28.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 225/53


Konkursikutsed Euroopa ühendamise rahastust ajavahemikul 2014–2020 üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude tööprogrammi raames toetuste andmiseks

(komisjoni rakendusotsus C(2018) 568)

(2018/C 225/06)

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat esitab järgmised neli konkursikutset, et anda Euroopa ühendamise rahastust ajavahemikul 2014–2020 toetusi projektidele vastavalt üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude 2018. aasta tööprogrammis kindlaks määratud prioriteetidele ja eesmärkidele.

Projekte oodatakse järgmisele neljale konkursile:

 

CEF-TC-2018-4: E-tervis

 

CEF-TC-2018-4: E-riigihange

 

CEF-TC-2018-4: Euroopa e-õiguskeskkonna portaal

 

CEF-TC-2018-4: Vaidluste veebipõhine lahendamine

Nende nelja konkursi põhjal väljavalitavate projektide jaoks ettenähtud soovituslik eelarve on kokku 12,4 miljonit eurot.

Projektide esitamise tähtaeg nende nelja konkursi raames on 22. november 2018.

Asjaomased projektikonkursside dokumendid on kättesaadavad Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni veebisaidil:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals