2.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 459/5


PERSONALIEESKIRJADE ARTIKLI 29 LÕIKELE 2 VASTAV TEADE

Teade vaba ametikoha kohta: üldasjade direktor (AD 14) Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadis (ECHO) (Brüssel)

COM/2022/10421

(2022/C 459/05)

Euroopa Komisjon on avaldanud teate (viide COM/2022/10421) üldasjade direktori vaba ametikoha (palgaaste AD 14) kohta Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadis (ECHO).

Teadet vaba ametikoha kohta saab 24 keeles lugeda ja oma kandideerimisavalduse esitada spetsiaalsel veebilehel Euroopa Komisjoni veebisaidil: https://europa.eu/!B8fV6v