24.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 279/37


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rayonen sad Lukovit (Bulgaaria) 15. juunil 2020 – VB versus Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Kohtuasi C-262/20)

(2020/C 279/49)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rayonen sad Lukovit

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: VB

Vastustaja: Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto“ kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Eelotsuse küsimused

1.

Kas tõhus kaitse vastavalt direktiivi 2003/88/EÜ (1) artikli 12 punktile a nõuab, et politseinike ja tuletõrjujate öötöö tavapärane kestus on lühem kui päevasele tööle kehtestatud tavapärane kestus?

2.

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 20 ja 31 sätestatud võrdsuse põhimõte nõuab, et riigisiseste õigusaktidega erasektoris töötajatele kehtestatud tavapärane seitsmetunnine öötöö kestus kehtib ka avalikus sektoris töötavatele ametnikele, kaasa arvatud politseinikele ja tuletõrjujatele?

3.

Kas direktiivi 2003/88/EÜ põhjenduses 8 sätestatud eesmärk piirata öötöö kestust on toimivalt saavutatav vaid siis, kui riigisisesed õigusaktid kehtestavad selgelt öötöö tavapärase kestuse, kaasa arvatud avalikus sektoris töötajatele?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT 2003, L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).