4.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 125/4


Konkursikutse biotoorainel põhineva tööstuse avaliku ja erasektori partnerluse 2019. aasta töökava raames

(2019/C 125/04)

Teatatakse konkursikutsest ja sellega seotud tegevustest biotoorainel põhineva tööstuse avaliku ja erasektori partnerluse 2019. aasta töökava raames.

Taotlusi oodatakse järgmisele konkursile: H2020-BBI-JTI-2019

Kõnealune töökava, sealhulgas tegevuste tähtajad ja eelarved, on kättesaadav rahastamis- ja hankevõimaluste portaalis (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) koos teabega konkursi eeskirjade ja seotud tegevuste kohta ning samuti taotluste esitamise juhistega. Kogu teavet ajakohastatakse vajaduse korral samas portaalis.