Geograafiliste tähiste kaitse – Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon

 

KOKKUVÕTE:

Päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon

otsus (EL) 2019/1754 – ELi ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

määrus (EL) 2019/1753 ELi tegevuse kohta pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

MIS ON REDAKTSIOONI, OTSUSE JA MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Lissaboni kokkulepe

Genfi redaktsioon

Otsus (EL) 2019/1754

ELi eeskirjad

Määruses sätestatakse eeskirjad, millega reguleeritakse ELi õigusi ja kohustusi tulenevalt Genfi redaktsioonist. Määruse kohaselt:

Samuti käsitletakse määruses eelkõige:

MIS AJAST REDAKTSIOONI, OTSUST JA MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

TAUST

PÕHIMÕISTED

Geograafilised tähised – viitavad toodetele, mis on pärit konkreetsest geograafilisest piirkonnast ja mille teatav kvaliteet, maine või muu iseloomustav tunnus on seostatav geograafilise päritoluga.
Päritolunimetus – geograafiline tähis, mis näitab toote päritolu ning selle asukohaga seotud eristatavaid ja tunnustatud omadusi.

PÕHIDOKUMENDID

Päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon (ELT L 271, 24.10.2019, lk 15–29)

Nõukogu 7. oktoobri 2019. aasta otsus (EL) 2019/1754 Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (ELT L 271, 24.10.2019, lk 12–14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1753 liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (ELT L 271, 24.10.2019, lk 1–11)

Viimati muudetud: 18.05.2020