ELi ja USA vaheline leping kindlustuse ja edasikindlustuse kohta

 

KOKKUVÕTE:

ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping

otsus (EL) 2017/1792 – ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu ELi nimel allkirjastamine ja selle ajutine kohaldamine

otsus (EL) 2018/539 – ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimine

MIS ON LEPINGU JA OTSUSTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Käesoleva lepinguga:

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Leping jõustus 4. aprillil 2018, kuigi seda oli juba ajutiselt kohaldatud alates 7. novembrist 2017.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Edasikindlustusandja – ettevõtja, kes pakub kindlustusseltsidele finantskaitset.
Tagatis – varad, näiteks raha ja akreditiivid.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping (ELT L 258, 6.10.2017, lk 4–21)

Nõukogu 29. mai 2017. aasta otsus (EL) 2017/1792 Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 258, 6.10.2017, lk 1–2)

Otsuse (EL) 2017/1792 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 20. märtsi 2018. aasta otsus (EL) 2018/539 Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta (ELT L 90, 6.4.2018, lk 36–37)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Teatis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu jõustumise kohta (ELT L 91, 9.4.2018, lk 1)

Teatis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu ajutise kohaldamise kohta (ELT L 288, 7.11.2017, lk 1)

Viimati muudetud: 28.09.2020