9.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 314/11


Konkursikutse seoses Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi tööprogrammiga „Võimekus”

(2008/C 314/05)

Teatatakse konkursikutsest seoses Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) tööprogrammiga „Võimekus”.

Taotlusi oodatakse allpool nimetatud konkursile.

Eriprogramm „Võimekus”:

Osa

:

Teadustöö infrastruktuurid

Konkursikutse tunnus

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

See konkursikutse on seotud tööprogrammiga, mis on vastu võetud komisjoni 26. augusti 2008. aasta otsusega K(2008) 4566.

Konkursi eelarvet, tähtaegasid ja eeskirju käsitlev teave, tööprogramm ja taotluste esitamise juhised on kättesaadavad CORDISe veebilehel: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/