Eurostat – ELi statistikaamet

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2012/504/EL, millega selgitatakse Eurostati rolli

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega selgitatakse Eurostati rolli ja vastutust Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise eest.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 8. oktoobrist 2012. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 17. septembri 2012. aasta otsus 2012/504/EL Eurostati kohta (ELT L 251, 18.9.2012, lk 49–52)

Viimati muudetud: 13.11.2017