22.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 350/14


Konkursikutse 2016 — EAC/A04/2015 — programm „Erasmus+” parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 347, 20. oktoober 2015 )

(2015/C 350/14)

Leheküljel 9 punkti 5 „Taotluste esitamise tähtajad” 2. põhimeedet (strateegiliste partnerluste osas) on muudetud järgmiselt:

2. põhimeede

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

2. veebruar 2016

Strateegilised partnerlused hariduse ja koolituse valdkonnas

31. märts 2016

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

26. aprill 2016

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

4. oktoober 2016”.