19.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/12


Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. veebruari 2021. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Les Chirurgiens-Dentistes de France jt versus Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

(Kohtuasi C-940/19) (1)

(Eelotsusetaotlus - Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine - Direktiiv 2005/36/EÜ - Artikli 4f lõige 6 - Liikmesriigi õigusnormid - Osalise juurdepääsu lubamine teatavale kutsealale, mis kuulub kutsekvalifikatsioonide automaatse tunnustamise mehhanismi alla)

(2021/C 138/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Les chirurgiens-dentistes de France, varem confédération nationale des syndicats dentaires, Confédération des syndicats français, Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des biologistes, Syndicat des laboratoires de biologie clinique, Syndicat des médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Conseil national de l’ordre des infirmiers,

Kostjad: Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiviga 2013/55/EL) artikli 4f lõiget 6 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus õigusnormid, mis lubavad osalist juurdepääsu teatavale kutsealale, mis kuulub selle direktiivi (muudetud redaktsioon) III jaotise III peatüki sätetes ette nähtud kutsekvalifikatsioonide automaatse tunnustamise mehhanismi alla.


(1)  ELT C 77, 9.3.2020.