29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 321/s3


TEADE LUGEJATELE

Alates 1. jaanuarist 2007 lihtsustatakse Euroopa Liidu Teatajas avaldatavate õigusaktide jaotust, säilitades siiski hädavajaliku järjepidevuse.

Uue struktuuriga ja näidetega õigusaktide jaotuse kohta võib tutvuda EUR-Lexi veebilehel

http://eur-lex.europa.eu/et/index.htm