5.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 399/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Ilfov (Rumeenia) 13. augustil 2018 – EP versus FO

(Kohtuasi C-530/18)

(2018/C 399/32)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Ilfov

Põhikohtuasja pooled

Hageja: EP

Kostja: FO

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega (1), artiklit 15 tuleb tõlgendada nii, et sellega on kehtestatud erand reeglist, mille kohaselt allub asi selle koha kohtule, kus on alaealise tegelik elukoht?

2.

Kas nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, artiklit 15 tuleb tõlgendada nii, et kriteeriumideks, mis näitavad alaealise erilist sidet Prantsusmaaga […], on kohtuasja poole nimetatud kriteeriumid (st asjaolud, et alaealine sündis Prantsusmaal, tema isa on Prantsuse Vabariigi kodanik, tal on Prantsusmaal perekond, mis põhineb veresugulusel ning koosneb kahest õest ja ühest vennast, õetütrest, isapoolsest vanaisast, isa praegusest elukaaslasest ja nende alaealisest tütrest, samas kui Rumeenias ei ole tal ühtegi emapoolsest sugulast, ta käib Prantsusmaal koolis, alaealise kasvatus ja mõtteviis on alati prantsuspärased, vanemad räägivad kodus omavahel ja alaealisega alati prantsuse keelt) ning seepärast peab riigisisene kohus otsustama, et Prantsusmaa kohus on sobivam otsust tegema?

3.

Kas nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, artiklit 15 tuleb tõlgendada nii, et menetlusnormide erinevused nende kahe riigi vahel, näiteks asja arutamine kinnisel kohtuistungil erikohtunike poolt, teenivad alaealise huve selle [liidu õigus]normi tähenduses?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT 2003, L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 243).