ELi ja Venemaa vaheline partnerlus- ja koostööleping

 

KOKKUVÕTE:

ELi, selle liikmesriikide ja Venemaa Föderatsiooni vaheline partnerlus- ja koostööleping

MIS ON LEPINGU EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Põhimõtted

Partnerluse oluline osa on demokraatia põhimõtete ja inimõiguste austamine.

Eesmärgid

Lepingu peamised eesmärgid on

Reguleerimisala

Leping hõlmab selliseid valdkondi nagu

Leping sõlmiti esialgu kümneks aastaks ning see uueneb igal aastal.

2008. aastal alustati läbirääkimisi uue ELi ja Venemaa vahelise lepingu sõlmimiseks eesmärgiga luua laiaulatuslikum raamistik ELi ja Venemaa suheteks. Kuigi läbirääkimistel saavutati märkimisväärseid edusamme, peatati need 2012. aastal.

MIS AJAST LEPINGUT KOHALDATAKSE?

Leping jõustus 1. detsembril 1997.

TAUST

Venemaa osalemine Ukraina konfliktis ja Krimmi ebaseaduslik annekteerimine Venemaa poolt on tõsiselt mõjutanud Venemaa ja ELi vahelisi suhteid. Paljud lepingus käsitletud tegevused on peatatud ja vastu on võetud sanktsioonid.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vaheline partnerluse sõlmimist käsitlev partnerlus- ja koostööleping. 1. protokoll söe- ja teraseküsimuste siderühma asutamise kohta, 2. protokoll vastastikuse haldusabi kohta tolliõiguse õigeks kohaldamiseks. Lõppakt, kirjavahetus, allakirjutamise protokoll (EÜT L 327, 28.11.1997, lk 3–69)

Viimati muudetud: 10.10.2016