4.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 389/24


Euro käibemüntide uus rahvuslik külg, parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 374, 22. oktoober 2014 )

2014/C 389/15

Leheküljel 3

asendatakse

Käibele lastavate müntide arv: 2 miljonit”

järgmisega:

Käibele lastavate müntide arv: 1 miljon”.