12.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 10/2


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

2012/C 10/02

Image

Saksamaa käibele lastava uue 2-eurose mälestusmündi liikmesriiki tähistav külg

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on ühendusega sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele teatava koguse euro mälestusmünte, eelkõige tingimusel, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik: Saksamaa

Motiiv: Baierimaa seeriast „Liidumaad”

Kujunduse kirjeldus: Mälestusmündi „Baierimaa” kujundas Erich Ott ja sellel on kujutatud Neuschwansteini lossi kuulsaim vaade. Kavandil on vaade idast, nii nagu külastajad seda lossi juurde tõustes näevad: esiplaanil olev väravavahimaja ning keskaegses stiilis tornid ja tornikesed. Hästi on tabatud lossi taga asuv panoraamne mägi, nagu ka romantilise Pöllatschluchti kohal kõrguv kalju, millel loss seisab. Nimi „BAYERN” loob seose Neuschwansteini lossi kujutise ja liidumaa vahel. Iga vastava rahapaja tunnus (A, D, F, G või J) asub mündi siseosa keskel paremal ning kunstniku nimetähed asuvad siseosa keskel vasakul.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte. Tähtede vahel all on aastaarv „2012” ja üleval käibele laskva riigi tunnus „D”.

Käibele lastav kogus: 30 miljonit münti

Käibelelaskmise kuupäev: Jaanuar 2012


(1)  Vt EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide liikmesriiki tähistava külje ja kõnealuste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).