18.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/50


Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

(2021/C 58/06)

EFTA järelevalveamet ei esita vastuväiteid järgmise riigiabi meetme kohta:

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

15. oktoober 2020

Juhtumi number

85649

Otsuse number

118/20/COL

EFTA riik

Norra

Pealkiri

COVID-19 - Lennuettevõtjate garantiikava pikendamine

Õiguslik alus

Parlamendi otsus garantiikava heakskiitmise kohta vastavalt ministeeriumi esitatud tingimustele.

Meetme liik

Kava

Eesmärk

Garantiikava eesmärk on leevendada lennuettevõtjate likviidsuspuudujääki ja tagada, et COVID-19 puhangust põhjustatud häired ei kahjusta lennuettevõtjate elujõulisust.

Abi vorm

Riigigarantiid

Eelarve

Hinnanguliselt 6 miljardit Norra krooni

Kestus

31. detsember 2020

Majandussektorid

Lennundus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

GIEK, Norra Ekspordikrediidi Tagamise Agentuur

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORRA

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav EFTA järelevalveameti veebilehel: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/