Meresõiduohutus: topeltpõhja ja -parrastega naftatankerite kiirendatud järkjärguline kasutuselevõtt

Euroopa vetes juhusliku naftareostuse ohu vähendamiseks keelustab see õigusakt raske nafta transportimise Euroopa Liidu (EL) sadamatesse või ELi sadamatest ühekordse põhja ja parrastega naftatankerites. Samuti tagab see kiirendatud järkjärgulise juurutamiskava kehtestamise topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kohaldamiseks ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite suhtes hiljemalt 2015. aastaks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 530/2012 topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul.

KOKKUVÕTE

2012. aastal vastu võetud uusimas topeltpõhja ja -parrastega naftatankereid käsitlevas ELi õigusaktis on säilitatud eelmise, 2002. aasta õigusakti põhiolemus. See koondab kõik eelmisesse õigusakti tehtud muudatused ühte teksti, et muuta õigusakt selgemaks ja seega kasutajasõbralikumaks.

Õigusakti kohaldatakse 5000-tonnise ja suurema kandevõimega naftatankerite suhtes, mis sõidavad liikmesriigi lipu all või mis sisenevad sadamasse või lahkuvad sadamast, mis kuulub liikmesriigi jurisdiktsiooni alla, või jäävad ankrusse liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvas avamereterminalis, olenemata nende lipust.

Seda ei kohaldata ühegi sõjalaeva, mereväe abilaeva või muu riigile kuuluva või riigi käitatava laeva suhtes, mida praegu kasutatakse ainult riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel.

Määrus

Taust

2002. aastal, pärast mitut naftatankeritega seotud õnnetust, mis päädisid tõsise reostusega, võttis EL vastu õigusakti, milles nõudis ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite (kus lastitankides olevat naftat lahutab mereveest ainult põhi ja küljeplaat) järkjärgulist kasutusest kõrvaldamist ning asendamist topeltpõhja ja -parrastega laevadega (kus lastitanke ümbritseb teine, välisplaadist piisavalt kaugele jääv siseplaat).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 530/2012

20.7.2012

-

ELT L 172, 30.6.2012

Viimati muudetud: 19.06.2014