Riigiabi: regionaalabi suunised aastateks 2014-2020

2014. aasta juulis jõustusid Euroopa Liidu suunised tingimuste kohta, mille alusel liikmesriigid võivad anda ettevõtjatele investeeringuteks ettenähtud abi, et edendada majandusarengut Euroopa Liidu teatavates ebasoodsas olukorras olevates piirkondades aastatel 2014-2020.

ÕIGUSAKT

Regionaalabi suunised aastateks 2014-2020 (ELT C 209, 23.7.2013).

KOKKUVÕTE

Euroopa Komisjon on koostanud suunised tingimuste kohta, mille alusel ELi liikmesriigid võivad anda ettevõtjatele investeeringuteks ettenähtud abi, et edendada majandusarengut Euroopa Liidu teatavates ebasoodsas olukorras olevates piirkondades aastatel 2014-2020.

Muudetud suuniste eesmärk on hoogustada majanduskasvu investeeringute edendamise teel projektidesse, mis tooksid regionaalarengusse tegelikku lisaväärtust, eriti liidu kõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades.

Täpsemalt on regionaalabi suunistes sätestatud eeskirjad, mille alusel saavad ELi liikmesriigid anda ettevõtjatele riigiabi, et toetada investeerimist uute tootmisruumide rajamiseks ebasoodsamas olukorras olevates Euroopa piirkondades või olemasolevate ruumide laiendamiseks või ajakohastamiseks.

Suunistes on sätestatud ka eeskirjad, mille alusel saavad ELi liikmesriigid koostada regionaalabi kaardid. Nendel kaartidel määratakse kindlaks geograafilised piirkonnad, millel on õigus saada regionaalabi ja millisel määral.

Uute suuniste põhisätted on järgmised.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Regionaalabi suunised aastateks 2014-2020

1.7.2014

-

ELT C 209, 23.7.2013

Viimati muudetud: 27.02.2014