu

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 16

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 237

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 238

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 239

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 240

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 241

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 242

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 243

MIS ON ARTIKLITE EESMÄRK?

Nendes artiklites määratletakse ELi riikide valitsusi esindava Euroopa Liidu Nõukogu ülesanded, koosseis ja toimimine.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

Koosseis

Hääletamine

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – III jaotis – sätted institutsioonide kohta – artikkel 16 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 24)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 237 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 153)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 238 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 153–154)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 239 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 154)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 240 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 154)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 241 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 155)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 242 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 155)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kuues osa, institutsioonilised ja rahandussätted, I jaotis, institutsioonilised sätted, 1. peatükk, institutsioonid, 3. jagu, nõukogu, artikkel 243 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 155)

Viimati muudetud: 11.12.2017