4.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 75/2


Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon

Islandi ja Norra poolt tunnustatud looduslike mineraalvete loetelu

(Sellega tühistatakse ja asendatakse tekst, mis on avaldatud ELTs C 155, 3. mai 2018, lk 9, ja EMP kaasandes nr 28, 3. mai 2018, lk 6.)

(2021/C 75/02)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/54/EÜ (loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta) (1), nagu see on inkorporeeritud EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzzd, artikli 1 kohaselt avaldatakse tunnustatud looduslike mineraalvete loetelu Euroopa Liidu Teatajas ja selle EMP kaasandes.

ISLANDI TUNNUSTATUD LOODUSLIKE MINERAALVETE LOETELU:

Kaubamärk

Allika nimi

Ammutuskoht

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss

NORRA TUNNUSTATUD LOODUSLIKE MINERAALVETE LOETELU:

Kaubamärk

Allika nimi

Ammutuskoht

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Eira

Eira kilden

Eresfjord

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Isbre

Isbre kilden

Buhaugen, Osa, Ulvik

Isklar

Isklar kildene

Vikebygd i Ullensvang

Fyresdal

Fyresdal kilden

Fyresdal

Olden

Blåfjell kilden

Oldedalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger

Rustad Spring

Rustad kilden

Rustad/Elverum

Snåsa

Snåsakilden

Snåsa

Voss

Vosskilden

Vatnestrøm/Iveland


(1)  ELT L 164, 26.6.2009, lk 45.