1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/20


Konkursikutse

Ideed, mis muudavad maailma: EIP Instituudi 2019. aasta sotsiaalse innovatsiooni konkurss

(2019/C 39/13)

EIP Instituut korraldab kaheksanda sotsiaalse innovatsiooni konkursi

Sotsiaalse innovatsiooni konkurss edendab uuenduslike ideede genereerimist ja tunnustab algatusi, millel on sotsiaalne ja keskkonnamõju, hõlmates projekte laias valikus valdkondades – alates haridusest, tervishoiust ja töökohtade loomisest uute tehnoloogiate, süsteemide ja protsessideni. Kõik projektid võistlevad kahe auhinna nimel üldkategoorias ning tänavuse teema kohased kestliku tarbimise ja tootmise (sealhulgas ringmajanduse) projektid võistlevad ka kahe auhinna nimel erikategoorias. Mõlema kategooria võitnud projektidele antakse välja esimese ja teise koha auhinnad, mis on vastavalt 50 000 ja 20 000 eurot.

Jälgi meid Facebookis: www.facebook.com/EibInstitute

Lisateavet konkursi ja innovatiivse ettepaneku esitamise kohta saab aadressilt: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/