ELi riikide vaheliste videokonverentside õigusvaldkonnas kasutamise edendamine

KOKKUVÕTE:

nõukogu soovitused – piiriüleste videokonverentside õigusvaldkonnas kasutamise head tavad

KOKKUVÕTE

MIS ON SOOVITUSTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Videokonverentside kasutamisel on järgmised eelised:

Parandusvõimalused

Soovitustes märgitakse siiski valdkondi, milles oleks võimalik erinevates ELi riikides asuvate ametiasutuste vahelisi videokonverentse paremaks muuta, muuhulgas

Soovitused

ELi riike kutsutakse üles võtma meetmeid, sealhulgas

E-õiguse töörühmal (e-õiguskeskkond) palutakse

Komisjon peaks

TAUST

E-õiguskeskkonna portaal

ÕIGUSAKT

Nõukogu soovitused „Piiriüleste videokonverentside kasutamise ja nendega seotud parimate tavade jagamise edendamine õigusvaldkonnas liikmesriikide ja ELi tasandil” (ELT C 250, 31.7.2015, lk 1–5)

Viimati muudetud: 20.01.2016