28.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/4


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.3810 — Investcorp/Polyconcept)

(2005/C 156/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

30. mail 2005 otsustas Komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud Nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 Artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid,

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32005M3810 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)