24.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 392/2


Üldkohtu asepresidendi valimine

(2016/C 392/03)

Kodukorra artikli 9 lõike 4 alusel valisid Üldkohtu kohtunikud 20. septembri 2016. aasta nõupidamisel kohtunik Marc van der Woude Üldkohtu asepresidendiks ajavahemikuks 20. septembrist 2016 kuni 31. augustini 2019.