Looduslike liikidega kaubitsemine – ELi tegevuskava

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (COM(2016) 87 final) – ELi tegevuskava looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Tegevuskava koosneb 32 meetmest, mis tuleb ELil ja 28 ELi riigil (1) rakendada ajavahemikul 2016–2020. Selle keskmes on kolm põhilist aspekti.

TAUST

Looduslike liikidega kaubitsemine on maailma üks tulutoovamaid kuritegevuse liike. Sellel on tõsised tagajärjed bioloogilise mitmekesisuse seisukohast ja kuna see on tihedalt seotud korruptsiooniga, kahjustab see õigusriigi põhimõtet. Sellel on üha suurem tähtsus relvastatud ja terroristlike rühmituste rahastamisel.

EL on looduslike liikidega kaubitsemise siht-, päritolu- ja transiidipiirkond. Seda kõike arvesse võttes on ELil ebaseadusliku kaubitsemise tõkestamisel otsustav roll.

Lisateave vt ELi lähenemisviis võitluseks looduslike liikidega kaubitsemise vastu (Euroopa Komisjoni veebisait).

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – ELi tegevuskava looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni talituste töödokument. Analüüs ja tõendid, mis toetavad ELi tegevuskava looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks. Järgmise teatise kaasdokument: komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – ELi tegevuskava looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks (SWD(2016) 38 final, 26.2.2016)

Looduslike liikidega kaubitsemise vastase koostöö tugevdamine ettevõtlussektoritega – lõpparuanne. Aruanne Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadile, 13. november 2015

Viimati muudetud: 02.05.2016(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).