Noorte ettevõtluse edendamine noorte sotsiaalse kaasatuse soodustamiseks

Nõukogu järeldused noorte ettevõtluse edendamise kohta Euroopa Liidus (EL) käsitlevad teemat mitmest küljest.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. mai 2014. aasta järeldused, mis käsitlevad noorte ettevõtluse edendamist noorte sotsiaalse kaasatuse soodustamiseks (2014/C 183/04) (ELT C 183, 14.6.2014, lk 18-21).

KOKKUVÕTE

Nõukogu järeldused noorte ettevõtluse edendamise kohta Euroopa Liidus (EL) käsitlevad teemat mitmest küljest.

PÕHIMÕISTED

Sotsiaalne uuendustegevus: uued ideed (tooted, teenused ja mudelid), mis vastavad sotsiaalsetele vajadustele (alternatiivsetest lahendustest paremini) ja annavad tulemuseks uusi sotsiaalseid suhteid või koostöövorme.

Sotsiaalne ettevõtlus: sotsiaalsete probleemide uuenduslikud lahendused.

Noorsootöö: noortega seotud õppe-, ajaviite- või sotsiaaltegevus.

Viimati muudetud: 24.02.2015