20.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 196/8


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

2009/C 196/08

Image

Itaalia Vabariigi käibele lastava uue 2-eurose mälestusmündi liikmesriiki tähistav külg

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on ühendusega sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele teatava koguse euro mälestusmünte, eelkõige tingimusel, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised omadused vastavad tavaliste euro käibemüntide omadustele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik: Itaalia Vabariik

Motiiv: Louis Braille (1809–1852) kahesajas sünniaastapäev

Kujunduse kirjeldus: Mündi siseosal on kujutatud avatud raamatut puutega lugev käsi. Vertikaalsele kirjale „LOUIS BRAILLE 1809–2009” osutava nimetissõrme kohal on kujutatud kaks lindu, kes sümboliseerivad teadmiste vabadust. Mündi käibele lasknud riigi tunnus „RI” on märgitud ülal paremale ja rahapaja tunnus „R” all paremale. Raamatu alla on märgitud Braille nimi tähestikus, mille ta ise leiutas. Mündi kõige alumises osas on märgitud kunstniku Maria Carmela Colanéri initsiaalid „MCC”.

Mündi välisosal on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibele lastav kogus: 2 miljonit münti

Käibelelaskmise kuupäev: september/oktoober 2009


(1)  Vt EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1–30, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide rahvuslikke külgi ja selliste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52–55).